Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 26 STYCZNIA 2020: Łódź twojej duszy niech mocno zakotwiczy w ufności w boskie dobro.
  • 1071

I Lubelski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

Duchowe dzieci Ojca Pio z Pietrelciny zdają sobie sprawę, że uratowanie świata przed zalewem współczesnego pogaństwa jest możliwe dzięki gorliwej modlitwie i czytelnemu świadectwu tworzącemu żywotne wspólnoty wiary i miłości. Spotkania gromadzące setki i tysiące uczniów Chrystusa są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, bo zlaicyzowany świat chce wmówić ludziom, że bycie człowiekiem pobożnym i przywiązanym do wartości ewangelicznych jest już niemodne, a nawet może być szkodliwe, gdyż utrudnia osiąganie samospełnienia. Głosiciele tak zwanego nowego ateizmu przekonują, że posłuszeństwo Chrystusowi nie pomaga w znajdowaniu szczęścia, bo człowiek sam może sobie wyznaczać drogę samorealizacji i autonomicznie projektować swój los. Dlatego współczesne spotkania agoralne, czyli liczne zgromadzenia wiernych zjednoczonych wiarą w Chrystusa i doświadczających wolności i radości z pielęgnowanych wartości zakorzenionych w Ewangelii, są bardzo potrzebne i owocne. Umacniają one więź z Bogiem i Kościołem oraz ukazują aktualność przesłania, które pozostawił święty Ojciec Pio. Dają poczucie, że ciągle jest wielu takich, którzy w modlitwie, posłuszeństwie Kościołowi oraz podejmowaniu dzieł pokuty i apostolatu znajdują szczęście i potwierdzają sens życia oddanego ofiarnej służbie Bogu i bliźniemu.

Przypadające w tym roku rocznice stulecia otrzymania stygmatów i pięćdziesięciolecia śmierci świętego Mistyka z San Giovanni Rotondo jeszcze bardziej zmobilizowały członków Grup Modlitwy do organizowania spotkań różnych wspólnot. Jednym z nich był I Lubelski Kongres Grup Modlitwy przebiegający pod hasłem: Duch Święty i Jego dary objawione w życiu świętego Ojca Pio. Został przygotowany przez Grupę Modlitwy Ojca Pio „Franciszek” działającą w Lublinie na Poczekajce, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Odbył się 30 czerwca 2018 roku. Jego uczestnicy wzięli udział w liturgii, wysłuchali konferencji tematycznych oraz doświadczyli wspólnoty. Wszystkie te elementy dały okazję do zbliżenia się do postaci Stygmatyka z Gargano i poznania jego duchowych dzieci. W spotkaniu zorganizowanym pod patronatem Metropolity Lubelskiego, ks. arcybiskupa Stanisława Budzika i wspartym organizacyjnie przez Generalnego Dyrektora Roku Ojca Pio uczestniczyło około 300 osób. Byli to członkowie grup modlitwy z Lublina, Chełma, Rudnika, Parczewa, Garbowa oraz ponad dwudziestoosobowa grupa z Łukowa.

Temat kongresu, który miał charakter modlitewno-refleksyjny, nawiązywał do hasła przewodniego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2018, które brzmi: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zamiarem organizatorów było przypomnienie i pogłębienie znajomości postaci Ojca Pio i stworzenie okazji do wspólnego świętowania oraz wskazanie dróg realizacji odpowiedzialności za duchowe życie Polaków. Liczne współczesne zagrożenia duchowe o wymiarze indywidualnym i społecznym nie tylko osłabiają wiarę, ale też powodują rozpad więzi społecznych i zmniejszanie się wzajemnego zrozumienia i miłości. Dlatego tak ważne jest przypominanie postaci świętych, którzy podejmowali duchową walkę za swoich współbraci i ukazywali nadzieję zwycięstwa nad grzechem i beznadzieją.

W programie kongresu znalazła się msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, trzy konferencje na temat duchowości Świętego Pio oraz oddanie czci relikwiom kapucyńskiego Stygmatyka. Pierwszą konferencję zatytułowaną: Ojciec Pio Apostoł przebaczenia i pojednania wygłosił w kościele na Poczekajce dr Roman Rusek OFMCap, krajowy koordynator Grup Modlitwy w Polsce. Poruszył w niej temat pojednania w życiu i nauczaniu Ojca Pio, koncentrując się na ogromie znoszonych przez Mistyka z Gargano cierpień, które pozwalały mu kosztować ceny odkupienia i tym gorliwiej zabiegać o pojednanie ludzi z Bogiem i między sobą. Prelegent w obrazowy i przystępny sposób wskazał na egzystencjalne i psychologiczne aspekty przebaczenia, które dotyczy przede wszystkim relacji z innymi ludźmi, ale też zwrócił uwagę na konieczność przebaczenia sobie samemu.

W kolejnej konferencji pod tytułem Stygmaty Ojca Pio, ks. dr Robert Strus, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu, najpierw dał świadectwo swojej osobistej więzi z Ojcem Pio, a następnie przedstawił zjawisko stygmatów w historii Kościoła i skupił się na fizycznym oraz duchowym wymiarze cierpień kapucyńskiego Stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Bardzo uporządkowany i przejrzysty referat pogłębił rozumienie stygmatów oraz ukazał ich znaczenie w życiu duchowym chrześcijanina, których istotą jest nade wszystko odwzorowanie cierpienia Chrystusa i miłość okazująca gotowość współcierpienia za grzechy świata.

Podczas mszy świętej bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, w kazaniu zwrócił uwagę na paraliż współczesnego człowieka spętanego przez grzech i wskazał na potrzebę wiary, która otwiera go na uzdrowienia ducha i ciała. Ojciec Pio, będąc podatnym na działanie Ducha Świętego, przynosił liczne owoce Bożej łaski przez cierpliwe jednanie grzeszników w konfesjonale, heroiczne świadectwo wiary ofiarującej się na ołtarzu podczas sprawowanej z ogromną pobożnością codziennej Eucharystii oraz w posłudze chorym i cierpiącym w zainicjowanym przez niego nowoczesnym szpitalu Dom Ulgi w Cierpieniu. Zaangażowanie Stygmatyka z San Giovanni Rotondo w życie Kościoła przez modlitwę i cierpienie, a nade wszystko okazywane heroiczne posłuszeństwo, odnowiło życie wiary i dało potężny impuls do otwarcia się milionów ludzi na działanie Ducha Świętego.

Po mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i odmówienie litanii do świętego Ojca Pio. Następnie uczestnicy przeszli do ogrodu klasztornego, gdzie czekał na nich pyszny bigos serwowany przez miejscową grupę modlitwy. Braterska atmosfera znalazła przedłużenie w rozmowach i nawiązywaniu kontaktów, które zaowocowały pragnieniem następnych spotkań tego typu. W czasie przerwy przed kościołem można było zakupić publikacje kapucyńskiego Wydawnictwa Serafin z Krakowa oraz książki Andrzeja Derdziuka OFMCap na temat bł. Honorata Koźmińskiego i Jacka Krawczyka, świeckiego kandydata na ołtarze, który odznaczał się głęboką wiarą i nadzwyczajną miłością do ubogich. Na stoisku Poczty Polskiej można było nabyć znaczki z podobizną Ojca Pio oraz okolicznościowe kartki pocztowe z nadrukiem odnoszącym się do przeżywanego kongresu grup modlitwy w Lublinie. Swoje publikacje prezentowało też Wydawnictwo Gotów z Warszawy.

Po przerwie uczestnicy kongresu spotkali się w amfiteatrze, gdzie wysłuchali konferencji prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap na temat: Ojciec Pio jako narzędzie Ducha Świętego. Prelegent ukazał szczególną więź Ojca Pio z Duchem Świętym, która pogłębiła się w sakramencie bierzmowania i prowadziła go do pokornego spalania się z miłości do Boga w dążeniu do uświęcenia swego życia. Nadzwyczajne dary duchowe w życiu Ojca Pio wyraziły się w postaci znajomości języków obcych bez ich uczenia się, poznawaniu treści listów bez ich czytania, rozpoznawaniu stanów sumienia penitentów oraz bilokacji i poznaniu rzeczy zakrytych. Ojciec Pio w swoich listach wielokrotnie wzywał swych podopiecznych do otwarcia się na Ducha Świętego, które miało na celu pokorne i radosne pełnienie woli Bożej przez życie w posłuszeństwie i pokucie.

W trakcie spotkania odśpiewano Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz odmówiono Koronkę do Serca Pana Jezusa, którą codziennie odprawiał Ojciec Pio. Uczestnicy oddali cześć jego relikwiom przez ucałowanie rękawiczki z prawej dłoni oraz chusty, którą Mistyk z Gargano ocierał krew wypływającą ze swego przebitego serca. Pamiątkowe zdjęcie zakończyło I Lubelski Kongres Grup Modlitwy, który był błogosławionym czasem modlitwy, refleksji i odkrywania radości z przynależności do wielkiej rodziny duchowych dzieci Ojca Pio.

Andrzej Derdziuk OFMCap

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 121 (1/2020)

Zachęca do powierzenia swojego życia kierownikowi duchowemu. Aby poznać, na czym polega rozeznawanie, warto przeczytać artykuł „Widzieć świat oczami Boga” oraz wywiad ze świeckim kierownikiem duchowym.

Czytaj więcej

    


POLECAMY

REKLAMA

WIDEO

Newsletter