Dobrego dnia z Ojcem Pio
16 SIERPNIA: Jedynie duch pokorny, serce skruszone i ufna modlitwa mogą nakłonić Najwyższego, aby przyszedł z pomocą.

Głos Ojca Pio 111 (3/2018)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Głos Ojca Pio” nr 111 (maj-czerwiec)

Temat numeru: Misja – ojciec

Nowy numer „Głosu Ojca Pio” stara się pokazać, na czym polega autentyczne ojcostwo, jak je realizować i się nim cieszyć...

Temat numeru: Misja – ojciec

Dziś, gdy w świecie coraz mniej ojców realizujących swą misję i powołanie, a wielu za doświadczeniem ojcowskiej miłości nieustannie tęskni, nowy numer „Głosu Ojca Pio” stara się pokazać, na czym polega autentyczne ojcostwo, jak je realizować i się nim cieszyć. W świat doświadczeń ojcowskich wprowadza ankieta i wywiad z psychologiem zatytułowany: „Bycie ojcem daje sens”.

W dziale biblijnym przeczytamy o tym, jaki obraz Boga Ojca maluje Jezus w Kazaniu na górze, a także refleksję nad znaczeniem będącego do dzisiaj w użyciu słowa „Abba”.

Cykl poświęcony Ojcu Pio otwiera sylwetka Luigiego Gaspariego, któremu nadano tytuł „ambasadora Ojca Pio”. Następnie ks. Wojciech Zyzak stara się wyjaśnić, dlaczego do brata Pio na stałe przylgnęło miano ojca.

Ponadto w numerze artykuły: „Męski głód Boga” prezentujący najbardziej popularne męskie wspólnoty katolickie działające w Polsce, a także listy pisane miłością od ojca i córki.


od redakcji

W serce każdego człowieka wpisane jest pragnienie miłości. Bezinteresownej, osobistej, silnej, niezachwianej. Tylko dzięki niej możemy naprawdę żyć. Możemy powiedzieć, że to ona rodzi nas do życia.

Na kartach Biblii miłość – źródło życia nosi imię Ojciec. W pełni objawia nam Go Jezus Chrystus, modląc się „Abba” i ucząc takiej modlitwy swoich uczniów. W czasie Ostatniej Wieczerzy jeden z nich, Filip, wypowiada znamienne słowa: „Ukaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14,8). Zobaczyć Ojca – oto najgłębsze pragnienie ludzkiej duszy. Zobaczyć Ojca, poznać Go, oprzeć na Nim swe życie. Jezus jednak odpowiada: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). W słowach, dziełach, w życiu Jezusa objawia się Ojciec – ich serce i wola stanowią jedno. Misją Jezusa było objawić, dać światu Ojca.

Ojcowska miłość Boga, tak jak jaśniała w człowieczeństwie Syna Bożego, podobnie udziela się światu przez Kościół, szczególnie w jego świętych. To przez Kościół dziś Bóg mówi i działa. Przez tych, którzy otwierają Bogu swe serce, poświęcają Jego miłości swe życie, chce na nowo ukazać przemieniający blask swej ojcowskiej dobroci.

Ojciec Pio jest w tym aspekcie świętym szczególnym. Świętym, który może nauczyć nas wyjątkowo dużo. Jego życie przypada na czas dwóch wojen światowych i szybkich przemian społecznych. Zarówno ze względu na wielką liczbę ofiar drugiej wojny światowej oraz upadek tradycyjnego modelu rodziny wiek dwudziesty to czas kryzysu ojcostwa. Jego skutki coraz bardziej się uwidaczniają, a dzieci wychowane w rozbitych rodzinach lub takich, gdzie ojcowie wycofali się ze swej roli, z trudem znajdują punkty oparcia w swym życiu. Być ojcem – to coraz bardziej paląca i wymagająca misja.

Ojciec Pio – to człowiek, który całym swym życiem uczy, jak wypełnić swe serce miłością Ojca, który jest w niebie, oraz ofiarować swym najdroższym miłość stałą, wierną, ale i wymagającą. Być ojcem bowiem to nie tylko dać życie, ale prowadzić ku jego pełni, ku dojrzałości. W takim prowadzeniu Ojciec Pio niejednokrotnie zaskakuje nas swą surowością, ale innym razem też ogromną czułością i delikatnością. Jest pasterzem, który zna swe owce… I który, choć wytycza wymagające drogi, to wie, że prowadzą one na urodzajne pastwiska i nad strumienie żywej wody.

Dziś, gdy w świecie coraz mniej realizujących swą misję i powołanie ojców, a wielu za doświadczeniem ojcowskiej miłości nieustannie tęskni, uczmy się od Ojca Pio radykalnego życia i radykalnej miłości, tak byśmy, oddając swe życie innym, sprawili, by blask chwały Ojca i Jego miłości wypełnił i przemienił ziemię.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – MISJA: OJCIEC
Bycie ojcem daje sens – ankieta na temat ojcostwa i wywiad z psychologiem, Andrzejem Twardowskim
Doskonali jak ojciec – ks. Mariusz Rosik
Abba - Drogi Ojcze – Paweł Paszko OFMCap
Ambasador Ojca Pio – Błażej Strzechmiński OFMCap
Nazwany Ojcem Pio – z ks. Wojciechem Zyzakiem rozmawia Maciej Zinkiewicz OFMCap
Męski głód Boga – Wojciech Czywczyński OFMCap

OJCIEC PIO
Cierpienie ze światem i dla świata. 100 rocznica stygmatyzacji – Maciej Zinkiewicz OFMCa
Niestygmatycy. Dzieło Pomocy Ojca Pio – Małgorzata Kokot

ŻYCIE DUCHOWE
Misja Marysi. Jak dzieci... – s. Bożena Leszczyńska

ROZMAITOŚCI
W świetle cienia – z psychologiem, Piotrem Kwiatkiem OFMCap rozmawia Jolanta Frączek
Intencje modlitewne
Jonatan. Ludzie Biblii – ks. prof. Tomasz Jelonek
Listy pisane miłością. Felieton – Julia i Adam Maniura

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone w Pietrelcinie
Homilia papieża Franciszka wygłoszona w San Giovanni Rotondo
Wdzięczność. W szkole cnót Ojca Pio – Robert Krawiec OFMCap
Konspekt spotkania formacyjnego
Kierownictwo duchowe. Spotkanie formacyjne. Maj – Roman Rusek OFMCap
Znalezienie w świątyni. Różaniec Grup Modlitwy. Maj – Andrzej Derdziuk OFMCap
Cechy dobrego kierownictwa duchowego. Spotkanie formacyjne. Czerwiec – Roman Rusek OFMCap
Chrzest Jezusa w Jordanie. Różaniec Grup Modlitwy. Czerwiec – Andrzej Derdziuk OFMCap
Kronika Grup Modlitwy Ojca Pio

Ostatnio zmieniany środa, 29 sierpień 2018 12:44
Więcej w tej kategorii: « Głos Ojca Pio 112 (4/2018)

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 136 (4/2022)

Głos Ojca Pio 136 (4/2022)

„Głos Ojca Pio” zachęca do przyjrzenia się miłości, która łączy nas z Bogiem i innymi ludźmi. Uzupełnieniem rozważan są porady Ojca Pio dla tych, którzy pragną żyć miłością.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter