Dobrego dnia z Ojcem Pio
30 LISTOPADA: Jego łaska sprawi, że zwycięstwo zawsze będzie należało do ciebie, tryumf nad wszystkimi zakusami nieprzyjaciela.
  • 18159

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

ROK 2022

 

Styczeń 2022

Grup Modlitwy: O ustanie epidemii.

Papieska: Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Różaniec Grup Modlitwy: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

Luty 2022

Grup Modlitwy: W intencji chorych i cierpiących członków Grup Modlitwy: o duchowe podejście do przeżywania krzyża i cierpienia w duchu wynagrodzenia.

Papieska: W intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych – dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Różaniec Grup Modlitwy: Nawiedzenie Świętej Elżbiety

 

Marzec 2022

Grup Modlitwy: W intencji obrońców życia: o siłę i wytrwałość w misji.

Papieska: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Różaniec Grup Modlitwy: Narodzenie Pana Jezusa

 

Kwiecień 2022

Grup Modlitwy: O łaskę wytrwania w wierze od Chrystusa Zmartwychwstałego dla prześladowanych chrześcijan.

Papieska: Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Różaniec Grup Modlitwy: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Maj 2022

Grup Modlitwy: O łaskę wiernej miłości dla małżonków i budowanie dobrych rodzin przez przyczynę Maryi.

Papieska: Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

 

Czerwiec 2022

Grup Modlitwy: Dziękczynienie Bogu za kanonizację św. Ojca Pio.

Papieska: Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

 

Lipiec 2022

Grup Modlitwy: W intencji dzieci i młodzieży o pogłębienie wiary i wierność Jezusowi.

Papieska: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

 

Sierpień 2022

Grup Modlitwy: W intencji naszej Ojczyzny: o trzeźwość i wierność Bogu.

Papieska: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

 

Wrzesień 2022

Grup Modlitwy: O rozwój Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio.

Papieska: Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

 

Październik 2022

Grup Modlitwy: O ukochanie przez nas modlitwy różańcowej na wzór św. Ojca Pio.

Papieska: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

 

Listopad 2022

Grup Modlitwy: Za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące: o radość nieba.

Papieska: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

 

Grudzień 2022

Grup Modlitwy: O pragnienie przyjmowania jak najczęściej Eucharystii i życie Nią na co dzień.

Papieska: Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

 

 

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 138 (6/2022)

Głos Ojca Pio 138 (6/2022)

Nowy „Głos Ojca Pio” podejmuje temat spowiedzi. Autorzy wyjaśniają, skąd wzięła się ona w Kościele, dlaczego trzeba spowiadać się przed kapłanem i po co robić rachunek sumienia.

Czytaj więcej

        


 

REKLAMA

WIDEO

Newsletter