Dobrego dnia z Ojcem Pio
PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA : Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje duszy, która umiała Go kochać.
Głos Ojca Pio 107 (5/2017) © Micolas | Shutterstock

Głos Ojca Pio 107 (5/2017)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Temat numeru: Inteligencja serca

Szczególnie polecamy rozmowę o Wspaniałym Mężczyźnie, który ma głębię emocji, przeżyć, myśli, a także artykuł "Jezus całuje w usta".

O inteligencji serca przeczytamy w najnowszym wydaniu „Głosu Ojca Pio”. Szczególnie polecamy rozmowę z ks. Jackiem Szczygłem, sercaninem. Uważa on, że w dzisiejszych czasach, kiedy coraz trudniej mężczyznom rozmawiać o sercu, „najważniejsze jest, by pokazać, że istnieje Wspaniały Mężczyzna, który ma w sobie głębię emocji, przeżyć, myśli. Co więcej: jest wrażliwy, otwarty i ofiarny wobec innych ludzi”. Natomiast ks. profesor Mariusz Rosik w artykule „Jezus całuje w usta” opisuje, w jaki sposób Jezus okazywał uczucia i czy zawsze robił to w tak ostentacyjny sposób. Biblijne rozważania kontynuuje Paweł Paszko, który pisze o niepoprawności ludzkiego serca i wynikającej z tego głupoty. Autor przedstawia też antidotum na odczuwany przez człowieka brak Boga. Temat numeru zamyka wywiad z psychologiem, Mateuszem Hincem, w którym stara się on odpowiedzieć na pytanie, jak przeżyć emocje, by nie zranić drugiej osoby i nie odpowiedzieć złem na zło.

Myśl przewodnią wydania uzupełnia artykuł „Czego miałbym się lękać?’ opublikowany w cyklu „Perspektywy darów trudnych”. Piotr Kwiatek omawia w nim rolę lęku w życiu człowieka z punktu widzenia psychologii pozytywnej, która daje konkretne sposoby radzenia sobie z tym problemem. Możemy też sięgnąć po modlitwę serca. Jan Kania proponuje ją jako środek pomocny w odbudowaniu miłości do Boga i drugiego człowieka.

W dziale poświęconym Ojcu Pio znajduje się artykuł o jego zranionym sercu, a także świadectwo pokazujące motyw łączący go z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Ponadto pierwszy artykuł z jubileuszowego cyklu promującego setną rocznicę stygmatyzacji Ojca Pio.

W numerze także o tym, jak rozmawiać z Bogiem i modlić się psalmami oraz fajerwerkach dla duszy.


od redakcji

Inteligencja serca
Temat emocji budzi emocje. Szczególnie intryguje w kontekście życia duchowego i postaw moralnych wynikających z przeżywanej wiary. Pytanie o rolę i wartość sfery emocjonalnej człowieka jest więc ważkie i niebagatelne.

We wszystkim, co przeżywamy, czego doświadczamy, w co się angażujemy, uczestniczą nasze uczucia… Wpływają one na podejmowane decyzje, postawy i relacje. Z pewnością nie pozostaje wobec nich obojętna więź z Bogiem oraz dojrzałość przeżywania wiary.

Wiara bez emocji nie byłaby w pełni przeżywana. Czy jednak ich wpływ na nią należy określać jako pozytywny? A może lepiej postawić pytanie: Co zrobić, by wpływ emocji na nasze codzienne doświadczenia, relację z Bogiem i człowiekiem był zawsze pozytywny? Jak wykorzystać świat emocji w służbie dobru? Jak z nich korzystać w rozeznawaniu duchowym?

Jezus zostawił nam przykład, jak serce i wszystkie wymiary egzystencji wprzęgnąć w służbę Bogu, w realizację Jego świętej woli. On kierował się przede wszystkim miłością, która wielorako objawiała się w Jego słowach i gestach. Przyjął wszystko, co ludzkie, i uświęcił blaskiem chwały krzyża.

Z wyrazistego temperamentu i emocjonalnych postaw znany był Ojciec Pio. Czy jednak oznacza to, że kierował się w życiu uczuciami? Dogłębna analiza jego osobowości i życia wskazuje, że nie wzbraniał przed emocjonalnym zachowaniem, umiał je jednak podporządkować Bożemu słowu i wartościom wynikającym z radykalnego przyjęcia Ewangelii oraz wymaganiom płynącym z wiary. Świadczy o tym zarówno jego postawa wewnętrzna, której wyraz daje w korespondencji z kierownikami duchowymi, jak i wskazówki, których udziela swym córkom i synom duchowym.

Inteligencja serca to konieczny środek na drodze do świętości. Każdy z nas jest nią w jakimś stopniu obdarzony, ale i każdy jest wezwany, by ją w odpowiedni sposób rozwijać i właściwie z niej korzystać. Zapraszam Cię, drogi Czytelniku, do lektury nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Pozwoli ona poznać drogi serca, które prowadzą do zjednoczenia z Sercem „Nieskończonego Majestatu”, cichym i pokornym.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – INTELIGENCJA SERCA
Wspaniały Mężczyzna. O świecie męskich emocji, przeżyć i myśli opowiada sercanin, ks. Jacek Szczygieł
Mówi człowiek w sercu swoim – Paweł Paszko OFMCap
Jezus całuje w usta – ks. Mariusz Rosik
Modlitwa serca – Jan Kania OFMCap
Aniołki Pana Boga. O roli inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka mówi psycholog, Mateusz Roman Hinc OFMCap
By czytać Biblię sercem – ks. Mariusz Rosik
Czego miałbym się lękać? Perspektywy darów trudnych – Piotr Kwiatek OFMCap

OJCIEC PIO
Przebite serce Jezusa, zranione serce Ojca Pio. Duchowość Ojca Pio – Maciej Zinkiewicz OFMCap
Donald Trump i Ojciec Pio. Świadectwo – Bogumiła Denuszek
Stygmaty ukryte i widzialne. 100 rocznica stygmatyzacji Ojca Pio – Gerardo di Flumeri
To naprawdę jego dzieło. Dzieło Pomocy Ojca Pio – Ewa Korbut

ŻYCIE DUCHOWE
Gdy rozmawiasz z Bogiem. Wędrówki ducha – Robert Rabka OFMCap
Serce Mateusza – s. Bożena Leszczyńska

ROZMAITOŚCI
Eleazar. Ludzie Biblii – ks. prof. Tomasz Jelonek
Intencje modlitewne
Fajerwerki dla duszyi. Felieton – Adam Maniura

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Posłuszeństwo. W szkole cnót Ojca Pio – Robert Krawiec OFMCap
Konspekt spotkania formacyjnego. Rok formacyjny 2017
Lekki czy ciężki? Spotkanie formacyjne. Wrzesień – Roman Rusek OFMCap
Wesele w Kanie Galilejskiej. Różaniec Grup Modlitwy. Wrzesień – Robert Krawiec OFMCap
Niebezpieczne pokusy. Spotkanie formacyjne. Październik – Roman Rusek OFMCap
Biczowanie Pana Jezusa. Różaniec Grup Modlitwy. Październik – Robert Krawiec OFMCap
Bliskie spotkania z Ojcem Pio. Peregrynacja relikwii – Tomasz Duszyc OFMCap
Kronika Grup Modlitwy Ojca Pio

 

Ostatnio zmieniany środa, 15 listopad 2017 12:27

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter