Dobrego dnia z Ojcem Pio
WTOREK, 21 MAJA 2019: Jezus cię kocha i chce cię mieć całkowicie dla siebie.
  • 5755

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

ROK 2019 

 

Czerwiec 2019 

Papieska: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Grup Modlitwy: Za tych, którzy przygotowywali mnie do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Maj 2019 

Papieska: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Grup Modlitwy: O głębszą wiarę dla moich bliskich, żeby ukochali mszę świętą.

 

Kwiecień 2019 

Papieska: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Grup Modlitwy: W intencji ludzi uwikłanych w różne nałogi.

 

Marzec 2019 

Papieska: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Grup Modlitwy: Modlitwa o jedność w rodzinach.

 

Luty 2019 

Papieska: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Grup Modlitwy: O wypełnienie woli Bożej w naszym życiu.

 

Styczeń 2019 

Papieska: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Grup Modlitwy: Modlitwa o rozwój Grup Modlitwy Ojca Pio.

 

 

ROK 2018 

Grudzień 2018 

Papieska: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

Grup Modlitwy: O światło Ducha Świętego dla ludzi mi bliskich, którzy dokonują złych wyborów i żyją z dala od Boga.

 

Listopad 2018 

Papieska: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grup Modlitwy: O światło Ducha Świętego dla mojego proboszcza oraz księdza prowadzącego Grupę Modlitwy Ojca Pio.

 

Październik 2018 

Papieska: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Grup Modlitwy: Za prześladowanych chrześcijan.

 

Wrzesień 2018 

Papieska: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Grup Modlitwy: Modlitwa o łaskę wiary dla bliskich, którzy ją utracili.

 

Sierpień 2018 

Papieska: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Grup Modlitwy: W intencji osób chorych z naszego otoczenia.

 

Lipiec 2018 

Papieska: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Grup Modlitwy: Modlitwa o miłość wzajemną w codzienności.

 

Czerwiec 2018 

Papieska: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Grup Modlitwy: O rozwój duchowy spowiedników.

 

Maj 2018 

Papieska: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Grup Modlitwy: Modlitwa za osoby stojące przed ważnymi decyzjami życiowymi.

 

Kwiecień 2018 

Papieska: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Grup Modlitwy: O dobrego spowiednika dla mojej rodziny.

 

Marzec 2018 

Papieska: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

Grup Modlitwy: O odwagę dla ludzi, którzy dawno nie przystępowali do spowiedzi.

 

Luty 2018 

Papieska: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Grup Modlitwy: O dobre i święte powołania do kapłaństwa.

 

Styczeń 2018 

Papieska: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Grup Modlitwy: O odkrywanie i żywe praktykowanie dziękczynienia po Komunii Świętej przez wierzących.

 

 

 

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 117 (3/2019)

Temat numeru: Lider w Kościele

Jaka jest rola liderów w Kościele? Po co Pan Bóg ich posyła i jak wyglądają ich zadania? Jakim liderem był Ojciec Pio? Na te i inne...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter