Dobrego dnia z Ojcem Pio
14 KWIETNIA: Boże miłosierdzie przemienia nasze nędze w dzieło swojej dobroci i łaskawości.
  • 24562

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

 

ROK 2024

Styczeń 2024
Grup Modlitwy: Aby Pan Bóg dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata, zwłaszcza Ukrainie i Bliskiemu Wschodowi.
Papieska: Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Luty 2024
Grup Modlitwy: Aby sympatycy, czciciele i członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio wczytywali się w Słowo Boże, przyjmowali sakramenty święte i angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym w swoich parafiach i środowiskach.
Papieska: Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Marzec 2024
Grup Modlitwy: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii, a chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary w Kościele Katolickim.
Papieska: Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kwiecień 2024
Grup Modlitwy: Aby nasi kapłani, proboszczowie i duchowi opiekunowie Grup Modlitwy Ojca Pio byli otwarci na działania Ducha Świętego i wielkodusznie współpracowali na łaska Boża w misji ewangelizacyjnej naszej parafii i Ojczyzny.
Papieska: Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Maj 2024
Grup Modlitwy: Aby katolicy w Polsce bardziej zdecydowanie przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w naszą wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową oraz za rządzących Ojczyzną, aby troszczyli się o pomyślność Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków.
Papieska: Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Czerwiec 2024
Grup Modlitwy: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia zakonnego w naszej Ojczyźnie oraz za kapłanów i osoby konsekrowane, aby wiernie trwali przy Bogu w Kościele na obranej drodze życia.
Papieska: Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec 2024
Grup Modlitwy: O uświęcenie i potrzebne łaski dla kapłanów, a szczególnie w intencji naszego biskupa, proboszcza i opiekuna duchowego Grup Modlitwy.
Papieska: Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień 2024
Grup Modlitwy: Aby każdy członek Grupy Modlitwy umiał zachęcić innych do wspólnoty wyrażając piękno swojej przynależności do grona duchowych dzieci św. Ojca Pio.
Papieska: Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Wrzesień 2024
Grup Modlitwy: Aby środki przekazu w Polsce były Bożym narzędziami w służbie prawdy, pokoju i ewangelizacji dzieci i młodzieży.
Papieska: Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik 2024
Grup Modlitwy: Aby czciciele i członkowie Grupy Modlitwy, za przykładem św. Ojca Pio, pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu w Kościele Katolickim.
Papieska: Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad 2024
Grup Modlitwy: O zbawienie wieczne dla zmarłych czcicieli św. Ojca Pio, członków Grup Modlitwy, obrońców naszej Ojczyzny i wiary.
Papieska: Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień 2024
Grup Modlitwy: Za wstawiennictwem św. Ojca Pio i świętych naszego narodu módlmy się za polskie rodziny i młodzież o wierne trwanie przy chrześcijańskich wartościach i odważną ich obronę.
Papieska: Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 146 (2/2024)

Głos Ojca Pio 146 (2/2024)

Nowy numer podejmuje temat nawrócenia. Autorzy artykułów i świadectw pokazują, w jakich momentach życia Bóg podaje rękę i z jakich opałów potrafi człowieka wyciągnąć.

Czytaj więcej

        


 

REKLAMA

WIDEO

Newsletter