Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.

Głos Ojca Pio 134 (2/2022)

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Czy Europa jest jeszcze kontynentem katolickim? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy nowego numeru „Głosu Ojca Pio”...

Czy Europa jest jeszcze kontynentem katolickim? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Wyjaśniają oni, jak rozpoznawać znaki czasu i dlaczego nastąpił demontaż mitu Europy, a także jak można przezwyciężyć trudności dręczące dzisiejszy Kościół.

Natomiast w dziale poświęconym Ojcu Pio opublikowany został artykuł przedstawiający historię jego pojedynków z demonami.

Ponadto w numerze o modlitwie na trudne czasy, królewskiej biesiadzie pod kapliczką, świętych przyjaciółkach i błogosławieństwie fundamentalizmu.


od redakcji

Europa – bezdroża wiary?
Jaka przyszłość czeka Kościół w Europie? Czy na Starym Lądzie wybuchnie jeszcze młodość wiary i na nowo rozbłyśnie światło Ewangelii? Coraz więcej osób zadaje sobie pytania o to, co będzie za dwadzieścia, za pięćdziesiąt lat… Jaka jest nasza kondycja dziś? Dokąd zmierzamy? Czy podejmowane działania są wystarczające? Jak przekazać wiarę młodemu pokoleniu?

Nie tak dawno w Częstochowie odbyło się spotkanie wszystkich prowincjałów kapucyńskich z Europy. Zebrali się oni, by się modlić, rozeznawać, rozmawiać – w perspektywie szybkiego kurczenia się kapucyńskiej obecności w Europie, przede wszystkim zachodniej. Zebrali się u Matki Bożej, w polskiej Kanie, aby słuchać Jezusa z gotowością uczynienia wszystkiego, co On powie, i modlić się o cud przemiany naszej trudnej sytuacji w najwyborniejsze wino.

Patrząc na kościelne statystyki, a jeszcze bardziej na tendencje zmian, jakie one wyrażają, można stracić pogodę ducha, a nawet popaść w poważne przygnębienie… Ale czy jest to postawa dzieci Bożych? Czy nie właśnie dzięki przeżywaniu wiary z radością i entuzjazmem możemy „zarazić” nią innych?

Zastanawiając się nad sytuacją Kościoła w Europie, chyba często popadamy dziś w rodzaj pewnej „herezji”, która powstała w początkach ery nowożytnej. Ogłoszono wtedy, że świat, wszystkie zjawiska, a także człowieka należy tak rozumieć i interpretować, jakby Bóg nie istniał. Dziś podobny sposób myślenia próbuje się przenieść do dyskusji o Kościele. Mówi się o nim dużo, nawet zaskakująco dużo jak na nasze zlaicyzowane czasy, ale w taki sposób, jakby Bóg nie istniał, jakby Chrystus nie zmartwychwstał, jakby to nie był Kościół Boga. Obserwujemy ogromne spłaszczenie perspektywy w debacie publicznej i sprowadzenie Kościoła jedynie do płaszczyzny socjologicznej, ludzkiej. A przecież Kościół to Kościół Chrystusa, Jego ciało, Lud Boga.

To prawda, że dziś wstrząsają nim poważne trudności, kryzysy – wewnętrzne i zewnętrzne. Jesteśmy na zakręcie dziejów, a świat przechodzi kolejną ze swych rewolucji, która pozostaje nie bez wpływu na życie wspólnot ludzi wierzących. Ale kotwicą naszej nadziei jest i zawsze pozostanie Chrystus – Ten, który został niemal sam na krzyżu, a w świat wysłał garstkę swych uczniów, by głosili Dobrą Nowinę.

Młodość Ewangelii na Starym Lądzie można przeżyć – osobiście i wspólnotowo, kościelnie – jeżeli przylgniemy do Jezusa i pozwolimy Mu, by nas oczyścił, rozpalił, uświęcił. Dzień zmartwychwstania wciąż jest możliwy, wciąż się wydarza – jak w życiu Ojca Pio – kiedy z wiarą pójdziemy za Jezusem krzyżową drogą, mając wzrok i serce zwrócone tylko ku Niemu.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


TEMAT NUMERU – EUROPA - BEZDROŻA WIARY?

Życie, które jest intrygującym pytaniem – Rozmowa z bp. Arturem Ważnym, Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

Europa dziś - wyzwanie dla chrześcijan – ks. Tomáš Halik

Ewangelia na areopagach świata – ks. Przemysław Artemiuk

Wyczerpało się nasze rozumienie Kościoła i świata – Rozmowa z br. Ksawerym Knotzem OFMCap, doktorem teologii pastoralnej

Demontaż mitu Europy – br. Robert Wieczorek OFMCap

 

OJCIEC PIO

Walka nie z tego świata. Historia pojedynków Ojca Pio z demonami. Duchowość Ojca Pio – br. Błażej Strzechmiński OFMCap

1600 powodów do wdzięczności. Dzieło Pomocy Ojca Pio – Karolina Bonk

 

ROZMAITOŚCI

Modlitwa na trudne czasy – br. Piotr Kwiatek OFMCap

List do brata – o. Jan Konior SJ

O purpurze, którą handlowała „matka chrzestna Europy". W świecie Biblii – Anna Maria Wajda

Królewska biesiada pod kapliczką. Dziadkowe wychowanie – Joanna Świątkiewicz

Intencje modlitewne

Święte przyjaciółki. Święta Klara z Asyżu – s. Judyta Katarzyna Woźniak

Błogosławieństwo fundamentalizmu. Felieton – Adam Maniura

 

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO

Czuwanie z Ojcem Pio w Łagiewnikach i Częstochowie oraz kongres w Tenczynie  – br. Roman Rusek OFMCap

20-lecie kanonizacji Ojca Pio. Na pielgrzymim szlaku – Beata Grzyb

Tak rozpoczął się proces Ojca Pio z Pietrelciny – br. Gerardo di Flumeri OFMCap

Narodzenie Pana Jezusa. Różaniec Grup Modlitwy. Marzec – Bogusława Biernat

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Różaniec Grup Modlitwy. Kwiecień – Bogusława Biernat

Powołany do wypełnienia wielkiej misji. Spotkanie formacyjne. Marzec – br. Tomasz Protasiewicz OFMCap

Źródło życia. Spotkanie formacyjne. Kwiecień – br. Tomasz Protasiewicz OFMCap

Cierpliwość siewcy. Więcej niż słowo – br. Artur Borkowski OFMCap

Kronika Grup Modlitwy

 

Ostatnio zmieniany piątek, 29 kwiecień 2022 20:54
Więcej w tej kategorii: « Głos Ojca Pio 135 (3/2022)

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter