Dobrego dnia z Ojcem Pio
PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA : Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje duszy, która umiała Go kochać.
  • 2505

I Lubelski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

Duchowe dzieci Ojca Pio z Pietrelciny zdają sobie sprawę, że uratowanie świata przed zalewem współczesnego pogaństwa jest możliwe dzięki gorliwej modlitwie i czytelnemu świadectwu tworzącemu żywotne wspólnoty wiary i miłości. Spotkania gromadzące setki i tysiące uczniów Chrystusa są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, bo zlaicyzowany świat chce wmówić ludziom, że bycie człowiekiem pobożnym i przywiązanym do wartości ewangelicznych jest już niemodne, a nawet może być szkodliwe, gdyż utrudnia osiąganie samospełnienia. Głosiciele tak zwanego nowego ateizmu przekonują, że posłuszeństwo Chrystusowi nie pomaga w znajdowaniu szczęścia, bo człowiek sam może sobie wyznaczać drogę samorealizacji i autonomicznie projektować swój los. Dlatego współczesne spotkania agoralne, czyli liczne zgromadzenia wiernych zjednoczonych wiarą w Chrystusa i doświadczających wolności i radości z pielęgnowanych wartości zakorzenionych w Ewangelii, są bardzo potrzebne i owocne. Umacniają one więź z Bogiem i Kościołem oraz ukazują aktualność przesłania, które pozostawił święty Ojciec Pio. Dają poczucie, że ciągle jest wielu takich, którzy w modlitwie, posłuszeństwie Kościołowi oraz podejmowaniu dzieł pokuty i apostolatu znajdują szczęście i potwierdzają sens życia oddanego ofiarnej służbie Bogu i bliźniemu.

Przypadające w tym roku rocznice stulecia otrzymania stygmatów i pięćdziesięciolecia śmierci świętego Mistyka z San Giovanni Rotondo jeszcze bardziej zmobilizowały członków Grup Modlitwy do organizowania spotkań różnych wspólnot. Jednym z nich był I Lubelski Kongres Grup Modlitwy przebiegający pod hasłem: Duch Święty i Jego dary objawione w życiu świętego Ojca Pio. Został przygotowany przez Grupę Modlitwy Ojca Pio „Franciszek” działającą w Lublinie na Poczekajce, przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Odbył się 30 czerwca 2018 roku. Jego uczestnicy wzięli udział w liturgii, wysłuchali konferencji tematycznych oraz doświadczyli wspólnoty. Wszystkie te elementy dały okazję do zbliżenia się do postaci Stygmatyka z Gargano i poznania jego duchowych dzieci. W spotkaniu zorganizowanym pod patronatem Metropolity Lubelskiego, ks. arcybiskupa Stanisława Budzika i wspartym organizacyjnie przez Generalnego Dyrektora Roku Ojca Pio uczestniczyło około 300 osób. Byli to członkowie grup modlitwy z Lublina, Chełma, Rudnika, Parczewa, Garbowa oraz ponad dwudziestoosobowa grupa z Łukowa.

Temat kongresu, który miał charakter modlitewno-refleksyjny, nawiązywał do hasła przewodniego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2018, które brzmi: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zamiarem organizatorów było przypomnienie i pogłębienie znajomości postaci Ojca Pio i stworzenie okazji do wspólnego świętowania oraz wskazanie dróg realizacji odpowiedzialności za duchowe życie Polaków. Liczne współczesne zagrożenia duchowe o wymiarze indywidualnym i społecznym nie tylko osłabiają wiarę, ale też powodują rozpad więzi społecznych i zmniejszanie się wzajemnego zrozumienia i miłości. Dlatego tak ważne jest przypominanie postaci świętych, którzy podejmowali duchową walkę za swoich współbraci i ukazywali nadzieję zwycięstwa nad grzechem i beznadzieją.

W programie kongresu znalazła się msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, trzy konferencje na temat duchowości Świętego Pio oraz oddanie czci relikwiom kapucyńskiego Stygmatyka. Pierwszą konferencję zatytułowaną: Ojciec Pio Apostoł przebaczenia i pojednania wygłosił w kościele na Poczekajce dr Roman Rusek OFMCap, krajowy koordynator Grup Modlitwy w Polsce. Poruszył w niej temat pojednania w życiu i nauczaniu Ojca Pio, koncentrując się na ogromie znoszonych przez Mistyka z Gargano cierpień, które pozwalały mu kosztować ceny odkupienia i tym gorliwiej zabiegać o pojednanie ludzi z Bogiem i między sobą. Prelegent w obrazowy i przystępny sposób wskazał na egzystencjalne i psychologiczne aspekty przebaczenia, które dotyczy przede wszystkim relacji z innymi ludźmi, ale też zwrócił uwagę na konieczność przebaczenia sobie samemu.

W kolejnej konferencji pod tytułem Stygmaty Ojca Pio, ks. dr Robert Strus, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu, najpierw dał świadectwo swojej osobistej więzi z Ojcem Pio, a następnie przedstawił zjawisko stygmatów w historii Kościoła i skupił się na fizycznym oraz duchowym wymiarze cierpień kapucyńskiego Stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Bardzo uporządkowany i przejrzysty referat pogłębił rozumienie stygmatów oraz ukazał ich znaczenie w życiu duchowym chrześcijanina, których istotą jest nade wszystko odwzorowanie cierpienia Chrystusa i miłość okazująca gotowość współcierpienia za grzechy świata.

Podczas mszy świętej bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej, w kazaniu zwrócił uwagę na paraliż współczesnego człowieka spętanego przez grzech i wskazał na potrzebę wiary, która otwiera go na uzdrowienia ducha i ciała. Ojciec Pio, będąc podatnym na działanie Ducha Świętego, przynosił liczne owoce Bożej łaski przez cierpliwe jednanie grzeszników w konfesjonale, heroiczne świadectwo wiary ofiarującej się na ołtarzu podczas sprawowanej z ogromną pobożnością codziennej Eucharystii oraz w posłudze chorym i cierpiącym w zainicjowanym przez niego nowoczesnym szpitalu Dom Ulgi w Cierpieniu. Zaangażowanie Stygmatyka z San Giovanni Rotondo w życie Kościoła przez modlitwę i cierpienie, a nade wszystko okazywane heroiczne posłuszeństwo, odnowiło życie wiary i dało potężny impuls do otwarcia się milionów ludzi na działanie Ducha Świętego.

Po mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i odmówienie litanii do świętego Ojca Pio. Następnie uczestnicy przeszli do ogrodu klasztornego, gdzie czekał na nich pyszny bigos serwowany przez miejscową grupę modlitwy. Braterska atmosfera znalazła przedłużenie w rozmowach i nawiązywaniu kontaktów, które zaowocowały pragnieniem następnych spotkań tego typu. W czasie przerwy przed kościołem można było zakupić publikacje kapucyńskiego Wydawnictwa Serafin z Krakowa oraz książki Andrzeja Derdziuka OFMCap na temat bł. Honorata Koźmińskiego i Jacka Krawczyka, świeckiego kandydata na ołtarze, który odznaczał się głęboką wiarą i nadzwyczajną miłością do ubogich. Na stoisku Poczty Polskiej można było nabyć znaczki z podobizną Ojca Pio oraz okolicznościowe kartki pocztowe z nadrukiem odnoszącym się do przeżywanego kongresu grup modlitwy w Lublinie. Swoje publikacje prezentowało też Wydawnictwo Gotów z Warszawy.

Po przerwie uczestnicy kongresu spotkali się w amfiteatrze, gdzie wysłuchali konferencji prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap na temat: Ojciec Pio jako narzędzie Ducha Świętego. Prelegent ukazał szczególną więź Ojca Pio z Duchem Świętym, która pogłębiła się w sakramencie bierzmowania i prowadziła go do pokornego spalania się z miłości do Boga w dążeniu do uświęcenia swego życia. Nadzwyczajne dary duchowe w życiu Ojca Pio wyraziły się w postaci znajomości języków obcych bez ich uczenia się, poznawaniu treści listów bez ich czytania, rozpoznawaniu stanów sumienia penitentów oraz bilokacji i poznaniu rzeczy zakrytych. Ojciec Pio w swoich listach wielokrotnie wzywał swych podopiecznych do otwarcia się na Ducha Świętego, które miało na celu pokorne i radosne pełnienie woli Bożej przez życie w posłuszeństwie i pokucie.

W trakcie spotkania odśpiewano Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz odmówiono Koronkę do Serca Pana Jezusa, którą codziennie odprawiał Ojciec Pio. Uczestnicy oddali cześć jego relikwiom przez ucałowanie rękawiczki z prawej dłoni oraz chusty, którą Mistyk z Gargano ocierał krew wypływającą ze swego przebitego serca. Pamiątkowe zdjęcie zakończyło I Lubelski Kongres Grup Modlitwy, który był błogosławionym czasem modlitwy, refleksji i odkrywania radości z przynależności do wielkiej rodziny duchowych dzieci Ojca Pio.

Andrzej Derdziuk OFMCap

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

REKLAMA

WIDEO

Newsletter