Dobrego dnia z Ojcem Pio
PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA : Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje duszy, która umiała Go kochać.
  • 2096

Kongres GMOP 2015

16. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio odbył się 24-27 września 2015 roku na Jasnej Górze w Częstochowie pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie” i wprowadził nas w kolejny rok pracy oparty na aktualnym, czteroletnim programie duszpasterskim Kościoła w Polsce „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

 

POBIERZ NAGRANIA KONFERENCJI I KAZAŃ WYGŁOSZONYCH PODCZAS KONGRESU:

PLIK ZIP (75 MB) - POBIERZ 

  

Program kongresu

 


CZĘŚĆ PIERWSZA

(dla zgłoszonych przedstawicieli Grup Modlitwy Ojca Pio)

24 września 2015 – czwartek

16.00    
Otwarcie recepcji Kongresu w holu Domu Pielgrzyma, 
przyjmowanie uczestników

19.00    Przywitanie, zawiązanie wspólnoty [Kaplica w Domu Pielgrzyma]

19.15    Eucharystia [Kaplica w Domu Pielgrzyma] - Tradycyjnie w czasie Mszy Świętej rozpoczynającej Kongres została zebrana kolekta na Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo jako dar polskich Grup Modlitwy Ojca Pio

21.00    Apel Jasnogórski [Kaplica Cudownego Obrazu]

25 września 2015 – piątek

7.30    Jutrznia [Kaplica w Domu Pielgrzyma]

8.00    Śniadanie

9.30    Konferencja I [Kaplica w Domu Pielgrzyma]: 
OJCIEC PIO – CZŁOWIEK MIŁOSIERDZIA
 – Roman Rusek OFMCap (Tenczyn)    

          Przerwa

11.30  Konferencja II: 
1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI – HISTORIA 
I PRZYSZŁOŚĆ ŻYWEJ WIARY NASZEGO NARODU 
– prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ, Kraków)    

13.00    Obiad

15.00    Koronka do Bożego Miłosierdzia [Kaplica w Domu Pielgrzyma]

15.15    
Konferencja III: SŁOWO BOŻE W CENTRUM GRUPY MODLITWY
, 1. Rola małych grup i wprowadzenie do medytacji słowa Bożego 
– Anna Kulbacka OV (Wrocław)    
            

            Czas na osobistą modlitwę

17.30    Eucharystia [Kaplica Cudownego Obrazu] - W tym roku podczas Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy Matki Bożej w sposób szczególny polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu śp. ojca Bogusława Piechutę

19.00    Kolacja

21.00    Apel Jasnogórski [Kaplica Cudownego Obrazu] 

26 września 2015 – sobota

7.30    Jutrznia [Kaplica w Domu Pielgrzyma]

8.00    Śniadanie

9.30    Konferencja IV [Kaplica w Domu Pielgrzyma]: SŁOWO BOŻE W CENTRUM GRUPY MODLITWY
, 2. Dzielenie w małych grupach – teoria i praktyka – Anna Kulbacka OV (Wrocław)    

           Przerwa

11.30   
Podsumowanie [Kaplica w Domu Pielgrzyma]
, Relacje i świadectwa, pytania uczestników

13.00   Obiad

14.15   
Wyjazd na Przeprośną Górkę (odjazd autobusów spod Domu Pielgrzyma)

 

CZĘŚĆ DRUGA


sobota, 27 września / niedziela 28 września

(otwarta dla wszystkich pielgrzymów i czcicieli św. Ojca Pio)

Przeprośna Górka

15.00    
Koronka do Bożego Miłosierdzia

            
Przywitanie przybyłych Grup

16.30    
Droga krzyżowa 
– abp senior Stanisław Nowak

18.00    
Eucharystia 
– abp senior Stanisław Nowak

20.00    
Wyjazd na Jasną Górę (autobus dla osób uczestniczących 
w pierwszej części Kongresu)

Jasna Góra – Kaplica Cudownego Obrazu

21.00    Apel Jasnogórski

21.30    Rozpoczęcie nocnego czuwania

22.00    
Konferencja: Ojciec Pio w posłudze miłosierdzia
 – prof dr. hab Andrzej Derdziuk OFMCap (Lublin)

23.00    Różaniec 

0.00      Eucharystia

            Przerwa

2.00     Czuwanie modlitewne

4.30     Zakończenie, rozesłanie

 

Sylwetki gości Kongresu:

prof. dr hab. Krzysztof Ożóg - historyk-mediewista, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich wykładach zdecydowanie broni osiągnięć i dorobku epoki średniowiecza. Jest laureatem m.in. Nagrody „Pro Arte Docendi” za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, zawsze wysoko oceniany przez studentów w ankietach nt. zajęć dydaktycznych. Jest członkiem krakowskiej wspólnoty przymierza “Charisma”, która od kilku lat posługuje muzycznie i modlitewnie podczas ogólnopolskich czuwań z Ojcem Pio w Krakowie Łagiewnikach.

Anna Kulbacka OV - przynależy do stanu dziewic konsekrowanych. Skończyła Podyplomowe Studia Biblijne we Wrocławiu oraz Teologii Życia Konsekrowanego, prowadzi rekolekcje w ciszy lectio divina, kursy ewangelizacyjne, rozeznające dla wspólnot i indywidualne w różnych miejscach Polski. Codziennie od 22 lat praktykuje lectio divina. Szczególnie zależy jej na rozmiłowaniu innych w Jezusie obecnym w Słowie pośród swojego ludu, dlatego pomaga zakładać małe grupy i uczy dzielić się w nich Słowem Bożym. Jest doradcą duchowym kilku wspólnot. Jest też członkiem „Dzieła Biblijnego”. Mieszka we Wrocławiu, pracuje na Papieskim Wydziale Teologicznym.

 

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

REKLAMA

WIDEO

Newsletter