Wydrukuj tę stronę
Głos Ojca Pio 110 (2/2018) © Shutterstock|Pemaphoto

Głos Ojca Pio 110 (2/2018)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Temat numeru: Zmartwychwstanie. Słyszałem czy doświadczyłem?

A przecież Jezus daje nam życie wieczne we wspólnocie z Bogiem. Jak go doświadczyć i przyjąć? Na czym ono polega?

Nawet uczestnicząc w każdą niedzielę we mszy świętej i odmawiając credo, można w zmartwychwstanie nie wierzyć. A przecież Jezus daje nam życie wieczne we wspólnocie z Bogiem. Jak go doświadczyć i przyjąć? Na czym ono polega? Na te pytania odpowiadają kolejne artykuły nowego wydania „Głosu Ojca Pio”. Redaktor naczelny czasopisma zachęca, by czytać je nie tylko rozumem, ale także sercem, tak by słowo prowadziło do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym, ponieważ to spotkanie zawsze przemienia życie.

W numerze: wywiad zatytułowany „Jak nowo narodzony” z ewangelizatorem, Marcinem Zielińskim, artykuły o opisanych w Ewangelii wydarzeniach wielkanocnych oraz o „sprawie Jezusa z Nazaretu”. Ponadto znajdziemy w nim „sprawdzony przepis na nieśmiertelne życie”, a także odpowiedź na pytanie, „czy grób Jezusa był pusty?”.

Cykl poświęcony Ojcu Pio otwiera prezentacja obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Do nieba z Ojcem Pio” podwójnego jubileuszu – 100. rocznicy stygmatyzacji i 50. rocznicy śmierci Ojca Pio. Przeczytamy także o roli cierpienia w jego życiu.

W rubryce „Perspektywy darów trudnych” tym razem psycholog, Piotr Kwiatek pisze o niewierności małżeńskiej i strategiach radzenia sobie z trudami codzienności po odejściu małżonka. Pokazuje, co pomaga zachować wiarę i nadzieję osobie, która doświadczyła rozwodu.

Ponadto w numerze: o modlitwie wizualnej, czyli o roli zmysłów i wyobraźni podczas rozmowy z Bogiem, a także o czystości myśli, psałterzu Stasia oraz korzyściach płynących ze spowiedzi zarówno dla penitenta, jak i spowiednika.


od redakcji

Zmartwychwstanie: słyszałem czy doświadczyłem?
Nawet uczestnicząc w każdą niedzielę we mszy świętej i odmawiając credo, można w zmartwychwstanie nie wierzyć. Przykładem niech będzie anegdota o kobiecie, która podczas rozmowy ze swoją podeszłą w latach matką wspomniała o swej wierze we własne przyszłe zmartwychwstanie… Ta pełnym nagany głosem odpowiedziała: „Akurat zmartwychwstaniesz!”.

A przecież nie tylko wyznajemy, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, ale też powtarzamy: „oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”. Kościół uczy, że wszyscy zmartwychwstaniemy, otrzymamy na nowo ciała i będziemy żyli bez końca. Droga Jezusa przez śmierć do zmartwychwstania jest również naszą drogą.

Zmartwychwstanie to nie tylko przyszłość, ale i teraźniejszość. Ponieważ Jezus już zmartwychwstał, dziś żyje i daje nam nowe życie. Jeśli za Nim idziemy i przyjmujemy Jego życie za własne, wówczas naszą duszę, a przez nią także ciało, rozjaśnia blask zmartwychwstania, blask chwały Jezusowego zwycięstwa.

Pisze o tym św. Paweł: „Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,8-11).

Jezus daje nam życie wieczne we wspólnocie z Bogiem. Jak go doświadczyć i przyjąć? Na czym ono polega? Na te pytania odpowiadają kolejne artykuły numeru, który trzymają Państwo w rękach. Zachęcam, by czytać go nie tylko rozumem, ale także sercem, tak by słowo prowadziło do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. To spotkanie zawsze przemienia życie.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – ZMARTWYCHWSTANIE: SŁYSZAŁEM CZY DOŚWIADCZYŁEM?
Jak nowo narodzony... – o doświadczeniu spotkania ze Zmartwychwstałym opowiada ewangelizator Marcin Zieliński
Dary Zmartwychwstałego. Ewangelia o wydarzeniach wielkanocnych – ks. Mariusz Rosik
Między wiarą a wątpieniem – ks. Przemysław Artemiuk
Sprawdzony przepis na nieśmiertelne życie – Jerzy Uram OFMCap
Czy grób Jezusa był pusty? – Paweł Paszko OFMCap
Spotkanie w drzwiach – Marcin Świąder OFMCap

OJCIEC PIO
Do nieba z Ojcem Pio, czyli podwójny jubileusz. 100 rocznica stygmatyzacji Ojca Pio – Wojciech Czywczyński OFMCap
Ojciec Pio, przekroczyć próg cierpienia. 100 rocznica stygmatyzacji Ojca Pio – Maciej Zinkiewicz OFMCa
Zobaczyć kogoś więcej niż tylko "bezdomnego. Dzieło Pomocy Ojca Pio – Małgorzata Kokot

ŻYCIE DUCHOWE
Bez szczęśliwego zakończenia. Perspektywy darów trudnych - Piotr Kwiatek OFMCap
Kiedy zmysły wpływają na modlitwę. Wędrówki ducha – Robert Rabka OFMCap
Psałterz Stasia. Jak dzieci... – s. Bożena Leszczyńska

ROZMAITOŚCI
Czystość myśli. Dekalog - droga do szczęścia – Konstantyn Morozov OFMCap
Intencje modlitewne
Juda Machabeusz. Ludzie Biblii – ks. prof. Tomasz Jelonek
Obopólne korzyści. Felieton – Adam Maniura

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Pracowitość. W szkole cnót Ojca Pio – Robert Krawiec OFMCap
Konspekt spotkania foramcyjnego
Posługa spowiednicza w życiu Ojca Pio. Spotkanie formacyjne. Marzec – Roman Rusek OFMCap
Narodzenie Pana Jezusa. Różaniec Grup Modlitwy. Marzec – Andrzej Derdziuk OFMCap
Spowiednicze przesłanie Ojca Pio. Spotkanie formacyjne. Kwiecień – Roman Rusek OFMCap
Ofiarowanie w świątyni. Różaniec Grup Modlitwy. Kwiecień – Andrzej Derdziuk OFMCap
Kronika Grup Modlitwy Ojca Pio

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 czerwiec 2018 13:42