Dobrego dnia z Ojcem Pio
2 MARCA: Myśl o tym, gdzie postawić kolejny krok.
  • 681

spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2024

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w Internecie.

 

Materiały na spotkania formacyjne w 2024 roku:

OGÓLNY KONSPEKT SPOTKANIA - POBIERZ (pdf)


Materiały na poszczególne miesiące:

 

Styczeń 2024

List krajowego koordynatora do czcicieli Ojca Pio i członków GMOP - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Katecheza. Kościół zbawionych w niebie - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Rozważanie różańcowe. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Dzień Wierności - POBIERZ (pdf)

Ćwiczenie 4 - Wierność słowu - POBIERZ (pdf)

 

Luty 2024

Katecheza. Kościół pokutujących w czyśćcu - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Rozważanie różańcowe. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

 

Marzec 2024

Katecheza. Zrehabilitować cnoty - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Rozważanie różańcowe. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Ćwiczenie 6 - Dbać o gorliwość w służbie dla Pana - POBIERZ (pdf)

 

Kwiecień 2024

Katecheza. Mocni wiarą - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

Rozważanie różańcowe. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia - POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2021 - Cierpienie w życiu Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2020 - Kierownictwo duchowe Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2019 - Modlitwa Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2018 - Charyzmat Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2017 - Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

 

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 145 (1/2024)

Głos Ojca Pio 145 (1/2024)

Nowy numer podejmuje temat mistyki w codzienności. Autorzy pokazują, że nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla wielkich świętych. Niekiedy mistycy nie wyróżniają się z tłumu.

Czytaj więcej

        


 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKLAMA

WIDEO

Newsletter