Dobrego dnia z Ojcem Pio
PIąTEK, 14 GRUDNIA 2018: Niech nie zabraknie ci ufności w Bożą dobroć, która zawsze pozostanie większa niż twoja niewdzięczność.
  • 4555

Charyzmat Ojca Pio
spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2018

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie.


Kochani Czciciele św. Ojca Pio!

Rozpoczynamy kolejny rok formacji duchowej, ucząc się od naszego patrona oddania się Chrystusowi, życia dla Niego, znoszenia cierpień i trudności życiowych oraz modlitwy.

W tym roku przedmiotem rozważań będzie charyzmat Ojca Pio. Przyjrzymy się z bliska temu, co było i jest istotne w duchowości świętego, który był naznaczony stygmatami naszego Pana. Nadzwyczajne dary, jak bilokacja czy stygmaty, przysparzały mu popularności, budziły zainteresowanie, ale czy to było istotą jego życia? Oczywiście nie. Ojciec Pio nie chciał, by interesowano się jego stygmatami i zakrywał je przed ludźmi. Co zatem jest tak szczególnego w życiu świętego Stygmatyka, że jest prawdziwie OJCEM dla milionów ludzi na całym świecie?

Ojciec Pio jest pierwszym kapłanem stygmatykiem. Papież Paweł VI powiedział o nim, że jak żaden inny prezbiter ukazał w swoim życiu istotę kapłańskiego powołania. Kapłan w posłudze Ojca Pio to pontifex. Ów łaciński wyraz składa się z dwóch członów: pons, czyli „most” oraz facere – „budować, tworzyć”. Ojciec Pio tworzył swoisty pomost między świętością Boga a słabością człowieka. Każdego dnia nic innego nie czynił, tylko najpierw, już o godz. 2.30, wstawał i przynajmniej dwie godziny przygotowywał się do Eucharystii, którą zazwyczaj sprawował o godz. 5.00. Wtedy wchodził na Golgotę, by będąc z Chrystusem przybitym do krzyża, sprowadzać Boga na ołtarz, jak mówił wieloletni świadek jego mszy świętych, br. Gulielmo Alimonti. Następnie Ojciec Pio niemal przez cały dzień w konfesjonale podnosił człowieka z upadku grzechu.

Cała, trwająca przez ponad pół wieku (58 lat), płodna posługa Ojca Pio rozwinęła się w trzech kierunkach: celebracji mszy świętej, sprawowania sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego. Są one właściwe każdemu kapłanowi, lecz wedle Jana Pawła II u Ojca Pio zostały one rozwinięte do maksimum.

Oczywiście, posługa ta była nad wyraz płodna i przynosiła wspaniałe owoce także dlatego, że Ojciec Pio miał nadzwyczajne charyzmaty i dary: stygmaty, umiejętność bilokacji czy czytania w ludzkich sercach, co dawało mu wgląd w stan ludzkiego ducha i możliwość stosowania takiego lekarstwa, aby penitent mógł jak najszybciej wyjść z duchowej choroby. Aby skutecznie pomagać innym, święty nie tylko modlił się za nich, ale także pokutował za ich grzechy. To wszystko sprawiało, że jego posługa była skuteczna i ciągle przynosi wielkie owoce w postaci nawróceń i duchowej przemiany wielu ludzi, którzy się do niego zwracają. 

br. Roman Rusek OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio


 

Materiały na spotkania formacyjne w 2018 roku:

OGÓLNY KONSPEKT SPOTKANIA - POBIERZ (pdf)


Materiały na poszczególne miesiące:

Grudzień 2018 - Działanie Ducha Świętego w życiu Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Listopad 2018 - Działanie Ducha Świętego w naszym życiu - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Październik 2018 - Człowiek nieustannej walki duchowej - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Wrzesień 2018 - Człowiek żyjący cnotami teologalnymi - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Sierpień 2018 - Charyzmat współczucia cierpiącym - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Lipiec 2018 - Miłość – fundament charyzmatu Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Czerwiec 2018 - Cechy dobrego kierownictwa duchowego - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Maj 2018 - Kierownictwo duchowe - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Kwiecień 2018 - Spowiednicze przesłanie Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Marzec 2018 - Posługa spowiednicza w życiu Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Luty 2018 - Znaczenie mszy świętej dla Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Styczeń 2018 - Uczestnictwo w mszy Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2017 - Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

Rok 2012 - Zadomowieni w Kościele - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Rok 2011 - W komunii z Bogiem - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 114 (6/2018)

Temat numeru: W pogoni za czasem

Autorzy zastanawiają się, kto i kiedy stworzył czas, w jaki sposób wpływa on na nasze życie, a także co zrobić z jego brakiem i...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter