Wydrukuj tę stronę
  • 10418

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio

ROK 2020

 

 

Październik 2020

Papieska: Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odowiedzialności za Kościół.

Grup Modlitwy: Za czcicieli św. Ojca Pio, aby odkrywali wartość modlitwy różańcowej i uczyli najbliższych odmawiania różańca.

 

Wrzesień 2020

Papieska: Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Grup Modlitwy: W intencji matek oczekujących potomstwa i wszystkich dzieci nienarodzonych.

 

Sierpień 2020

Papieska: Za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Grup Modlitwy: Modlitwa za dzieci i młodzież przebywających na wakacjach aby odkrywali Boga w przyrodzie  i przekazywali sobie chrześcijańskie wartości.

 

Lipiec 2020

Papieska: Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

Grup Modlitwy: W intencji rodzin, aby czas urlopów był dla nich okazją do zbliżenia i pogłębienia więzi.

 

Czerwiec 2020

Papieska: Aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Grup Modlitwy: W intencji wszystkich członków GMOP na świecie o wrażliwe serca, niosące ulgę w cierpieniu i pochylające się nad cierpiącymi.

 

Maj 2020

Papieska: Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Grup Modlitwy: O dobre i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego aby nigdy nie zabrakło odważnych głosicieli Słowa Bożego i szafarzy Eucharystii.

 

Kwiecień 2020

Papieska: Aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Grup Modlitwy: Za wszystkich, którzy nie mają odwagi przystąpić do sakramentu pojednania o światło i łaskę nawrócenia.

 

Marzec 2020

Papieska: Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Grup Modlitwy: Za polskich misjonarzy w Afryce o odwagę i zapał ewangelizacyjny.

 

Luty 2020

Papieska: Aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Grup Modlitwy: Za ludzi żyjących w ubóstwie bez mieszkania o życzliwość dla nich ludzi dobrej woli.

 

Styczeń 2020

Papieska: Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Grup Modlitwy: O pokój w Ukrainie.

  

ROK 2019 

 

Grudzień 2019 

Papieska: Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Grup Modlitwy: O ducha modlitwy i wsłuchiwania się w Słowo Boże dla wszystkich ochrzczonych.

 

Listopad 2019 

Papieska: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Grup Modlitwy: Modlitwa za ludzi zagubionych duchowo, którzy przestali się modlić.

 

Październik 2019 

Papieska: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Grup Modlitwy: O pokorę dla mnie i moich bliskich.

 

Wrzesień 2019 

Papieska: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Grup Modlitwy: Za osoby przeżywające trudności w modlitwie.

 

Sierpień 2019 

Papieska: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”..

Grup Modlitwy: Za dzieci nienarodzone.

 

Lipiec 2019 

Papieska: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Grup Modlitwy: Za kapłanów którzy przeżywają kryzys swego powołania.

 

Czerwiec 2019 

Papieska: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Grup Modlitwy: Za tych, którzy przygotowywali mnie do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Maj 2019 

Papieska: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Grup Modlitwy: O głębszą wiarę dla moich bliskich, żeby ukochali mszę świętą.

 

Kwiecień 2019 

Papieska: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Grup Modlitwy: W intencji ludzi uwikłanych w różne nałogi.

 

Marzec 2019 

Papieska: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Grup Modlitwy: Modlitwa o jedność w rodzinach.

 

Luty 2019 

Papieska: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Grup Modlitwy: O wypełnienie woli Bożej w naszym życiu.

 

Styczeń 2019 

Papieska: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Grup Modlitwy: Modlitwa o rozwój Grup Modlitwy Ojca Pio.