Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA 2016: Rozmiłowani w niebie opowiadają o łaskach i cudach, jakie Bóg w nich zdziałał.
  • 14045

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

ROK 2021

 

Styczeń 2021

Grup Modlitwy: O ustanie pandemii.

Papieska: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Różaniec Grup Modlitwy: Cierniem koronowanie

 

Luty 2021

Grup Modlitwy: Za personel służby zdrowia o siłę i ofiarność w służbie chorym.

Papieska: Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Różaniec Grup Modlitwy: Niesienie krzyża

 

Marzec 2021

Grup Modlitwy: Za chorych o moc wiary i pociechę w strapieniu.

Papieska: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Różaniec Grup Modlitwy: Śmierć na krzyżu

 

Kwiecień 2021

Grup Modlitwy: O jedność, ducha miłości i przebaczenie w rodzinach.

Papieska: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Różaniec Grup Modlitwy: Zmartwychwstanie

 

Maj 2021

Grup Modlitwy: Za dzieci nienarodzone, którym zagraża śmierć.

Papieska: Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

 

Czerwiec 2021

Grup Modlitwy: O ożywienie wśród wiernych miłości do Eucharystii.

Papieska: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

 

Lipiec 2021

Grup Modlitwy: O powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Papieska: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

 

Sierpień 2021

Grup Modlitwy: O trzeźwość w naszym narodzie.

Papieska: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

 

Wrzesień 2021

Grup Modlitwy: O pokój w krajach, w których toczą się wojny.

Papieska: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

 

Październik 2021

Grup Modlitwy: Za misjonarzy o błogosławieństwo i siłę w ewangelizacji.

Papieska: Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

 

Listopad 2021

Grup Modlitwy: Za zmarłych członków Grup Modlitwy Ojca Pio oraz ich duszpasterzy.

Papieska: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

 

Grudzień 2021

Grup Modlitwy: Za dzieci, którym brakuje podstawowych środków materialnych i ludzkiej miłości.

Papieska: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

 

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 131 (5/2021)

Głos Ojca Pio 131 (5/2021)

Jesienne wydanie „Głosu Ojca Pio” podejmuje temat działania, które prowadzi człowieka do wzrostu i umocnienia. Autorzy artykułów przypominają, że właśnie do tego stworzył go Bóg...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter