Dobrego dnia z Ojcem Pio
2 MARCA: Myśl o tym, gdzie postawić kolejny krok.
 • 268391

Skrzynka intencji

Ojca Pio proszono o wstawiennictwo u Boga, polecając różne sprawy jego modlitwom. Grono osób zawdzięczających mu dobro jest liczne. Zapraszamy do dzielenia się świadectwem otrzymanych łask, a także troskami, które chcemy przedstawić Bogu za pośrednictwem Ojca Pio. W tych intencjach modlą się siostry Klaryski Kapucynki z Krakowa, a 23. dnia każdego miesiąca w kościele kapucynów w Krakowie i w sanktuarium w Terliczce odprawiana jest msza święta. Również internauci mogą wesprzeć modlitwą potrzebujących pomocy. Intencje publikowane są po zatwierdzeniu przez administratora portalu.

WAŻNE!!! Z uwagi na liczne powtarzające się intencje, informujemy, że prośba o takiej samej lub podobnej treści będzie publikowana na portalu tylko JEDEN RAZ w danym miesiącu. Podyktowane jest to utrudnieniami związanymi z odczytywaniem intencji podczas nabożeństw.

Dodaj swoją intencję

31 - tyle intencji jest aktualnie w skrzynce

 • Link do komentarza Ewa Ewa 02 listopad 2023

  Ojcze Pio, proszę o pomoc w uwolnieniu z wiadomej sytuacji i zdrowie psychiczne, lepszą pracę, pomoc w obecnej pracy i mądrość.

 • Link do komentarza Michał Michał 02 listopad 2023

  Za Małgorzatę: o całkowite uzdrowienie, uwolnienie, oczyszczenie, oświecenie przez Ducha Świętego i uświęcenie; o głębokie i prawdziwe spotkanie z Chrystusem i Maryją; o całkowitą przemianę myślenia i życia; o otwartość na macierzyństwo; o uwolnienie od ducha śmierci i zniszczenia, od lęku, depresji, gniewu, złych przyjaźni, muzyki metalowej, fałszywych wierzeń i praktyk okultystycznych i ezoterycznych; o duchowe unieszkodliwienie tatuażu; o całkowite uwolnienie od przekleństw pokoleniowych oraz zranień i wszelkich problemów rodzinnych; o uzdrowienie, oczyszczenie, uwolnienie od wpływów zła i uregulowanie całej sfery seksualnej; o pełne pojednanie z Bogiem i Kościołem, o powrót do życia sakramentalnego i modlitwy; o uzdrowienie obrazu samej siebie; o to, by Matka Boża pokierowała naszą relacją zgodnie ze Swoim zamysłem, i o to, by ona Ją poznała i pokochała, i się Jej całkowicie poświęciła. O ostateczne wytrwanie, całkowite zwycięstwo Boga w jej życiu i śmierci, o ocalenie i zbawienie wieczne dla jej duszy. O potrzebne łaski, siły, wyczucie, mądrość i miłość dla mnie, szczególnie w tej relacji.

 • Link do komentarza ANIA ANIA 02 listopad 2023

  Proszę o nawrócenie, uzdrowienie tego, co chore na duszy, ciele, umyśle... O zgodę w rodzinie. O siłę w walce ze złem i pokusami. O zażegnanie nałogów. O odbudowę, umocnienie i zdrowie dla członków rodziny... Proszę o nowe życie... Ojcze, Ty wiesz....

 • Link do komentarza Ilona Ilona 02 listopad 2023

  O zbawienie wieczne dla zmarłych: Heleny i Antoniego Juzoniów, Grzegorza Juzonia, Iwony Pakuły.

 • Link do komentarza Barbara Barbara 01 listopad 2023

  Proszę najserdeczniej o zdrowie, dla córki Agnieszki, dobre wyniki badań, właściwe relacje i zgodę w jej małżeństwie, wyjście z choroby psychicznej jej męża i podjęcie pracy przez niego. Proszę o pomoc dla córki Agnieszki.

 • Link do komentarza Monika Monika 01 listopad 2023

  Ojcze Pio, proszę o dar porozumienia oraz wzajemnego zrozumienia dla mnie i Jacka. Wesprzyj mnie, błagam, w tym, abyś stworzyli szczęśliwy związek, stworzyli wspólnie dom i mieli rodzinę. Obdarz nas mądrością i wsparciem Ducha Świętego. Dopomóż mi, proszę, w tym przedsięwzięciu i nie pozostawiaj mnie samej w tej sprawie. Bóg zapłać!

 • Link do komentarza Katarzyna Katarzyna 01 listopad 2023

  Proszę w intencjach Bogu wiadomych. Dziękuję serdecznie.

 • Link do komentarza Halina Halina 01 listopad 2023

  Święty Ojcze Pio, uproś dla mojego męża Bogusława Ignacego zdrowie i samodzielność po udarze mózgu. Proszę też o zdrowie, siły, wiarę, nadzieję, miłość i trzeźwość dla mnie, moich dzieci i ich rodzin.

 • Link do komentarza Dorota Dorota 30 październik 2023

  Święty Ojcze Pio, proszę o zdrowie dla mojego syna, męża i córki, która potrzebuje także pomocy w nauce. Módl się za nami!

 • Link do komentarza Beata Beata 30 październik 2023

  Święty Ojcze Pio, błagam ulecz Krzysztofa. Proszę dopomóż w poprawie zdrowia psychicznego Marleny. Pomóż znajomym chorym na SM i mnie, bym nie była ciężarem dla bliskich.

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 145 (1/2024)

Głos Ojca Pio 145 (1/2024)

Nowy numer podejmuje temat mistyki w codzienności. Autorzy pokazują, że nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla wielkich świętych. Niekiedy mistycy nie wyróżniają się z tłumu.

Czytaj więcej

        


 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 1. Świadectwa
 2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter