Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.

Głos Ojca Pio 133 (1/2022)

Oceń ten artykuł
(1 głos)

„Za Świętym Franciszkiem” – to hasło nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Pokazuje on, jak doświadczenie Biedaczyny z Asyżu inspiruje współczesnych ludzi do podążania ścieżką pokory i uwielbiania Boga w każdym człowieku i stworzeniu...

„Za Świętym Franciszkiem” – pod takim hasłem ukazał się nowy numer „Głosu Ojca Pio” [133/1/2022]. Pokazuje on, jak doświadczenie Biedaczyny z Asyżu inspiruje współczesnych ludzi do podążania ścieżką pokory i uwielbiania Boga w każdym człowieku i stworzeniu. Atutem tego wydania są świadectwa i rozmowy.

Również w dziale poświęconym Ojcu Pio opublikowany został artykuł, w którym jeden z jego współbraci z zakonu kapucynów wyjaśnia, jakim był on naśladowcą św. Franciszka.

Ponadto w numerze o nieszczęsnych ruchomych schodach, Świętej zapatrzonej w Zwierciadło Wieczności, a także o tym, że jeszcze nie czas na zazdrość.


od redakcji

Za Świętym Franciszkiem
Ojciec Pio był wiernym uczniem i naśladowcą Świętego Franciszka z Asyżu. Bezwzględnie przestrzegał jego Reguły i wskazań, żył duchem swego Zakonodawcy. Zarówno styl życia, jak i pisane przez niego listy emanowały Franciszkowym rozumieniem Ewangelii, zakochaniem się w Chrystusie ubogim, pokornym, ukrzyżowanym.

Święty Franciszek z Asyżu to pierwszy w historii Kościoła „udokumentowany” przypadek stygmatyka. Na dwa lata przed śmiercią na górze Alwerni, pogrążony w duchowej nocy, otrzymał od Pana znak, pieczęć Jego miłości. Podobnie jak później Ojciec Pio ukrywał swe stygmaty, a także ogromne cierpienie, o czym świadczy radosna „Pieśń słoneczna”, hymn uwielbienia Pana i pochwały Jego stworzeń, który napisał w ostatnich miesiącach życia. W centrum duchowości Franciszka stoi cierpiący Chrystus, obecny w każdym człowieku, szczególnie chorym, ubogim, odrzuconym, a także w każdym stworzeniu, które dzięki aktowi stwórczemu Boga staje się naszym bratem lub siostrą.

Franciszek pragnie być bratem ubogim i mniejszym – służącym każdemu i dzielącym się bezgranicznie wszelkim dobrem, jakie otrzymywał z rąk Najwyższego. Chce kochać jak Jezus, oddając swe życie dzień po dniu. Jest człowiekiem w całości zafascynowanym Chrystusem, którego osobiście spotkał na drodze swego życia.

Owocem życia Świętego Franciszka są trzy zakony: Zakon Braci Mniejszych – zgromadzenie męskie, z kapucynami (do których należał Ojciec Pio) jako jedną z jego gałęzi, Zakon Ubogich Sióstr Świętej Klary – wspólnota kontemplacyjnych mniszek klauzurowych oraz Franciszkański Zakon Świeckich – skupiający osoby żyjące w świecie i pragnące naśladować Świętego Franciszka. To ogromna rzesza sióstr i braci, których liczba od ośmiuset lat nieustannie szybko rośnie.

Nie sposób na kilkudziesięciu stronach wyczerpać temat duchowego bogactwa Świętego Franciszka i jego naśladowców. Zapraszam Cię więc, drogi Czytelniku, do odetchnięcia duchem franciszkańskim dzięki kilkunastu osobom, głównie franciszkanom świeckim, które zgodziły się podzielić swoim świadectwem i słowem. W kalejdoskopie franciszkańskich barw i odblasków nie zabraknie oczywiście miejsca dla Ojca Pio, oddanego syna Świętego Franciszka.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


TEMAT NUMERU – ZA ŚWIĘTYM FRANCISZKIEM

Niezachwiana wierność. Franciszek z Asyżu w Kościele i dla Kościoła – br. Tomasz Żak OFMCap

Fraciszkański krzyż. Świadectwo – Magdalena Serafin

Radość doskonała. Świadectwo – Pola Eysymontt

Droga nawrócenia. Świadectwo – Jan Patelka

Umiłowanie stworzenia. Świadectwo – Monika Wosek

Duchowa przemiana. Świadectwo – Katarzyna Płuciennik

Droga świętości Franciszka z Asyżu i Ignacego Loyoli – o. Jan Konior SJ

Współczesna rodzina św. Franciszka – Z przedstawicielkami wspólnot franciszkańskich rozmawia Justyna Zygmunt

 

OJCIEC PIO

Kapcyn o imieniu Pio. Duchowość Ojca Pio – br. Wojciech Czywczyński OFMCap

Spotkanie, które pozostawia ślad. Dzieło Pomocy Ojca Pio – Karolina Bonk

 

ROZMAITOŚCI

W domowej zagrodzie i pośród dzikich zwierząt. W świecie Biblii – Anna Maria Wajda

Nieszczęsne ruchome schody. Dziadkowe wychowanie – Joanna Świątkiewicz

Intencje modlitewne

Zapatrzona w Zwierciadło Wieczności. Święta Klara z Asyżu – s. Judyta Katarzyna Woźniak

Nie czas na zazdrość. Felieton – Adam Maniura

 

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO

Osobliwe wyznanie miłości. Dialogi z Ojcem Pio. W szkole Ojca Pio – Rozmawia Bogusława Biernat

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Różaniec Grup Modlitwy. Styczeń – Bogusława Biernat

Nawiedzenie Świętej Elżbiety. Różaniec Grup Modlitwy. Luty – Bogusława Biernat

Msza święta Ojca Pio. Nowy rok formacyjny. Wprowadzenie – br. Roman Rusek OFMCap

Na drodze do życia zakonnego. Spotkanie formacyjne. Styczeń – br. Tomasz Protasiewicz OFMCap

Powołanie i życie zakonne. Spotkanie formacyjne. Luty – br. Tomasz Protasiewicz OFMCap

Co zasiewamy? Więcej niż słowo – br. Artur Borkowski OFMCap

Kronika Grup Modlitwy

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 01 marzec 2022 22:53
Więcej w tej kategorii: Głos Ojca Pio 138 (6/2022) »

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter