Dobrego dnia z Ojcem Pio
SOBOTA, 21 STYCZNIA : Pozwól, by Boża łaska działała w tobie tak, jak się Bogu podoba.
  • 7360

Kierownictwo duchowe Ojca Pio
spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2020

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie.


Kochani Czciciele św. Ojca Pio!

Zakończył się kolejny rok naszej pielgrzymki do nieba ze świętym Stygmatykiem z Pietrelciny. Dziękujemy Bogu za ten czas, w którym, przypatrując się postawie Ojca Pio, staraliśmy się uczyć modlitwy. On dawał nam cenne wskazówki i swoim przykładem ukazywał wartość spotkań z Nieskończoną Miłością, która daje światło i siłę, poczucie obecności i bliskości tego, przed którym zegnie się każde kolano.

W nowym roku będziemy zastanawiali się nad tematem kierownictwa duchowego i jego znaczenia w życiu duchowym. Starożytni ojcowie pustyni mawiali, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie, dodając, że osła ma za przewodnika ten, kto samym sobą kieruje. W ten sposób wskazywali, jak ważne jest czerpanie dobrych rad i mądrości od ludzi duchowo żyjących blisko Boga.

Ojciec Pio był wielkim kierownikiem dusz ludzkich, bo żył zawsze blisko Jezusa ukrzyżowanego. Ludzie z całego świata pisali do niego o swoich problemach, szukając światła i wsparcia. A on, głęboko zjednoczony z Bogiem, odczuwał doniosłość posługi kierownictwa duchowego na drodze owocnej współpracy z łaską. Zapytany przez ojca Jana z Baggio, kapucyna, czy można obejść się bez kierownika duchowego, odpowiedział, że spowiednik może wystarczyć, jednak samodzielnie kroczenie po drogach ducha jest jak studiowanie bez nauczyciela;
z nim robi się to szybciej i lepiej. Ponieważ sam przez pewien czas był pozbawiony pomocy kierowników duchowych, wiedział, jak ciężko przeżywa ten stan dusza niemająca wsparcia.

Często narzekał na brak biegłych i światłych przewodników duchowych. W liście do ojca Agostina martwił się o pewną duszę potrzebującą takiej pomocy: „ona potrzebowałaby kierownika duchowego, który jest bardzo światły na drogach Pana Boga. Ale gdzie znaleźć takiego w tych strasznych czasach?”. Równie boleśnie przeżywał fakt, że przewodnicy duchowi nie zawsze stawali na wysokości zadania,
a nawet byli przeszkodą dla dusz pragnących osiągnąć szczyty chrześcijańskiej doskonałości: „ta dusza miałaby wielką potrzebę lepszego i bardziej pilnego kierownictwa duchowego, a zważywszy na sumienie tego, który ją prowadzi i bezpośrednio troszczy się
o nią, wydaje się, że on wyrządza jej więcej zła, niż czyni dobra”.

Ojciec Pio nie tylko prowadził kierownictwo duchowe dla wielkiej rzeszy swoich duchowych synów i córek, ale też sam wiernie korzystał z tej posługi.

W nowym roku każdemu z Was życzę czerpania mądrości z porad ludzi żyjących blisko Jezusa, duchowego wzrostu oraz dojrzewania w zbliżaniu się do Boga. 

br. Roman Rusek OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio


 

Materiały na spotkania formacyjne w 2020 roku:

OGÓLNY KONSPEKT SPOTKANIA - POBIERZ (pdf)


Materiały na poszczególne miesiące:

Grudzień 2020 - Przewodnicy Ojca Pio na drogach życia mistycznego POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Katecheza grudniowa z Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio - POBIERZ (pdf)

Listopad 2020 - Pomocnicy Ojca Pio w odkrywaniu woli Bożej POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Katecheza listopadowa z Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio - POBIERZ (pdf)

Październik 2020 - Anioł Stróż - Pomocnik Ojca Pio w kierownictwie duchowym POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Wrzesień 2020 -  Szatan - Przeciwnik Ojca Pio w towarzyszeniu duchowym POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Sierpień 2020 - Cechy Ojca Pio jako nauczyciela duchowego POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Lipiec 2020 -  Cechy Ojca Pio jako duchowego ucznia POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Czerwiec 2020 - Przymioty przewodnika duchowego POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Maj 2020 -  Obowiązki kierownika duchowego POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Kwiecień 2020 - Cechy osoby korzystającej z kierownictwa duchowego - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Marzec 2020 -  Zadania ucznia duchowego - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Luty 2020 - Elementy kierownictwa duchowego: wypowiadanie się - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Styczeń 2020 - Istota przewodnictwa duchowego - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2019 - Modlitwa Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2018 - Charyzmat Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2017 - Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

Rok 2012 - Zadomowieni w Kościele - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Rok 2011 - W komunii z Bogiem - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 127 (1/2021)

Głos Ojca Pio 127 (1/2021)

Przeczytamy o tym, że nieodzownym warunkiem dojrzewania, nie tylko do świętości, jest pokora. Cnota, bez której człowiek stoi w miejscu lub schodzi na błędną drogę.

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter