Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 26 STYCZNIA 2020: Łódź twojej duszy niech mocno zakotwiczy w ufności w boskie dobro.
Głos Ojca Pio 107 (5/2017) © Micolas | Shutterstock

Głos Ojca Pio 107 (5/2017)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Temat numeru: Inteligencja serca

Szczególnie polecamy rozmowę o Wspaniałym Mężczyźnie, który ma głębię emocji, przeżyć, myśli, a także artykuł "Jezus całuje w usta".

O inteligencji serca przeczytamy w najnowszym wydaniu „Głosu Ojca Pio”. Szczególnie polecamy rozmowę z ks. Jackiem Szczygłem, sercaninem. Uważa on, że w dzisiejszych czasach, kiedy coraz trudniej mężczyznom rozmawiać o sercu, „najważniejsze jest, by pokazać, że istnieje Wspaniały Mężczyzna, który ma w sobie głębię emocji, przeżyć, myśli. Co więcej: jest wrażliwy, otwarty i ofiarny wobec innych ludzi”. Natomiast ks. profesor Mariusz Rosik w artykule „Jezus całuje w usta” opisuje, w jaki sposób Jezus okazywał uczucia i czy zawsze robił to w tak ostentacyjny sposób. Biblijne rozważania kontynuuje Paweł Paszko, który pisze o niepoprawności ludzkiego serca i wynikającej z tego głupoty. Autor przedstawia też antidotum na odczuwany przez człowieka brak Boga. Temat numeru zamyka wywiad z psychologiem, Mateuszem Hincem, w którym stara się on odpowiedzieć na pytanie, jak przeżyć emocje, by nie zranić drugiej osoby i nie odpowiedzieć złem na zło.

Myśl przewodnią wydania uzupełnia artykuł „Czego miałbym się lękać?’ opublikowany w cyklu „Perspektywy darów trudnych”. Piotr Kwiatek omawia w nim rolę lęku w życiu człowieka z punktu widzenia psychologii pozytywnej, która daje konkretne sposoby radzenia sobie z tym problemem. Możemy też sięgnąć po modlitwę serca. Jan Kania proponuje ją jako środek pomocny w odbudowaniu miłości do Boga i drugiego człowieka.

W dziale poświęconym Ojcu Pio znajduje się artykuł o jego zranionym sercu, a także świadectwo pokazujące motyw łączący go z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Ponadto pierwszy artykuł z jubileuszowego cyklu promującego setną rocznicę stygmatyzacji Ojca Pio.

W numerze także o tym, jak rozmawiać z Bogiem i modlić się psalmami oraz fajerwerkach dla duszy.


od redakcji

Inteligencja serca
Temat emocji budzi emocje. Szczególnie intryguje w kontekście życia duchowego i postaw moralnych wynikających z przeżywanej wiary. Pytanie o rolę i wartość sfery emocjonalnej człowieka jest więc ważkie i niebagatelne.

We wszystkim, co przeżywamy, czego doświadczamy, w co się angażujemy, uczestniczą nasze uczucia… Wpływają one na podejmowane decyzje, postawy i relacje. Z pewnością nie pozostaje wobec nich obojętna więź z Bogiem oraz dojrzałość przeżywania wiary.

Wiara bez emocji nie byłaby w pełni przeżywana. Czy jednak ich wpływ na nią należy określać jako pozytywny? A może lepiej postawić pytanie: Co zrobić, by wpływ emocji na nasze codzienne doświadczenia, relację z Bogiem i człowiekiem był zawsze pozytywny? Jak wykorzystać świat emocji w służbie dobru? Jak z nich korzystać w rozeznawaniu duchowym?

Jezus zostawił nam przykład, jak serce i wszystkie wymiary egzystencji wprzęgnąć w służbę Bogu, w realizację Jego świętej woli. On kierował się przede wszystkim miłością, która wielorako objawiała się w Jego słowach i gestach. Przyjął wszystko, co ludzkie, i uświęcił blaskiem chwały krzyża.

Z wyrazistego temperamentu i emocjonalnych postaw znany był Ojciec Pio. Czy jednak oznacza to, że kierował się w życiu uczuciami? Dogłębna analiza jego osobowości i życia wskazuje, że nie wzbraniał przed emocjonalnym zachowaniem, umiał je jednak podporządkować Bożemu słowu i wartościom wynikającym z radykalnego przyjęcia Ewangelii oraz wymaganiom płynącym z wiary. Świadczy o tym zarówno jego postawa wewnętrzna, której wyraz daje w korespondencji z kierownikami duchowymi, jak i wskazówki, których udziela swym córkom i synom duchowym.

Inteligencja serca to konieczny środek na drodze do świętości. Każdy z nas jest nią w jakimś stopniu obdarzony, ale i każdy jest wezwany, by ją w odpowiedni sposób rozwijać i właściwie z niej korzystać. Zapraszam Cię, drogi Czytelniku, do lektury nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Pozwoli ona poznać drogi serca, które prowadzą do zjednoczenia z Sercem „Nieskończonego Majestatu”, cichym i pokornym.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – INTELIGENCJA SERCA
Wspaniały Mężczyzna. O świecie męskich emocji, przeżyć i myśli opowiada sercanin, ks. Jacek Szczygieł
Mówi człowiek w sercu swoim – Paweł Paszko OFMCap
Jezus całuje w usta – ks. Mariusz Rosik
Modlitwa serca – Jan Kania OFMCap
Aniołki Pana Boga. O roli inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka mówi psycholog, Mateusz Roman Hinc OFMCap
By czytać Biblię sercem – ks. Mariusz Rosik
Czego miałbym się lękać? Perspektywy darów trudnych – Piotr Kwiatek OFMCap

OJCIEC PIO
Przebite serce Jezusa, zranione serce Ojca Pio. Duchowość Ojca Pio – Maciej Zinkiewicz OFMCap
Donald Trump i Ojciec Pio. Świadectwo – Bogumiła Denuszek
Stygmaty ukryte i widzialne. 100 rocznica stygmatyzacji Ojca Pio – Gerardo di Flumeri
To naprawdę jego dzieło. Dzieło Pomocy Ojca Pio – Ewa Korbut

ŻYCIE DUCHOWE
Gdy rozmawiasz z Bogiem. Wędrówki ducha – Robert Rabka OFMCap
Serce Mateusza – s. Bożena Leszczyńska

ROZMAITOŚCI
Eleazar. Ludzie Biblii – ks. prof. Tomasz Jelonek
Intencje modlitewne
Fajerwerki dla duszyi. Felieton – Adam Maniura

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Posłuszeństwo. W szkole cnót Ojca Pio – Robert Krawiec OFMCap
Konspekt spotkania formacyjnego. Rok formacyjny 2017
Lekki czy ciężki? Spotkanie formacyjne. Wrzesień – Roman Rusek OFMCap
Wesele w Kanie Galilejskiej. Różaniec Grup Modlitwy. Wrzesień – Robert Krawiec OFMCap
Niebezpieczne pokusy. Spotkanie formacyjne. Październik – Roman Rusek OFMCap
Biczowanie Pana Jezusa. Różaniec Grup Modlitwy. Październik – Robert Krawiec OFMCap
Bliskie spotkania z Ojcem Pio. Peregrynacja relikwii – Tomasz Duszyc OFMCap
Kronika Grup Modlitwy Ojca Pio

 

Ostatnio zmieniany środa, 15 listopad 2017 12:27

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 121 (1/2020)

Zachęca do powierzenia swojego życia kierownikowi duchowemu. Aby poznać, na czym polega rozeznawanie, warto przeczytać artykuł „Widzieć świat oczami Boga” oraz wywiad ze świeckim kierownikiem duchowym.

Czytaj więcej

    


POLECAMY

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter