Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 26 STYCZNIA 2020: Łódź twojej duszy niech mocno zakotwiczy w ufności w boskie dobro.
  • 4364

Kierownictwo duchowe Ojca Pio
spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio 2020

 

Grupy Modlitwy w zamyśle Ojca Pio były wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze swych spotkań na formację.

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim asystentem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia spotkania formacyjnego. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio”, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie.


Kochani Czciciele św. Ojca Pio!

Zakończył się kolejny rok naszej pielgrzymki do nieba ze świętym Stygmatykiem z Pietrelciny. Dziękujemy Bogu za ten czas, w którym, przypatrując się postawie Ojca Pio, staraliśmy się uczyć modlitwy. On dawał nam cenne wskazówki i swoim przykładem ukazywał wartość spotkań z Nieskończoną Miłością, która daje światło i siłę, poczucie obecności i bliskości tego, przed którym zegnie się każde kolano.

W nowym roku będziemy zastanawiali się nad tematem kierownictwa duchowego i jego znaczenia w życiu duchowym. Starożytni ojcowie pustyni mawiali, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie, dodając, że osła ma za przewodnika ten, kto samym sobą kieruje. W ten sposób wskazywali, jak ważne jest czerpanie dobrych rad i mądrości od ludzi duchowo żyjących blisko Boga.

Ojciec Pio był wielkim kierownikiem dusz ludzkich, bo żył zawsze blisko Jezusa ukrzyżowanego. Ludzie z całego świata pisali do niego o swoich problemach, szukając światła i wsparcia. A on, głęboko zjednoczony z Bogiem, odczuwał doniosłość posługi kierownictwa duchowego na drodze owocnej współpracy z łaską. Zapytany przez ojca Jana z Baggio, kapucyna, czy można obejść się bez kierownika duchowego, odpowiedział, że spowiednik może wystarczyć, jednak samodzielnie kroczenie po drogach ducha jest jak studiowanie bez nauczyciela;
z nim robi się to szybciej i lepiej. Ponieważ sam przez pewien czas był pozbawiony pomocy kierowników duchowych, wiedział, jak ciężko przeżywa ten stan dusza niemająca wsparcia.

Często narzekał na brak biegłych i światłych przewodników duchowych. W liście do ojca Agostina martwił się o pewną duszę potrzebującą takiej pomocy: „ona potrzebowałaby kierownika duchowego, który jest bardzo światły na drogach Pana Boga. Ale gdzie znaleźć takiego w tych strasznych czasach?”. Równie boleśnie przeżywał fakt, że przewodnicy duchowi nie zawsze stawali na wysokości zadania,
a nawet byli przeszkodą dla dusz pragnących osiągnąć szczyty chrześcijańskiej doskonałości: „ta dusza miałaby wielką potrzebę lepszego i bardziej pilnego kierownictwa duchowego, a zważywszy na sumienie tego, który ją prowadzi i bezpośrednio troszczy się
o nią, wydaje się, że on wyrządza jej więcej zła, niż czyni dobra”.

Ojciec Pio nie tylko prowadził kierownictwo duchowe dla wielkiej rzeszy swoich duchowych synów i córek, ale też sam wiernie korzystał z tej posługi.

W nowym roku każdemu z Was życzę czerpania mądrości z porad ludzi żyjących blisko Jezusa, duchowego wzrostu oraz dojrzewania w zbliżaniu się do Boga. 

br. Roman Rusek OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio


 

Materiały na spotkania formacyjne w 2020 roku:

OGÓLNY KONSPEKT SPOTKANIA - POBIERZ (pdf)


Materiały na poszczególne miesiące:

Styczeń 2020 - Istota przewodnictwa duchowego - POBIERZ (pdf) - POBIERZ (doc)

 


Materiały archiwalne:

Rok 2019 - Modlitwa Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2018 - Charyzmat Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2017 - Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio - POBIERZ (zip)

Rok 2016 - Bądźcie miłosierni (Jubileuszowy Rok Miłosierdzia) - POBIERZ (zip)

Rok 2015 - Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - POBIERZ (doc)

Rok 2014 - Pan mój i Bóg mój - POBIERZ (doc) 

Rok 2013 - Rok Wiary - POBIERZ (zip)

Rok 2012 - Zadomowieni w Kościele - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Rok 2011 - W komunii z Bogiem - POBIERZ (doc) WKRÓTCE

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 121 (1/2020)

Zachęca do powierzenia swojego życia kierownikowi duchowemu. Aby poznać, na czym polega rozeznawanie, warto przeczytać artykuł „Widzieć świat oczami Boga” oraz wywiad ze świeckim kierownikiem duchowym.

Czytaj więcej

    


POLECAMY

REKLAMA

WIDEO

Newsletter