Dobrego dnia z Ojcem Pio
SOBOTA, 15 LIPCA : Dusza dobrotliwa, uprzejma i łagodna przyciąga ludzi pragnących ją naśladować w życiu oddanym Bogu.
Adwent z Ojcem Pio - tydzień 3 - RADOŚĆ (c) Sigurdurwilliam | Dreamstime.com

Adwent z Ojcem Pio - tydzień 3 - RADOŚĆ

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Przez cały adwent co tydzień publikujemy krótkie refleksje Ojca Pio pomocne w przygotowaniu do spotkania z Tym, który jest Miłością.

Trzeci tydzień adwentu upłynie nam pod znakiem radości. Bóg stał się człowiekiem, aby ubogacić ludzi swoim bóstwem. Niech ta głęboka prawda napełnia nasze serca.

 

DZIEŃ 1. - TYDZIEŃ 3. - RADOŚĆ

Żyj radośnie i odważnie - przynajmniej w wyższej części duszy - pośród prób, na które wystawia cię Pan. Żyj radośnie i odważnie, powtarzam, ponieważ anioł przepowiadający narodzenie naszego maleńkiego Zbawiciela i Pana zwiastuje radość, pokój i szczęśliwość ludziom, aby nie było nikogo kto, kto nie wiedziałby, że do przyjęcia tego Dziecięcia wystarczy być człowiekiem dobrej woli. (Epistolario III)

 

DZIEŃ 2. - TYDZIEŃ 3. - RADOŚĆ

Staraj się ozdabiać wszystkie swoje rozmowy, także duchowe, szczerością, słodyczą i radością, kierując się słowami Apostoła: "radujcie się zawsze w panu! Jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność" (Flp 4,4-5). (Epistolario III)

 

DZIEŃ 3. - TYDZIEŃ 3. - RADOŚĆ

Staraj się w swojej duszy pielęgnować serdeczną ufność do Boga, a gdy spostrzeżesz, że otaczają cię niedoskonałości i nędze, nabierz ducha i ufaj. Zachowaj pokorę, bo to jest cnota nad cnotami. Niech jednak to będzie pokora wielkoduszna i spokojna.

Dochowaj wierności w służbie naszemu Panu, a w tym wszystkim zachowaj synowską i szczerą wolność, nie poddając się ani na chwilę uczuciu goryczy serca.

W sercu zachowaj świętą radość, która - wyrażona w słowach i czynach - przynosi taką pociechę ludziom i dzieciom Bożym, że wielbią Boga stosownie do tego, co powiedział nasz Boski Mistrz (por. Mt 5,16).

We wszystkim zachowaj taki spokój, który nie dopuszcza do duszy żadnego smutku, uczucia goryczy, jakiegoś skrupułu, gdyż Jezus jest duchem słodyczy i daje rozkosz tym, którzy Go kochają. (Epistolario III)

 

DZIEŃ 4. - TYDZIEŃ 3. – RADOŚĆ

Oby Pan pozwolił ci zrozumieć, więcej: odczuć – bo daremnie ten, który nie odczuwa wielkiej szczęśliwości duszy spodziewałby się to zrozumieć – że Bóg powołał ją i raczył wynieść tak wysoko. Jest to największa szczęśliwość, jaką dusza może cieszyć się na ziemi.

Upodobania radości tego świata, wszystkie razem wzięte, są tylko marnością, błotem w porównaniu ze wspomnianą szczęśliwością. Dlatego szczęśliwe są te dusze, które zapisano w księdze życia i szczęśliwości! I ty jesteś jedną z nich. Dlaczego więc dręczysz się i niepokoisz z powodu krzyża, który dźwigasz? (Epistolario II)

 

DZIEŃ 5. - TYDZIEŃ 3. – RADOŚĆ

Cieszę się, że z radości ducha staracie się służyć Panu, gdyż Bóg nasz jest Bogiem radości.

Wytrwajcie w tym świętym postanowieniu, bo nagroda jest zastrzeżona dla wytrwałych. Jakże krótkie jest nasze życie, a nagroda za to, co czynimy, jest wieczna. Czyńmy dobro, przylgnijmy do woli Bożej. Niech ona stanie się gwiazdą, w której utkwione będą nasze oczy podczas żeglowania, abyśmy mogli dotrzeć do właściwego portu. (Epistolario III)

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 grudzień 2017 14:30

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 124 (4/2020)

Głos Ojca Pio 124 (4/2020)

Pokazuje, jak wiara i bliska relacja z Bogiem pomaga przetrwać trudne chwile i daje siłę do działania, niesienia pomocy potrzebującym i dzielenia się dobrem.

Czytaj więcej

    


  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter