Dobrego dnia z Ojcem Pio
PIąTEK, 22 LISTOPADA 2019: Pragniemy stać się aniołami w niebie, a zapominamy być dobrymi chrześcijanami.
  • 3565

Modlitwa Ojca Pio
spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2019

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie.


Kochani Czciciele św. Ojca Pio!

Rozpoczynamy kolejny rok formacji duchowej pod opieką naszego wielkiego patrona. Chcemy skupić się nad praktykowanymi przez niego formami modlitwy, które dawały mu siłę i mądrość, wpływały na każdy jego czyn i inspirowały słowo, prowadziły na szczyty świętości.

Ojciec Pio był mistrzem modlitwy. Był nie „tylko braciszkiem, który się modli”, ale jednocześnie mistykiem posiadającym wielki dar kontemplowania Boga w każdej godzinie swego życia. Mawiał: „Potrafię czynić trzy rzeczy jednocześnie: modlić się, spowiadać, przemierzać świat”.

Nam, jego duchowym dzieciom, wytłumaczył, jak to jest możliwe: „Gdy tylko zaczynam się modlić, natychmiast czuję, jak duszę opanowuje pokój i błogość, których nie da się wyrazić słowami. Zmysły nie działają, z wyjątkiem słuchu, którego działania niekiedy doświadczam, jednakże zwykle ten zmysł mi nie przeszkadza. Muszę wyznać, że nawet gdyby wokół mnie powstał wielki hałas, nie mógłby on w najmniejszym stopniu mi dokuczyć. Przeto rozumiesz, że rzadko kiedy jestem w stanie rozprawiać przy pomocy intelektu” (Epistolario I).

Ojciec Pio nie tylko sam dużo się modlił, ale też do modlitwy zachęcał swoje dzieci duchowe: „Nie ustawajcie w modlitwie. Ona jest zasadniczą sprawą! Modlitwa kruszy serce Boga, uzyskuje łaski… Jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest kluczem otwierającym serce Boga”.

Dlatego także dla nas mówienie o modlitwie oraz jej praktykowanie powinno być momentem jednoczenia się z Bogiem dającym światło naszemu życiu, siłę do niesienia codziennych krzyży oraz mądrość w podejmowaniu dobrych wyborów, abyśmy nasze życie przeżywali po Bożemu, a nie po „naszemu”.

Dziękując Bogu za cały miniony rok i piękny jubileusz 100-lecia stygmatów świętego Ojca Pio, wyraźmy naszą wdzięczność słowami Jana Pawła II, który stwierdził: „Pragnę podziękować Panu za dar drogiego Ojca Pio, że dał go naszemu pokoleniu w tym tak umęczonym wieku”. Dla ludzkości, która – jak się zdaje – zagubiła istotne punkty odniesienia, Ojciec Pio jest Bożą tajemnicą, Jego obfitą łaską, wyjątkowym darem. Kościół i chrześcijaństwo muszą wziąć w rachubę tę postać człowieka i kapłana, który nie pochodził z dalekiego średniowiecza, lecz jako nam współczesny uczynił Ewangelię Jezusa bardziej niż kiedykolwiek żywą i aktualną. Z kalwarii swoich stygmatów Ojciec Pio roztacza przekonanie, że krzyż, który przyjmuje się z miłości do Pana i we franciszkańskiej radości, pozostaje najważniejszą drogą życia chrześcijańskiego oraz prawdziwej świętości. . 

br. Roman Rusek OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio


 

Materiały na spotkania formacyjne w 2019 roku:

OGÓLNY KONSPEKT SPOTKANIA - POBIERZ (pdf)


Materiały na poszczególne miesiące:

Listopad 2019 - Różaniec jako modlitwa wstawiennicza według Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Październik 2019 - Próżność przeszkodą w modlitwie - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Wrzesień 2019 - Przeszkody w modlitwie według Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Sierpień 2019 - Modlitwa różańcowa Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Lipiec 2019 - Nabożeństwo Ojca Pio do Matki Najświętszej - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Czerwiec 2019 - Eucharystia Ojca Pio - sakrament miłości - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Maj 2019 - Eucharystia Ojca Pio - sakrament wiary - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Kwiecień 2019 - Metoda medytacji według Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Marzec 2019 - Modlitwa myślna według Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Luty 2019 - Ojciec Pio jako nauczyciel modlitwy - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

Styczeń 2019 - Formy modlitwy Ojca Pio - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2018 - Charyzmat Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2017 - Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

Rok 2012 - Zadomowieni w Kościele - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Rok 2011 - W komunii z Bogiem - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 120 (6/2019)

Temat numeru: Moc w słabości

Najnowszy numer zaprasza do rozważań na temat ludzkiej słabości, z której można jednak czerpać siłę. Pokazują to przykłady: Andrzeja Sowy, byłego narkomana oraz ks. Jana Kaczkowskiego.

Czytaj więcej

    


POLECAMY

REKLAMA

WIDEO

Newsletter