Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 20 LIPCA : Zaszczytów dostępuje się wtedy, kiedy się nimi gardzi.

Komunikacji można się nauczyć

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

JEŚLI MASZ TRUDNOŚCI W WYRAŻANIU SIEBIE I PROWADZENIU ROZMÓW, DOWIEDZ SIĘ:

JAK POWIEDZIEĆ TO, CO NOSIMY W SERCU?

CZY MOŻNA ŻYĆ BEZ POZYTYWNYCH SŁÓW?

DO CZEGO PROWADZĄ SŁOWA O ZŁEJ MOCY?

CZY ZAWSZE CHODZI O TREŚĆ?

 

ZOBACZ ZAPOWIEDŹ KSIĄŻKI!

 

Wstęp
Żyjemy w czasach, w których słowa jak nigdy dotąd odgrywają istotną rolę w życiu społecznym i indywidualnym. W epoce cyfryzacji i powszechnego dostępu do Internetu, gdy wszystko jest w zasięgu ręki, zmieniają się sposoby i szybkość przekazu informacji, ale nie sama funkcja komunikacji. Oprócz przekazywania treści istotnym celem porozumiewania się jest budowanie więzi i wspólnoty oraz odpowiedzenie na fundamentalne potrzeby egzystencjalne jak: miłość, przyjaźń, poczucie przynależności czy autonomia. Bez dialogu trudno mówić o możliwości tworzenia wspólnego świata wartości, w którym wszyscy mają szansę na dobre życie. Bez odpowiedniej komunikacji trudno także rozwiązywać konflikty, napięcia międzyludzkie oraz funkcjonować w przypadku różnicy zdań. Choć słowo pisane i mówione codziennie nas otacza i wypełnia przestrzeń naszego umysłu, to jednak nie zawsze pochylamy się nad jego znaczeniem i funkcją. Niniejsza książka jest zaproszeniem do wspólnej refleksji nad najbardziej fundamentalnym wymiarem naszego życia.

Od wielu lat z siostrą Anną Marią Pudełko AP prowadzimy warsztaty z komunikacji w całej Polsce. Nasze niezależne obserwacje potwierdzają, że problem w porozumiewaniu się jest najczęstszą przyczyną cierpienia w relacjach małżeńskich, rodzinnych i zawodowych. Konflikty występują nie tylko w kulturowo czy światopoglądowo różnych środowiskach, ale również tam, gdzie ludzie starają się żyć tymi samymi wartościami. W naszej diagnozie rzeczywistości z jednej strony odsłania się smutny obraz braku umiejętności porozumiewania się, który nie wynika ze złej woli, ale przeważnie z ubogiej formacji w tym zakresie. Z drugiej strony pojawia się nadzieja, że komunikacji można się nauczyć, a na pewno ją udoskonalić. Nigdy nie jest za późno, aby podnieść poziom kompetencji porozumiewania się tak, aby przyczyniał się do lepszego funkcjonowania. Wtedy życie nasze i ludzi z naszego otoczenia stanie się nie tylko łatwiejsze, ale i radośniejsze. Kto tego w istocie nie pragnie?

Drogi Czytelniku, zapraszamy Cię do wyjątkowej podróży intelektualnej i duchowej, podczas której zapoznasz się nie tylko z kompetentną wiedzą z zakresu psychologii komunikacji, ale także z propozycjami zastosowania jej w życiu. Nowością tej książki jest odniesienie klasycznych teorii komunikacji do słowa Bożego: zwrócenie uwagi na związek przekazywanej prawdy z jakością życia i dobrostanem. Zamieszczone treści staraliśmy się przedstawić w formie krótkiej i przystępnej dla współczesnego odbiorcy. Omawiając ważne elementy teorii komunikacji, szukaliśmy sposobu przełożenia ich na codzienność, w której duchowość odgrywa ważną rolę. Punktem wyjścia do rozważań w każdym rozdziale jest konkretna sytuacja życiowa. Po wziętym z życia przykładzie następuje esencjonalnie omówiony wybrany aspekt komunikacji, zilustrowany fragmentem zaczerpniętym z Pisma Świętego. Każdy rozdział kończy się pytaniami egzystencjalnymi lub propozycją ćwiczeń umożliwiających wejście w głąb własnego doświadczenia.

Forma książki (czyli układ rozdziałów, grafika, wybrane zagadnienia) ma pomóc Czytelnikowi przejść wewnętrzny proces integracji teorii z praktyką i ich wzajemnej asymilacji, czyli ułatwić zbudowanie trwałego pomostu między codziennością a życiem duchowym. Nade wszystko pragniemy jednak, aby zaprezentowane treści miały również wymiar formacyjny, który szczególnie jest nam bliski, ponieważ na co dzień pracujemy w różnych środowiskach, troszcząc się o pedagogikę wzrostu w świętości i szczęściu.

 

Autorzy

BRAT PIOTR KWIATEK OFMCAP – doktor psychologii, kapłan i zakonnik Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Ukończył trzyletni program terapii Gestalt w Filadelfii (USA). Ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa z Racjonalno-Emotywnej Terapii Behawioralnej (REBT) w Nowym Jorku. Prowadzi zajęcia z interwencji pozytywnych na Uniwersytecie SWPS (Sopot, Wrocław) – studiach rekomendowanych przez założyciela nurtu psychologii pozytywnej, prof. Martina E. P. Seligmana. Jest autorem książek z serii psychologia pozytywna i wiara, m.in.: „Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności”; „W świetle cienia. Trudności w drodze do szczęścia”; „Sztuka życia bez narzekania” oraz „Psalmoterapia”.
więcej informacji na: piotrkwiatek.com

SIOSTRA ANNA MARIA PUDEŁKO AP – apostolinka, absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (UPS) i Akademii Ignatianum (AIK) w Krakowie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). Psychopedagog powołania, teolog pastoralny, kierownik duchowy. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu i w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. Prowadzi rekolekcje, wykłady i warsztaty dla kleryków, kapłanów, osób konsekrowanych i małżeństw z zakresu duchowości, psychologii i andragogiki.
więcej informacji na: apostolinki.pl/pudelko-ani/


Książkę kupisz w księgarni e-serafin.pl

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Głos Ojca Pio 148 (4/2024)

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 148/4/2024] pokazuje nadzwyczajne Boże interwencje w ludzkim życiu. O swoich doświadczeniach opowiada m.in. bokser Tomasz Adamek.

Czytaj więcej

        


 

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter