Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.

Głos Ojca Pio 120 (6/2019)

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Temat numeru: Moc w słabości

Najnowszy numer zaprasza do rozważań na temat ludzkiej słabości, z której można jednak czerpać siłę. Pokazują to przykłady: Andrzeja Sowy, byłego narkomana oraz ks. Jana Kaczkowskiego.

Temat numeru: Moc w słabości 

Najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” zaprasza do rozważań na temat ludzkiej słabości, z której można jednak czerpać siłę. Pokazują to przykłady: Andrzeja Sowy, byłego narkomana, a dzisiaj świeckiego ewangelizatora oraz ks. Jana Kaczkowskiego, założyciela Hospicjum im. Ojca Pio w Pucku. Ponadto autorzy zastanawiają się nad zagadnieniem, czy Bóg cierpi oraz czy słabi mogą przepasać się mocą. Warto także poświęcić czas na rozważanie słów z Księgi Koheleta o marności nad marnościami, a na koniec przeczytać artykuł o tym, jak stanąć oko w oko z własną słabością.

W dziale poświęconym Ojcu Pio polecamy natomiast artykuł zatytułowany „Droga do duchowej mocy”.

Ponadto w numerze przeczytamy m.in. o jubileuszu loretańskim, listach Ojca Pio i bezcennym skarbie wiary.


od redakcji

Moc w słabości
W Biblii wiele jest historii osób zwykłych, niepozornych, mierzących się ze słabością w rozmaity sposób, które jednak doświadczając spotkania z Bogiem, przemienione Jego łaską, dokonują rzeczy niezwykłych. Jakub był oszustem, Dawid cudzołożnikiem, Gedeon miał bardzo niskie mniemanie o sobie, Jonasz uciekał przed Bogiem, Eliasz doświadczył depresji, Piotr zaparł się trzykrotnie, Paweł zabijał chrześcijan… Można by wymieniać bardzo długo. Podobnie w historii Kościoła Bóg wybierał i powoływał słabych ludzi, a niekiedy i wielkich grzeszników: Augustyna, Pelagię, Bernarda z Corleone, Magdalenę z Cortony, Marię Egipcjankę.

Bóg najpełniej okazuje swoją wszechmoc przez miłosierdzie. Jego siłą odradza człowieka, oczyszcza go i uświęca. Przyciąga do swego serca i przemienia. Nikt tak nie zna naszych słabości, jak Bóg. Na dodatek nigdy się nimi nie zniechęca, nie poddaje się, nie przestaje kochać. I ofiaruje nam swoją moc. Czyni to delikatnie i nienachalnie – z krzyża i poprzez krzyż będący miejscem objawienia największej słabości i największej mocy. Jest to siła miłości, która dla ukochanej osoby pozwala się ze wszystkiego odrzeć, wyszydzić, a nawet zabić.

Moc miłości Boga została wlana w nasze serca przez Ducha, którego posyła nam Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Namaszczeni Nim cierpimy, lecz nie umieramy; niesiemy krzyż, lecz nie upadamy na duchu; zostajemy zabici, lecz rodzimy się do życia wiecznego. Pan zmartwychwstał, więc cóż może nam grozić?! Czego może nam brakować, jeśli bramy do życia wiecznego są otwarte?!

Niezależnie od tego, jakiej niemocy doświadczamy, Bóg i jego miłość do nas są od niej potężniejsze. Ojciec Pio uczy nas, by uchwycić się tej prawdy jak kotwicy, by trwać przy niej niezachwianie, jak w najbezpieczniejszej ostoi. Nadzieja na nawiedzenie przez Boga daje Ojcu Pio siłę w najtrudniejszych momentach, w czasie prób i duchowej nocy. Całym sercem wierzy on w moc miłości Boga, oczekując na jej przyjście i objawienie się w życiu. Napełniony Bogiem dziękuje Mu i uwielbia Go całym sobą. Coraz ściślej jednoczy się z Chrystusem – ubogim, słabym i pełnym mocy miłości. Bóg nieustanie wspiera swoją mocą naszą słabość.

Artykuły w tym numerze zachęcają nas do zaufania Bogu, byśmy na wzór świętych tylko na Nim oparli nasze życie, pozwalając Jego miłości i mocy nas przemieniać.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – MOC W SŁABOŚCI

Bóg działa w naszej słabości - ankieta

Będę robił swoje – O swoim nawróceniu opowiada świecki ewangelizator, Andrzej Sowa

Czy Bóg cierpi? – ks. Przemysław Artemiuk

Pociąg do życia – Ksiądz Jan Kaczkowski we wspomnieniach Heleny i Józefa Kaczkowskich, rodziców

Słabi przepasani mocą – br. Paweł Paszko OFMCap

Marność – br. Maciej Zinkiewicz OFMCap

Oko w oko z własną słabością – Dorota Ruta

 

ŻYCIE DUCHOWE

Panie, Ty mnie badasz i przenikasz. Ikona. Okno do nieba – br. Marcin Świąder OFMCap

Pośredniczka. Weronika Giuliani – s. Judyta Katarzyna Woźniak

 

OJCIEC PIO

Droga do duchowej mocy. Duchowość Ojca Pio – br. Luciano Lotti OFMCap

Ile kosztuje masło? Dzieło Pomocy Ojca Pio – Justyna Nosek

 

ROZMAITOŚCI

Jubileusz loretański. Z życia Kościoła

Intencje modlitewne

Bezcenny skarb wiary. Jak dzieci... – s. Bożena Leszczyńska

Byle nie DNF. Felieton – Adam Maniura

 

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO

Źródła grzechu według Ojca Pio – br. Robert Krawiec OFMCap

Konspekt spotkania formacyjnego

Różaniec jako modlitwa wstawiennicza według Ojca Pio. Spotkanie formacyjne. Listopad – br. Roman Rusek OFMCap, Barbara Podgórska

Ustanowienie Eucharystii. Różaniec Grup Modlitwy. Listopad –  br. Robert Krawiec OFMCap

Konieczność modlitwy. Spotkanie formacyjne. Grudzień – br. Roman Rusek OFMCap, Barbara Podgórska

Wniebowzięcie Matki Bożej. Różaniec Grup Modlitwy. Grudzień – br. Robert Krawiec OFMCap

Krwawe łzy. Fenomeny mistyczne Ojca Pio – br. Błażej Strzechmiński OFMCap

Kronika Grup Modlitwy

Ostatnio zmieniany czwartek, 27 luty 2020 15:32

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter