Dobrego dnia z Ojcem Pio
PIąTEK, 22 LISTOPADA 2019: Pragniemy stać się aniołami w niebie, a zapominamy być dobrymi chrześcijanami.
  • 2342

Kongres św. Ojca Pio w Gdańsku

To już ostatnie chwile, by zapisać się na pierwszy Kongres św. Ojca Pio organizowany w sobotę 9 września 2017 roku w Gdańsku przez braci kapucynów i Grupy Modlitwy Ojca Pio.

Celem Kongresu jest popularyzacja duchowości 
św. Ojca Pio na terenie Polski północnej. Kongres ma przyczynić się zarówno do integracji członków Grup Modlitwy Ojca Pio, jak i osób, które planują utworzyć nowe wspólnoty na terenie swojej parafii.

"OD PRZEBACZENIA DO POJEDNANIA" to temat przewodni I. edycji Kongresu.

Pobierz szczegółowy program kongresu.

Głównymi prelegentami Kongresu będą:

br. Tomasz Żak OFMCap - Minister Prowincjalny - Prowincja Krakowska

br. Luciano Lotti OFMCap - San Giovanni Rotondo - Prowincja Foggia, Włochy

br. Roman Rusek OFMCap - Krajowy Asystent Grup Modlitwy Ojca Pio - Prowincja Krakowska

Głównym organizatorem Kongresu jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Krakowska (dom zakonny w Gdańsku), przy współpracy z duchownymi odpowiedzialnymi za GMOP w diecezji gdańskiej, 
toruńskiej, elbląskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, 
włocławskiej, szczecińsko-kamienieckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, warmińskiej i gnieźnieńskiej.

Poszczególne wydarzenia Kongresu odbędą się 
w kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Gdańsku przy ul. Łagiewniki 63, w ogrodach domu zakonnego, a także – dzięki sąsiedzkiej współpracy – na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Uczestnictwo w Kongresie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty 
rejestracyjnej, która ma pokryć koszty organizacyjne 
(m.in. obiadu i poczęstunku podczas przerw 
kawowych).

Zapraszamy!

 

 

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 120 (6/2019)

Temat numeru: Moc w słabości

Najnowszy numer zaprasza do rozważań na temat ludzkiej słabości, z której można jednak czerpać siłę. Pokazują to przykłady: Andrzeja Sowy, byłego narkomana oraz ks. Jana Kaczkowskiego.

Czytaj więcej

    


POLECAMY

REKLAMA

WIDEO

Newsletter