Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.
  • 8431

Rejestracja Grupy Modlitwy w San Giovanni Rotondo

Ważnym etapem zakładania i rozwoju Grupy Modlitwy Ojca Pio jest zarejestrowanie Grupy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Grup Modlitwy Ojca Pio, którego siedziba, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu. To nie jest trudne!

Dokonuje się tego poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażoną na piśmie zgodą biskupa ordynariusza miejsca na założenie Grupy Modlitwy Ojca Pio na terenie diecezji. 

Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać tutaj: POBIERZ  

Jak widać, ważne jest, by wcześniej dokonać spośród członków Grupy Modlitwy wyboru zarządu: animatora, jego zastępcy i sekretarza, których imiona i nazwiska należy wpisać na formularzu, obok adresu kościoła i danych kapłana - asystenta duchowego Grupy.

Zgoda biskupa ordynariusza może być wyrażona bądź przez jego podpis i pieczęć na formularzu zgłoszeniowym, bądź w formie osobnego pisma, będącego odpowiedzią na prośbę proboszcza czy rektora kościoła o zgodę na założenie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Wówczas miejsce na podpis biskupa na formularzu zgłoszeniowym pozostawiamy puste i wysyłamy łącznie dwa dokumenty: formularz zgłoszeniowy i kopię pisma od biskupa. 

Pismo do biskupa ordynariusza z prośbą o zgodę na założenie Grupy Modlitwy może mieć przykładową treść:

Czcigodny Księże Biskupie,

widząc ożywiony kult i zainteresowanie dziełem św. Ojca Pio z Pietrelciny, kierując się duszpasterską troską, zwracam się z prośbą o erygowanie przy kościele/parafii ................ Grupy Modlitwy Ojca Pio. W swoim życiu i działalności będzie się ona kierowała Statutem, zatwierdzonym przez kardynała Agostino Casaroli, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 3 maja 1986 roku (N. 160.977/A) oraz Regulaminem, zatwierdzonym przez kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 7 lutego 2012 roku (N. 198.909).

Do pełnienia funkcji asystenta duchowego Grupy Modlitwy Ojca Pio, o którego mianowanie, zgodnie z art. 12 Statutu i art. 14 Regulaminu Grup Modlitwy Ojca Pio proszę, proponuję księdza .......................

Z wyrazami należnego szacunku

ks. ......................  

 

Dokumenty rejestracyjne (formularz zgłoszeniowy i aprobatę biskupa) należy wysłać na adres:

Centro Gruppi di Preghiera "Casa Sollievo della Sofferenza" 

Viale Cappuccini, 172

71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

ITALIA

 

Kontakt telefoniczny i mailowy:

Telefon: +39 0882 410252, + 39 0882 410486 

Fax: +39 0882 452579 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po upływie stosownego czasu Grupa zostanie zarejestrowana, a my powinniśmy otrzymać w odpowiedzi ozdobne Świadectwo Przynależności Grupy Modlitwy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio.

Do centrum w San Giovanni Rotondo wysyłamy też informacje o zmianach w danych Grupy i mniej więcej raz do roku krótkie sprawozdanie z działalności Grupy Modlitwy. Korespondencję tę możemy prowadzić w języku polskim, gdyż w centrum w San Giovanni Rotondo pracuje polka, pani Ewa Warchoł - której bardzo dziękujemy za jej posługę :)

Wzory dokumentów przydatnych w korespondencji z Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo można znaleźć TUTAJ

 

* * *  

 

Fragmenty "Statutu" i "Regulaminu" Grup Modlitwy Ojca Pio mówiące o rejestracji Grup w San Giovanni Rotondo: 

  

STATUT 

Świadectwo przynależności Grup 

Art. 6

Poszczególnym Grupom, które spełniają wymogi co do wystarczającej liczby członków i co do prawidłowego funkcjonowania, Dyrektor Generalny po otrzymaniu aprobaty odpowiedniego ordynariusza diecezjalnego wystawia świadectwo przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy. 

Grupy Modlitwy będą troszczyć się o utrzymanie więzi z Zarządem Generalnym poprzez okresowe relacje oraz podczas ewentualnych pielgrzymek i wizyt w San Giovanni Rotondo. 

 

REGULAMIN 

SIEDZIBA

(por. Statut, art. 1) 

Art.1

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy, zatwierdzone przez kardynała Agostino Casaroli, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości 3 maja 1986 roku podlega Stolicy Apostolskiej.

2. Główna siedziba Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu, celem wspierania budowy szpitala, publikacji czasopisma: „La Casa Sollievo della Sofferenza”, a także stworzenia szczególnego punktu odniesienia dla życia i działalności Grup.

Centrum Grup Modlitwy jest centralnym i jedynym organem dla wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio istniejących we Włoszech i na świecie. Zabiega ono o budowanie między Grupami i główną siedzibą trwałych więzi, relacji rodzinnych, dialogu i współpracy, a także spełnia bardzo ważną rolę gromadzenia i rozpowszechniania materiałów, udzielania pomocy o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.

Odnotowuje ponadto dane dotyczące powstawania i zmian w Grupach Modlitwy, a także analizuje okresowe relacje przysyłane przez Grupy rozrzucone w świecie.

  

AGREGACJA GRUP

(por. Statut, art. 6)

Art. 15

1. Mając na uwadze art. 6 Statutu, wskazane jest, aby powstanie Grupy Modlitwy zostało poprzedzone odpowiednim okresem doświadczenia i formacji, celem poznania duchowości i zadań, do których zostało się powołanym.

2. Dyrektor Generalny, po aprobacie ordynariusza miejsca, wystawia świadectwo przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy.

3. Zgodnie z długą tradycją kościelną należy wysoce cenić praktykę pielgrzymowania do San Giovanni Rotondo i innych sanktuariów. Może ona pomóc na nowo odkryć własną wiarę i w niej wzrastać, a także być pewnego rodzaju formą rekolekcji w drodze.

Pobyt w San Giovanni Rotondo, oprócz modlitwy przy grobie Świętego Ojca Pio, powinien być połączony z wizytą w Domu Ulgi w Cierpieniu.

Pielgrzymkę diecezjalną, regionalną i krajową należy przedkładać nad pielgrzymkę pojedynczych Grup.

 

Więcej w tej kategorii: Wzory dokumentów »

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

REKLAMA

WIDEO

Newsletter