Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 23 WRZEśNIA 2018: Nie zdawaj się wyłącznie na siebie, lecz każdą troskę pośród trudności powierzaj Temu, który jest naszym jedynym Dobrem.
  • 3608

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

ROK 2018 

Październik 2018 

Papieska: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Grup Modlitwy: Za prześladowanych chrześcijan.

 

Wrzesień 2018 

Papieska: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Grup Modlitwy: Modlitwa o łaskę wiary dla bliskich, którzy ją utracili.

 

Sierpień 2018 

Papieska: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Grup Modlitwy: W intencji osób chorych z naszego otoczenia.

 

Lipiec 2018 

Papieska: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Grup Modlitwy: Modlitwa o miłość wzajemną w codzienności.

 

Czerwiec 2018 

Papieska: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Grup Modlitwy: O rozwój duchowy spowiedników.

 

Maj 2018 

Papieska: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Grup Modlitwy: Modlitwa za osoby stojące przed ważnymi decyzjami życiowymi.

 

Kwiecień 2018 

Papieska: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Grup Modlitwy: O dobrego spowiednika dla mojej rodziny.

 

Marzec 2018 

Papieska: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

Grup Modlitwy: O odwagę dla ludzi, którzy dawno nie przystępowali do spowiedzi.

 

Luty 2018 

Papieska: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Grup Modlitwy: O dobre i święte powołania do kapłaństwa.

 

Styczeń 2018 

Papieska: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Grup Modlitwy: O odkrywanie i żywe praktykowanie dziękczynienia po Komunii Świętej przez wierzących.

 

 

 

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 113 (5/2018)

Temat numeru: 50 rocznica śmierci, 100 rocznica stygmatyzacji Ojca Pio

Bieżący rok, a wrzesień w szczególności, to czas wyjątkowy dla wszystkich czcicieli Ojca Pio, obchodzimy bowiem podwójny jubileusz...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter