Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.

Ruszyły XXVII Targi Wydawców Katolickich

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na Zamku Królewskim w Warszawie trwają XXVII Targi Wydawców Katolickich. Podczas oficjalnego otwarcia ogłoszono wyniki 25. Edycji nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2022. Nagroda Główna FENIKS Złoty 2022 trafiła do ks. prof. Romana Bartnickiego. 

„Trudno sobie wyobrazić życie kulturalne Warszawy i naszego kraju bez tego wydarzenia. Dziękuję Państwu za tak wiele ważnych utworów niosących ważne treści dające nam wszystkim pokrzepienie (…) Potrzebujemy refleksji, poruszających inspiracji, pomnażających nadzieję przykładów. Nie do przeceniania jest państwa wkład w rozwijanie polskiej kultury, poszerzanie wiedzy o naszej historii, o dziejach Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, bronienie prawdy, budzenie sumień, umacnianie patriotycznych postaw i budowanie poczucia wspólnoty” - napisał, w specjalnym liście skierowanych do uczestników Targów, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W sposób naturalny w przesłaniu głowy państwa znalazło się także odniesienie do bieżącej sytuacji geopolitycznej: „Tegorocznemu spotkaniu w sposób szczególny towarzyszy wezwanie do wspólnej modlitwy o pokój. Pragniemy pokoju, staramy się go umacniać we własnym sercu i budować świat stanowiący jego urzeczywistnienie. Wszyscy chcemy, aby działania wojenne jak najprędzej się zakończyły - ale zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że warunkiem trwałego, sprawiedliwego pokoju może być tylko pokonanie agresorów i absolutne zwycięstwo zasad prawa międzynarodowego”.

Z tymi słowami bardzo płynnie korespondowało przesłanie, jakie do zgromadzonych skierował biskup Vitaliy Kryvytskyi, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej, którego wystąpienie spotkało się ze szczególnie gorącym przyjęciem uczestników uroczystości: „Serdecznie dziękuję za solidarność, której doświadczamy w tym czasie. Były czasy, w których ludzie przeżywając wielkie wojny, wypracowali pewien szczególny termin: »Nigdy więcej«. Ludzie, którzy doświadczyli bólu, łez, tragedii mówili, że nigdy więcej nie możemy tego przeżywać. Jednak w świecie pojawiają się też ludzie, którzy potrafią powiedzieć „możemy powtórzyć”. To znak, że mówiący to ludzie, nie czytali tych poprzednich książek, napisanych i wydanych po poprzednich wojnach. W tym roku w Ukrainie wydajemy i drukujemy mało książek. Ale teraz przede wszystkim »piszemy książki« - w nowy sposób - książki o wojnie, o pokoju. Płaczemy myśląc o wojnie, modlimy się myśląc o pokoju.

Ukraiński duchowny zwrócił się także z apelem do obecnych: „Piszmy książki o pokoju, o przyszłości. Bo mam nadzieję, że książki, które dziś powstaną dzięki naszemu trudnemu doświadczeniu, być może w przyszłości pomogą uratować jakiś inny naród, jakieś inne życia od tragedii kolejnej wojny”.

Z tradycyjnym słowem powitania do uczestników Targów zwrócił się także Kardynał Kazimierz Nycz: „Chciałbym Państwu powiedzieć, że najmocniej serce Targów bije w Arkadach Kubickiego. Tam odbywa się to faktyczne wymienianie doświadczeń i myśli. Jak przekonywał, książka katolicka ma wielu konkurentów. Pozornie bardziej atrakcyjnych. Zaapelował też do wydawców: „Będziemy Targów i książki katolickiej bronić. Targi otwierają się na media i formy przekazu treści inne niż słowo pisane i drukowane. Pilnujcie książki w jej tradycyjnej formie, pilnujcie proszę jej jakości intelektualnej i edytorskiej, mimo trudności ekonomicznych i gospodarczych z którymi zmagacie się na co dzień”.

Po raz 12 rolę współorganizatora Targów Wydawców Katolickich pełni Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Jak podkreślił dyrektor tej instytucji prof. dr hab. Wojciech Fałkowski: „Zamek jest miejscem, które jest wrażliwe i musi reagować na wyzwania współczesności. Ale jest jedna działalność, która jest dla nas szczególnie ważna i której przykład mamy dzisiaj. Obecność książki i słowa pisanego i pomoc, aby docierały one jak najszerzej. Targi książki są wydarzeniami, które Zamek szczególnie hołubi i które uznajemy za najważniejsze. Bez książki nie ma rozwoju myśli, nie ma refleksji i rozwoju wrażliwości. Ponieważ książka pozostaje fundamentem naszej kultury”.

Ze specjalnym przesłaniem do wystawców i czytelników książki religijnej zwróciła się także Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W przesłanym do SWK liście czytamy m.in.: „Targi Wydawców Katolickich są prawdziwym świętem dla teologów, filozofów, nauczycieli, jak i wszystkich tych osób, które szukają rzetelnej wiedzy religijno-humanistycznej. Każdy z nas poszukuje mistrzów, których naukami będzie mógł się kierować. W dobie elektronicznej komunikacji bezpośredni dialog nt. wiary i wartości jest niezwykle cennym doświadczeniem”.

Niezwykłą rolę TWK w polskim krajobrazie kulturalnym dostrzegł także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: „Z niedużego przedsięwzięcia organizowanego początkowo przy jednej ze stołecznych szkół, stały się ugruntowaną instytucją o charakterze ogólnopolskim. O randze tej niezwykle wartościowej imprezy świadczy przede wszystkim popularność, jaką cieszy się ona wśród publiczności”. Jak nadmieniono w liście premiera do uczestników Targów: „liczne wydarzenia z programu towarzyszącego  tworzą niepowtarzalną atmosferę… Święta Dobrej Książki. (…) Nie mam wątpliwości, że stwarza ono wiele okazji do odkrywania korzeni polskiej tożsamości religijnej, czyniąc z Targów ważną instytucję polskiego życia kulturalnego”.

Ambicją TWK jest pełnienie roli podmiotu wspierającego rozwój czytelnictwa i edukacji.   Sławomir Adamiec, dyrektor generalny MEiN stwierdził, że dla całego polskiego Państwa jest oczywistym, że wychowanie młodych pokoleń może się odbywać bez książki, która powinna pozostać osią tego procesu. Jak podkreślał, resort oświaty liczy na to, że wydawcy religijni nie będą ustawać w dziele tworzenia wartościowych podręczników i innych materiałów dydaktycznych na rzecz rodzimej edukacji.

Aktu uroczystego otwarcia Targów dokonał Nuncjusz Apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio, który powołując się na Cycerona, przypomniał, że człowiekowi do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki: „Ogród przy Arkadach istnieje zawsze, dziś są tu także książki. To idealne miejsce”.

Oficjalne wystąpienia trafnie podsumował Dyrektor TWK, ks. Roman Szpakowski sdb: „Nie byłoby tych Targów, gdyby przede wszystkim nie było czytelników. Na początku było Słowo… niech ono w nas Trwa”.

Tradycyjnie podczas uroczystości otwarcia Targów ogłoszono wyniki konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2022. Tym razem Nagroda Główna FENIKS Złoty trafiła do ks. prof. Romana Bartnickiego. Wśród tegorocznych laureatów Nagrody FENIKS Specjalny 2022 znaleźli się:
Biskup Antoni Pacyfik Dydycz,
Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo,
Seria „Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka,
Wydawnictwo Pro Christo (Mińsk, Białoruś)
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Telewizja Polska S.A.
Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie
Drukarnia Wydawnictw Specjalnych

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach konkursowych dostępne są na stronie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich: Nagroda FENIKS 2022 - wyniki - Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (swk.pl) 

Uroczysta gala wręczenia Nagród odbędzie się w sobotę, 1 października o godz. 19.30 (Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ul. Długa 13/15).

Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2022 18:28

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter