Dobrego dnia z Ojcem Pio
PIĄTEK, 5 SIERPNIA 2016: Nie próbuj sam stawiać czoła burzy, lecz całą swoją ufność powierz słodkiemu Sercu Jezusa.
  • 8799

Cierpienie Ojca Pio

spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2021

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie.

 

 

Materiały na spotkania formacyjne w 2021 roku:

OGÓLNY KONSPEKT SPOTKANIA - POBIERZ (pdf)


Materiały na poszczególne miesiące:

Czerwiec 2021 -  Mistyczne przyczyny cierpienia Ojca Pio (2) POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Kateczeza dla GMOP na czerwiec 2021 - Diakonia miłosierdzia - POBIERZ (pdf)

Maj 2021 -  Mistyczne przyczyny cierpienia Ojca Pio (1) POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Kwiecień 2021 - Cierpienie Ojca Pio po otrzymaniu darów mistycznych i pod koniec życia - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Marzec 2021 -  Cierpienie Ojca Pio we wczesnej młodości i na początku życia zakonnego - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Luty 2021 - Zdrowie Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Styczeń 2021 - Jak przeżywać cierpienie? - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2020 - Kierownctwo duchowe Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2019 - Modlitwa Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2018 - Charyzmat Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2017 - Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

 

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 130 (4/2021)

Głos Ojca Pio 130 (4/2021)

Z wakacyjnym numerem „Głosu Ojca Pio” nie będziesz się nudził! Autorzy artykułów proponują bowiem czytelnikom fascynującą przygodę z Bogiem. Można nauczyć się budować Arkę Noego i...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter