Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 20 SIERPNIA 2017: Radośni wiarą i spokojni na duszy, módlmy się zawsze, albowiem gorąca i szczera modlitwa przenika niebo i ma za sobą Bożą obietnicę.
  • 4202

Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio
spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2017

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie.


Kochani Czciciele św. Ojca Pio!

Dobiegł końca nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, którego patronem z woli papieża Franciszka był św. Ojciec Pio. Rozważaliśmy temat uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Była to zachęta do pracy nad sobą, która pozwoliła rozpoznać, czy jesteśmy ludźmi miłosierdzia i staramy się choć trochę naśladować naszego patrona. Wynikiem podjętego przez Grupy Modlitwy Ojca Pio wysiłku jest wypełnienie uczynku „spragnionych napoić” i zbudowanie studni głębinowej w Afryce dla bliźnich tam mieszkających, a niemających dostępu do wody pitnej.

Uznaliśmy, że w nadchodzącym roku trzeba kontynuować temat miłosierdzia i pracować nie tylko nad świadczeniem uczynków z nim związanych, lecz także nad przygotowywaniem serc do otrzymywania miłosierdzia od Boga – źródła Miłości Miłosiernej w dobrze przeżywanym sakramencie miłosierdzia. Jeśli często otrzymujemy miłosierdzie od Boga, to dzięki temu umiemy w życiu być miłosierni dla bliźnich. Dlatego tematem przewodnim pracy nad sobą w tym roku będzie: „Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio”. Poruszymy zagadnienia związane z dobrym przygotowaniem do spowiedzi, ukażemy postać św. Ojca Pio zarówno jako spowiednika, jak i penitenta oraz powiemy o istocie sakramentu pokuty. 

Życzę wszystkim czcicielom Ojca Pio wielkiej otwartości na częste korzystanie z sakramentu pojednania jako źródła Bożej siły do obdarowywania miłosierdziem bliźnich. 

br. Roman Rusek OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio


 

Konspekty spotkań formacyjnych w 2017 roku:

Lipiec 2017 - Wyznanie grzechów - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Czerwiec 2017 - Postanowienie poprawy - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Maj 2017 - Żal za grzechy - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Kwiecień 2017 - Rachunek sumienia - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Marzec 2017 - Grzechy, które piętnował Ojciec Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Luty 2017 - Pięć rad Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Styczeń 2017 - Ojciec Pio jako spowiednik - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

Rok 2012 - Zadomowieni w Kościele - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Rok 2011 - W komunii z Bogiem - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 106 (4/2017)

Tym razem „Głos Ojca Pio” podejmuje problem przypadku w życiu człowieka. Autorzy zastanawiają się, czy rzeczywiście ślepy los rządzi naszym życiem?

Czytaj więcej

    


Matka Boża Fatimska i Ojciec Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter