Dobrego dnia z Ojcem Pio
PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA : Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje duszy, która umiała Go kochać.
Głos Ojca Pio 104 (2/2017) © Głos Ojca Pio

Głos Ojca Pio 104 (2/2017)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Głos Ojca Pio” podejmuje problem grzechu pokoleniowego, nie wszyscy bowiem wiedzą, że Kościół w Polsce wypowiedział się na ten temat jednoznacznie, podkreślając, że każdy osobiście ponosi odpowiedzialność za swój grzech.

Temat numeru otwiera artykuł ks. prof. Mariusza Rosika zatytułowany „Grzechy naszych przodków”. Myśl tę poszerza o kontekst afrykański misjonarz Robert Wieczorek. Z kolejnego artykułu ks. Rosika dowiadujemy się o złorzeczeniach w Biblii. Urszula Mela natomiast na własnym przykładzie pokazuje, jak radzić sobie z trudnościami i życiowymi nieszczęściami, gdzie szukać siły i komu zaufać.

W numerze ponadto wywiad z Piotrem Jordanem Śliwińskim, cenionym kierownikiem duchowym i współzałożycielem Szkoły dla Spowiedników, który mówi, jak dobrze przygotować się do spowiedzi wielkanocnej. Z artykułu Luciana Lottiego dowiemy się, dlaczego warto podążać za Ojcem Pio i na co zwrócić uwagę po zakończeniu Roku Miłosierdzia, kiedy wielu z nas otworzyło się na łaskę i powzięło decyzję o urzeczywistnieniu postanowień.

Na progu Wielkiego Postu warto przeczytać artykuł o zajadaniu głodu emocjonalnego, który ukazał się w cyklu „Perspektywy darów trudnych”. Wątek zdrowego podejścia do jedzenia dopełnia świadectwo zatytułowane „Warcząca lodówka”.

Wszystkim pragnącym rozwijać więź z Bogiem poprzez doskonalenie modlitwy polecamy nowy cykl „Wędrówki ducha”.


od redakcji

To nie moja wina?
Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem każdego człowieka i całego rodzaju ludzkiego: od Adama do ostatniego człowieka. Umarł za wszystkich ludzi i dla wszystkich zmartwychwstał. Jednak by mieć udział w dziele Chrystusa, każdy indywidualnie musi odpowiedzieć na nie wiarą.

W życiu chrześcijanina wymiar osobisty i wspólnotowy przeplatają się nieustannie. Każdy z nas dzięki osobistej relacji z Bogiem jest Jego dzieckiem w Chrystusie, zaś razem z innymi stanowi jedną rodzinę, jedno ciało – jak powie św. Paweł – gdzie wszyscy są sobie potrzebni.

Do Kościoła, do wspólnot, a przede wszystkim do własnych rodzin wnosimy zarówno dobro, jak i nasze słabości, ułomności, a także grzech. Nie ulega wątpliwości, że wzorem życia, świadectwem możemy sobie wzajemnie pomagać żyć Ewangelią, możemy się nawzajem inspirować, ale możemy też oddziaływać negatywnie, nawet wywoływać zgorszenie.

Szczególnie silnych wzajemnych wpływów doświadczamy w domu, w rodzinie. Mogą one przekraczać granice pokoleń poprzez przekazywanie dobrych i złych wzorców.

Jakiś czas temu w Kościele w Polsce odbyła się dyskusja na temat tak zwanego grzechu pokoleniowego oraz międzypokoleniowego uzdrowienia. Dotyczyła ona problemu wpływania na nasze życie grzechów popełnionych przez przodków. Komisja teologiczna Episkopatu Polski odpowiedziała jednoznacznie: „«Grzech pokoleniowy» stoi w sprzeczności z prawdą o Bożym Miłosierdziu i o Jego przebaczającej Miłości. […] Kościół od samego początku naucza, że grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga decyzji woli. Podobnie jest z karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym św. Paweł w Liście do Rzymian, że «każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu» (Rz 14,12)”.

Choć grzech jest występkiem indywidualnym, to jego skutki mogą jednak dotykać węższych lub szerszych kręgów osób. Warto zastanowić się, jak jako wierzący chrześcijanie mamy rozeznawać właściwe i niepoprawne wzorce zachowań, jak uwolnić się z wewnętrznej niewoli, jeśli weszliśmy na drogę grzechu… Ale także: jak wśród najbliższych dzielić się dobrem i pokojem, jak przekazywać Chrystusa i budować cywilizację miłości? Wreszcie: jak wyjść naprzeciw ludziom zagubionym i zranionym?

Pośród nas staje ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, by rozjaśnić ciemności. Żyjący Zbawiciel mówi dziś do nas, tak jak kiedyś do uczniów idących do Emaus. Wsłuchajmy się w Jego głos rozbrzmiewający w słowach autorów kolejnych artykułów tego wydania „Głosu Ojca Pio”. Ten głos przywraca do życia, wyrywa z pęt zła, wyzwala.

Jezus przynosi nam miłosierdzie, pokój, zmartwychwstanie. Niech Jego dar, jak w życiu Ojca Pio i osób duchowo przez niego prowadzonych, przemienia nasze relacje i całą naszą egzystencję.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – TO NIE MOJA WINA?
Grzechy naszych przodków – ks. prof. Mariusz Rosik
Czarownicy też mają moc... – o religijności na Czarnym Kontynencie opowiada Robert Wieczorek, misjonarz od 23 lat pracujący w Republice Środkowoafrykańskiej
Zerwać łańcuch zła, o procesie uzdrawiania człowieka w sakramencie pokuty i pojednania mówi Piotr Jordan Śliwiński OFMCap, kierownik duchowy, współtwórca Szkoły dla Spowiedników
Psalmy złorzeczące – ks. prof. Mariusz Rosik
Jestem szczęściarą! – o odnajdywaniu Boga w trudnych życiowych wydarzeniach opowiada Urszula Mela

ŻYCIE DUCHOWE
Zajadanie głodu emocjonalnego. Perspektywy darów trudnych – Piotr Kwiatek OFMCap
Odwiedziny u taty. NOWY CYKL: Wędrówki ducha. – Robert Rabka OFMCap
Zanim zaczniesz się modlić. NOWY CYKL: Wędrówki ducha. – Robert Rabka OFMCap
Być dla drugiego darem na zawsze. Dekalog. Droga do szczęścia – Konstantyn Morozov OFMCap
Ikony Wielkiego Tygodnia. Ikona. Okno do nieba – Marcin Świąder OFMCap

OJCIEC PIO
Miara codzienności – Luciano Lotti OFMCap
Nie jesteś do niczego! Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – Henryk Cisowski OFMCap

ROZMAITOŚCI
Warcząca lodówka. Świadectwo – Gabriela Fojcik
Intencje modlitewne
Pisarz Ezdrasz. Ludzie Biblii – ks. prof. Tomasz Jelonek
Poliodpowiedzialność. Felieton – Adam Maniura

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Pokora. W szkole cnót Ojca Pio – Robert Krawiec OFMCap
Konspekt spotkania formacyjnego. Rok formacyjny 2017
Grzechy, które piętnował Ojciec Pio. Spotkanie formacyjne. Marzec – Roman Rusek OFMCap
Głoszenie Królestwa Bożego. Różaniec Grup Modlitwy. Marzec – Robert Krawiec OFMCap
Rachunek sumienia. Spotkanie formacyjne. Kwiecień – Roman Rusek OFMCap
Ustanowienie Eucharystii. Różaniec Grup Modlitwy. Kwiecień – Robert Krawiec OFMCap
Grupy Modlitwy i fenomen Ojca Pio oczami socjologa – Mario Salisci
Kronika Grup Modlitwy: Jubileusz i rekolekcje w Kolonii, Nowa Grupa Modlitwy w Dęblinie, Spotkanie opłatkowe w Kozłowie, Rekolekcje w Kokoszycach

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 wrzesień 2017 16:53
Więcej w tej kategorii: « Głos Ojca Pio 105 (3/2017)

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter