Dobrego dnia z Ojcem Pio
30 STYCZNIA: Pamiętaj o obecności Anioła Stróża, dziękuj mu, módl się do niego, bądź z nim w największej przyjaźni.

W Tenczynie od 10 do 12 listopada 2023 roku odbędą się rekolecje ze św. Ojcem Pio, podczas których rozważany będzie temat: "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

22 stycznia przypada rocznica obłóczyn zakonnych św. Ojca Pio. W tym dniu, wspólnym dla wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio na całym świecie, będziemy obchodzić Dzień Wierności.

W każdy poniedziałek o godz. 10.00 i 21.30 na antenie przemyskiego Radia FARA emitowane są cotygodniowe ćwiczenia duchowe z Ojcem Pio.

Zapraszamy na nocne czuwanie modlitewne z Ojcem Pio w intencji Kościoła i Polski!, które odbędzie się w Bazylice na Świętym Krzyżu 25/26 listopada 2022 roku

Zapraszamy na czuwanie z Ojcem Pio, które odbędzie się 24/25 września 2022 roku w Częstochowie, pod hasłem: Z Matką Bożą i św. Ojcem Pio czyścimy czyściec!

Od 2 do 4 września w Tenczynie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Liderów Grup Modlitwy Ojca Pio

20. Jubileuszowe Czuwanie z Ojcem Pio w Krakowie Łagiewnikach 
18/19 czerwca 2022 (sobota/niedziela) 

okazja do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 139 (1/2023)

Głos Ojca Pio 139 (1/2023)

O przyjaźni przeczytamy w nowym numerze. Dowiemy się, na czym polega jej wartość, co winno leżeć u jej podstaw, a także w jaki sposób wpływa ona na relacje...

Czytaj więcej

        


 

REKLAMA

WIDEO

Newsletter