Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 26 STYCZNIA 2020: Łódź twojej duszy niech mocno zakotwiczy w ufności w boskie dobro.
  • 5311

Rejestracja Grupy Modlitwy w San Giovanni Rotondo

Ważnym etapem zakładania i rozwoju Grupy Modlitwy Ojca Pio jest zarejestrowanie Grupy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Grup Modlitwy Ojca Pio, którego siedziba, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu. To nie jest trudne!

Dokonuje się tego poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażoną na piśmie zgodą biskupa ordynariusza miejsca na założenie Grupy Modlitwy Ojca Pio na terenie diecezji. 

Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać tutaj: POBIERZ  

Jak widać, ważne jest, by wcześniej dokonać spośród członków Grupy Modlitwy wyboru zarządu: animatora, jego zastępcy i sekretarza, których imiona i nazwiska należy wpisać na formularzu, obok adresu kościoła i danych kapłana - asystenta duchowego Grupy.

Zgoda biskupa ordynariusza może być wyrażona bądź przez jego podpis i pieczęć na formularzu zgłoszeniowym, bądź w formie osobnego pisma, będącego odpowiedzią na prośbę proboszcza czy rektora kościoła o zgodę na założenie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Wówczas miejsce na podpis biskupa na formularzu zgłoszeniowym pozostawiamy puste i wysyłamy łącznie dwa dokumenty: formularz zgłoszeniowy i kopię pisma od biskupa. 

Pismo do biskupa ordynariusza z prośbą o zgodę na założenie Grupy Modlitwy może mieć przykładową treść:

Czcigodny Księże Biskupie,

widząc ożywiony kult i zainteresowanie dziełem św. Ojca Pio z Pietrelciny, kierując się duszpasterską troską, zwracam się z prośbą o erygowanie przy kościele/parafii ................ Grupy Modlitwy Ojca Pio. W swoim życiu i działalności będzie się ona kierowała Statutem, zatwierdzonym przez kardynała Agostino Casaroli, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 3 maja 1986 roku (N. 160.977/A) oraz Regulaminem, zatwierdzonym przez kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 7 lutego 2012 roku (N. 198.909).

Do pełnienia funkcji asystenta duchowego Grupy Modlitwy Ojca Pio, o którego mianowanie, zgodnie z art. 12 Statutu i art. 14 Regulaminu Grup Modlitwy Ojca Pio proszę, proponuję księdza .......................

Z wyrazami należnego szacunku

ks. ......................  

 

Dokumenty rejestracyjne (formularz zgłoszeniowy i aprobatę biskupa) należy wysłać na adres:

Centro Gruppi di Preghiera "Casa Sollievo della Sofferenza" 

Viale Cappuccini, 172

71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

ITALIA

 

Kontakt telefoniczny i mailowy:

Telefon: +39 0882 410252, + 39 0882 410486 

Fax: +39 0882 452579 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po upływie stosownego czasu Grupa zostanie zarejestrowana, a my powinniśmy otrzymać w odpowiedzi ozdobne Świadectwo Przynależności Grupy Modlitwy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio.

Do centrum w San Giovanni Rotondo wysyłamy też informacje o zmianach w danych Grupy i mniej więcej raz do roku krótkie sprawozdanie z działalności Grupy Modlitwy. Korespondencję tę możemy prowadzić w języku polskim, gdyż w centrum w San Giovanni Rotondo pracuje polka, pani Ewa Warchoł - której bardzo dziękujemy za jej posługę :)

Wzory dokumentów przydatnych w korespondencji z Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo można znaleźć TUTAJ

 

* * *  

 

Fragmenty "Statutu" i "Regulaminu" Grup Modlitwy Ojca Pio mówiące o rejestracji Grup w San Giovanni Rotondo: 

  

STATUT 

Świadectwo przynależności Grup 

Art. 6

Poszczególnym Grupom, które spełniają wymogi co do wystarczającej liczby członków i co do prawidłowego funkcjonowania, Dyrektor Generalny po otrzymaniu aprobaty odpowiedniego ordynariusza diecezjalnego wystawia świadectwo przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy. 

Grupy Modlitwy będą troszczyć się o utrzymanie więzi z Zarządem Generalnym poprzez okresowe relacje oraz podczas ewentualnych pielgrzymek i wizyt w San Giovanni Rotondo. 

 

REGULAMIN 

SIEDZIBA

(por. Statut, art. 1) 

Art.1

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy, zatwierdzone przez kardynała Agostino Casaroli, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości 3 maja 1986 roku podlega Stolicy Apostolskiej.

2. Główna siedziba Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu, celem wspierania budowy szpitala, publikacji czasopisma: „La Casa Sollievo della Sofferenza”, a także stworzenia szczególnego punktu odniesienia dla życia i działalności Grup.

Centrum Grup Modlitwy jest centralnym i jedynym organem dla wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio istniejących we Włoszech i na świecie. Zabiega ono o budowanie między Grupami i główną siedzibą trwałych więzi, relacji rodzinnych, dialogu i współpracy, a także spełnia bardzo ważną rolę gromadzenia i rozpowszechniania materiałów, udzielania pomocy o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.

Odnotowuje ponadto dane dotyczące powstawania i zmian w Grupach Modlitwy, a także analizuje okresowe relacje przysyłane przez Grupy rozrzucone w świecie.

  

AGREGACJA GRUP

(por. Statut, art. 6)

Art. 15

1. Mając na uwadze art. 6 Statutu, wskazane jest, aby powstanie Grupy Modlitwy zostało poprzedzone odpowiednim okresem doświadczenia i formacji, celem poznania duchowości i zadań, do których zostało się powołanym.

2. Dyrektor Generalny, po aprobacie ordynariusza miejsca, wystawia świadectwo przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy.

3. Zgodnie z długą tradycją kościelną należy wysoce cenić praktykę pielgrzymowania do San Giovanni Rotondo i innych sanktuariów. Może ona pomóc na nowo odkryć własną wiarę i w niej wzrastać, a także być pewnego rodzaju formą rekolekcji w drodze.

Pobyt w San Giovanni Rotondo, oprócz modlitwy przy grobie Świętego Ojca Pio, powinien być połączony z wizytą w Domu Ulgi w Cierpieniu.

Pielgrzymkę diecezjalną, regionalną i krajową należy przedkładać nad pielgrzymkę pojedynczych Grup.

 

Więcej w tej kategorii: Wzory dokumentów »

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 121 (1/2020)

Zachęca do powierzenia swojego życia kierownikowi duchowemu. Aby poznać, na czym polega rozeznawanie, warto przeczytać artykuł „Widzieć świat oczami Boga” oraz wywiad ze świeckim kierownikiem duchowym.

Czytaj więcej

    


POLECAMY

REKLAMA

WIDEO

Newsletter