Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 20 SIERPNIA 2017: Radośni wiarą i spokojni na duszy, módlmy się zawsze, albowiem gorąca i szczera modlitwa przenika niebo i ma za sobą Bożą obietnicę.
  • 169

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

ROK 2017 

 

Sierpień 2017 

Papieska: Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Grup Modlitwy: Za ludzi, których skrzywdziliśmy naszymi grzechami.

 

Lipiec 2017 

Papieska: Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

Grup Modlitwy: O odwagę dla ludzi, którzy od długiego czasu żyją bez sakramentu spowiedzi, ponieważ boją się do niego przystąpić.

 

Czerwiec 2017 

Papieska: Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.

Grup Modlitwy: Za ludzi, którzy mają słabą wolę i nie wierzą w możliwość poprawy.

 

Maj 2017 

Papieska: Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.

Grup Modlitwy: Za ludzi, którzy nie żałują za grzechy i odkładają spowiedź.

 

Kwiecień 2017 

Papieska: Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Grup Modlitwy: Za misjonarzy w Afryce, którzy pracują z narażeniem życia, o siłę i męstwo dla nich w głoszeniu Ewangelii.

 

Marzec 2017 

Papieska: Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczali wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.

Grup Modlitwy: Abyśmy umieli zapanować nad swoją główną wadą, aby nie utrudniała ona życia bliskim i ludziom z naszego otoczenia.

 

Luty 2017 

Papieska: Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.

Grup Modlitwy: Abyśmy umieli szanować innych ludzi i nie ranić ich swoimi czynami.

 

Styczeń 2017 

Papieska: Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

Grup Modlitwy: Za spowiedników, o cierpliwość i świadomość wagi aktu, jaki podejmuje penitent, przystępując do spowiedzi.

  

 

 

ROK 2016 

 

Grudzień 2016 

Papieska intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Intencja Grup Modlitwy: Modlić się za nienarodzone dzieci, których życie jest zagrożone.

  

 

 

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 106 (4/2017)

Tym razem „Głos Ojca Pio” podejmuje problem przypadku w życiu człowieka. Autorzy zastanawiają się, czy rzeczywiście ślepy los rządzi naszym życiem?

Czytaj więcej

    


Matka Boża Fatimska i Ojciec Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter