Dobrego dnia z Ojcem Pio
7 GRUDNIA: Im bardziej surowa jest zima, tym bardziej lato obfituje w kwiaty i owoce.
  • 22752

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

 

ROK 2023

Styczeń 2023
Grup Modlitwy: O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.
Papieska: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Luty 2023
Grup Modlitwy: Za chorych i cierpiących członków Grup Modlitwy Ojca Pio - o łaskę zdrowia, wytrwałości i zaufania, a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu ich chorób.
Papieska: Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

Marzec 2023
Grup Modlitwy: Za dzieci poczęte, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców oraz o poszanowanie w naszej Ojczyźnie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Papieska: Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Kwiecień 2023
Grup Modlitwy: O umocnienie w wierze, Boże prowadzenie dla naszych biskupów, proboszczów, duszpasterzy, opiekunów i animatorów Grup Modlitwy Ojca Pio, aby wierni powołaniu i posłudze z ufnością szli za Jezusem Chrystusem w Jego Kościele.
Papieska: Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Maj 2023
Grup Modlitwy: Aby wszyscy członkowie i sympatycy Grup Modlitwy Ojca Pio podtrzymywali i ożywiali osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem przez słowo Boże, Eucharystię i osobistą modlitwę.
Papieska: Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Czerwiec 2023
Grup Modlitwy: Dziękczynienie Bogu za życie, posługę i kanonizację św. Ojca Pio.
Papieska: Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Lipiec 2023
Grup Modlitwy: O dary i owoce Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, aby rozpoznawali we współczesnym świecie prawdziwe wartości i nie ulegali zwodniczym ideologiom oraz o święte powołania dla młodzieży z naszych parafii i diecezji do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misji.
Papieska: Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Sierpień 2023
Grup Modlitwy: O jedność, świętość i rozwój liczebny Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce i na świecie.
Papieska: Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Wrzesień 2023
Grup Modlitwy: O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba oraz o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.
Papieska: Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Październik 2023
Grup Modlitwy: O umiłowanie modlitwy różańcowej i życie duchowością św. Ojca Pio dla członków i sympatyków Grup Modlitwy.
Papieska: Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Listopad 2023
Grup Modlitwy: Za zmarłych z naszych rodzin oraz członków Grup Modlitwy Ojca Pio, aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego.
Papieska: Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Grudzień 2023
Grup Modlitwy: O trwałe, święte małżeństwa i rodziny, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich w Kościele katolickim i naszej Ojczyźnie.
Papieska: Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

 

ROK 2024

Styczeń 2024
Grup Modlitwy: Aby Pan Bóg dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata, zwłaszcza Ukrainie i Bliskiemu Wschodowi.
Papieska: Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Luty 2024
Grup Modlitwy: Aby sympatycy, czciciele i członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio wczytywali się w Słowo Boże, przyjmowali sakramenty święte i angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym w swoich parafiach i środowiskach.
Papieska: Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Marzec 2024
Grup Modlitwy: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii, a chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary w Kościele Katolickim.
Papieska: Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kwiecień 2024
Grup Modlitwy: Aby nasi kapłani, proboszczowie i duchowi opiekunowie Grup Modlitwy Ojca Pio byli otwarci na działania Ducha Świętego i wielkodusznie współpracowali na łaska Boża w misji ewangelizacyjnej naszej parafii i Ojczyzny.
Papieska: Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Maj 2024
Grup Modlitwy: Aby katolicy w Polsce bardziej zdecydowanie przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w naszą wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową oraz za rządzących Ojczyzną, aby troszczyli się o pomyślność Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków.
Papieska: Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Czerwiec 2024
Grup Modlitwy: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia zakonnego w naszej Ojczyźnie oraz za kapłanów i osoby konsekrowane, aby wiernie trwali przy Bogu w Kościele na obranej drodze życia.
Papieska: Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec 2024
Grup Modlitwy: O uświęcenie i potrzebne łaski dla kapłanów, a szczególnie w intencji naszego biskupa, proboszcza i opiekuna duchowego Grup Modlitwy.
Papieska: Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień 2024
Grup Modlitwy: Aby każdy członek Grupy Modlitwy umiał zachęcić innych do wspólnoty wyrażając piękno swojej przynależności do grona duchowych dzieci św. Ojca Pio.
Papieska: Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Wrzesień 2024
Grup Modlitwy: Aby środki przekazu w Polsce były Bożym narzędziami w służbie prawdy, pokoju i ewangelizacji dzieci i młodzieży.
Papieska: Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik 2024
Grup Modlitwy: Aby czciciele i członkowie Grupy Modlitwy, za przykładem św. Ojca Pio, pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu w Kościele Katolickim.
Papieska: Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad 2024
Grup Modlitwy: O zbawienie wieczne dla zmarłych czcicieli św. Ojca Pio, członków Grup Modlitwy, obrońców naszej Ojczyzny i wiary.
Papieska: Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień 2024
Grup Modlitwy: Za wstawiennictwem św. Ojca Pio i świętych naszego narodu módlmy się za polskie rodziny i młodzież o wierne trwanie przy chrześcijańskich wartościach i odważną ich obronę.
Papieska: Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 144 (6/2023)

Głos Ojca Pio 144 (6/2023)

Nowy numer podejmuje temat powrotu do tradycyjnego świętowania Bożego Narodzenia. Warto zatem przypomnieć sobie wydarzenia, których owo świętowanie jest pamiątką, i rozbudzić w sobie chęć głębokiego ich przeżywania.

Czytaj więcej

        


 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

REKLAMA

WIDEO

Newsletter