Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.

Głos Ojca Pio 128 (2/2021)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Tym razem dowiemy się, jak prowadzić walkę duchową i nie zmagać się ciągle z tymi samymi problemami, a także jak wyjść wzmocnionym z czasu pandemii.

„Walcz dla Jezusa” – to hasło nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy w nim o tym, jak prowadzić walkę duchową i nie zmagać się ciągle z tymi samymi problemami, a także jak wyjść wzmocnionym z czasu pandemii.

W dziale poświęconym Ojcu Pio znajdziemy intrygujący artykuł, który wyjaśnia, kim byli dla niego ludzie określani mianem „trzynastego apostoła”.

Ponadto w numerze o lekarstwie na udręki serca, umiłowaniu Boga i ojczyzny, upadku człowieka i grzechu pierworodnym oraz o ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku św. Józefa.

 


od redakcji

Walcz dla Jezusa

W poprzednim numerze „Głosu Ojca Pio” pisaliśmy o pokorze, a dokładniej o tym, że domaga się jej wybór prawdy w naszym życiu. Ale prawda wymaga nie tylko uniżenia, lecz również odwagi, zdecydowania i podjęcia walki duchowej!

Rozważanie wad polskiego katolicyzmu przywodzi myśl o zbytnim jego rozmiękczeniu, rozwodnieniu i wpisanym weń przyzwoleniu na zaistnienie wielu nieewangelicznych kompromisów. Prawdziwy chrześcijanin natomiast to człowiek całym sercem oddany Chrystusowi: gotowy, kiedy trzeba, nadstawić głowy, oddawać swe życie, brać codzienny krzyż, stawiać w imię Pana czoła przeciwnościom.

Czy nie za często jako Boże dzieci chowamy głowę w piasek? Czy bronimy prawdy, gdy wymaga tego sytuacja? Czy pokornie walczymy w imię Boże: o dobro, o człowieka, o Kościół, o Królestwo Boże?

Niech przewodnikiem w naszych codziennych, a zwłaszcza wielkopostnych zmaganiach będzie Ojciec Pio. Jego „Głos”, mam nadzieję, tchnie w nas wszystkich nową siłę do duchowych zmagań.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


TEMAT NUMERU – WAlCZ DLA JEZUSA

Pijak ratuje abstynenta – Joanna Świątkiewicz

Szansa zwana pandemią – br. Wojciech Czywczyński OFMCap

Stocz bitwę! Antoni Skowroński

Prawda, która wyzwala – o. Jan Konior SJ

 

OJCIEC PIO

Trzynasty apostoł. Z życia Ojca Pio – br. Błażej Strzechmiński OFMCap

Dobro, które procentuje. Dzieło Pomocy Ojca Pio Karolina Bonk

 

ŻYCIE DUCHOWE

Upadek człowieka i grzech pierworodny. Wierzę... Magdalena Jóźwik

Lekarstwo na udręki serca. Człowiek i Bóg w psalmach – br. Piotr Kwiatek OFMCap

Cudowny świat Małgosi. Jak dzieci... – s. Bożena Leszczyńska

 

ROZMAITOŚCI

Uzbrojenie rzymskiego legionisty w Pawłowych zachętach do walki duchowej. W świecie Biblii Anna Maria Wajda

Dziadka umiłowanie Boga i ojczyzny. Dziadkowe wychowanie Joanna Świątkiewicz

Intencje modlitewne

Nie ma łatwego chrześcijaństwa Adam Maniura

 

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO

Porady duchowe Ojca Pio. W szkole Ojca Pio – Joanna Świątkiewicz

Cierpienie Ojca Pio we wczesnej młodości i na początku życia zakonnego. Spotkanie formacyjne. Marzec – Giancarlo Setti

Cierpienie Ojca Pio po otrzymaniu darów mistycznych i pod koniec życia. Spotkanie formacyjne. Kwiecień – Giancarlo Setti

Śmierć na krzyżu. Różaniec Grup Modlitwy. Marzec – br. Zdzisław Duma OFMCap

Zmartwychwstanie. Różaniec Grup Modlitwy. Kwiecień – br. Zdzisław Duma OFMCap

Jak możemy pomóc w przyjściu Królestwa Bożego? W szkole Ojca Pio – br. Luciano Lotti OFMCap

Czy pomaga nam Ojciec Pio? W szkole Ojca Pio – rozmowa z br. Romanem Ruskiem OFMCap, krajowym koordynatorem Grup Modlitwy

Kronika Grup Modlitwy

Ostatnio zmieniany piątek, 30 kwiecień 2021 17:23
Więcej w tej kategorii: « Głos Ojca Pio 129 (3/2021)

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter