Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 25 MAJA 2017: Głupcem jest człowiek, który grzeszy z powodu niedowiarstwa, z braku ufności.

Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej

Oceń ten artykuł
(1 głos)

13 maja przypada wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i 100. rocznica objawień Maryi pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Tego dnia mija także 36 rocznica zamachu na Jana Pawła II, do którego doszło w 1981 roku. Papież został postrzelony przez Aliego Agcę. Rok po zamachu udał się do Fatimy, by podziękować Maryi za ocalenie życia.

Tajemnice fatimskie
Peryferie. To zaskakujące, jak często Boże sprawy rozgrywają się na uboczu, z dala od centrum wydarzeń, metropolii, w półcieniu i w cichości, niemal w tajemnicy. Tak zaczęła się ziemska historia Jezusa, podobny był też początek historii objawień w Fatimie.

Troje małych dzieci – pastuszków, żyjących na krańcu Europy, w niewielkiej wiosce Fatimie, doświadcza widzeń, spotyka anioła, a później Matkę Bożą. Można było uznać to za przywidzenia, efekt wybujałej dziecięcej fantazji. A jednak historia potoczyła się inaczej. W ciągu niespełna wieku orędzie przekazane wówczas malutkim rozprzestrzenia się na cały świat, każdy szczerze zainteresowany, łącznie z samym papieżem, wierzy i potwierdza jego autentyczność.

Zamiary pełne miłosierdzia
Historia zaczyna się jeszcze w 1916 roku. Dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie i dziewięcioletniemu Franciszkowi objawia się anioł, który wzywa ich do modlitwy za grzeszników. Później w ciągu tego roku objawienia powtarzają się jeszcze dwukrotnie. Anioł ponawia wezwanie i zapowiada, że Jezus i Maryja mają wobec nich „zamiary pełne miłosierdzia”.

Spotkanie tej trójki z Matką Bożą następuje dopiero rok później. 13 maja 1917 roku dzieci widzą kobietę w blasku, w białej szacie. Maryja zapowiada, że będzie się ukazywać im przez pół roku każdego trzynastego dnia kolejnego miesiąca. Faktycznie, objawienia powtarzają się regularnie. W tym czasie Maryja wzywa, by dzieci ofiarowały swoje cierpienia za nienawróconych grzeszników, nawołuje, aby modlono się na różańcu w intencji pokoju na świecie, a także by szerzono nabożeństwo do jej niepokalanego serca.

Trzecia tajemnica fatimska
Kluczowa wizja, którą dziś znamy jako tajemnicę fatimską, następuje 13 lipca tego roku. Jest to ciąg objawień i proroctw przekazanych w jednym czasie, lecz później podzielonych na trzy części ze względu na treść.

Pierwsza i druga część zawierają sugestywny obraz piekła, gdzie trafiają „biedni grzesznicy”, a także wezwanie do poświęcenia Rosji Maryi. Jeśli Rosja się nie nawróci, konsekwencje mogą być straszne, nastąpią wojny i prześladowania chrześcijan.

Trzecia część, długo nie ujawniana i zdeponowana w Tajnym Archiwum Watykańskim, wzbudzała najwięcej domysłów i spekulacji. Pełny jej tekst został ujawniony dopiero przez Jana Pawła II w 2000 roku. Łowcy sensacji mogli czuć się zawiedzeni, zamiast profetycznych wizji zawierała symboliczną scenę, która zapowiadała to, co faktycznie spotkało Kościół w XX wieku.

Siostra Łucja odręcznie notuje to, co widziała: biskup w bieli wraz z innymi biskupami, księżmi, zakonnikami, zakonnicami wchodzi na stromą górę, na szczycie której stoi krzyż. Aby tam dotrzeć, papież przechodzi przez zrujnowane miasto, idzie udręczony bólem i cierpieniem, modląc się za zabitych, których mija po drodze. Sam dociera do krzyża, a klęcząc u jego stóp, zostaje zastrzelony przez grupę żołnierzy, to samo dzieje się z innymi biskupami, księżmi, zakonnikami i innymi ludźmi różnych warstw i pozycji.

Benedykt XVI wyjaśnia objawienia fatimskie
W 93. rocznicę objawień fatimskich papież Benedykt XVI postanowił odwiedzić Fatimę. Jest to wizyta o tyle szczególna, że po ujawnieniu treści trzeciej części w 2000 roku, jeszcze jako kard. Ratzinger – prefekt Kongregacji Nauki Wiary, sformułował interpretację teologiczną tej tajemnicy. Zauważył on, że jakkolwiek obraz może wydawać się ponury, to jednak niesie w sobie nadzieję, szczególnie w zestawieniu z faktami, które nastąpiły. Góra i miasto symbolizuje historię jako przestrzeń ludzkiej kreatywności i społecznej harmonii, ale jednocześnie jako miejsce destrukcji, gdzie człowiek jest w stanie zniszczyć owoce swojej działalności. Świadczy o tym na wpół zrujnowane miasto. Może być ono miejscem wspólnoty i postępu, ale także zagrożeniem. Na górze stoi krzyż, cel i kierunek ludzkiej historii – to on zamienia destrukcję w zbawienie. Jest znakiem nieszczęścia, ale też obietnicy.

Za papieżem na górę wchodzą biskupi, księża, ludzie różnych warstw społecznych. Droga Kościoła została przedstawiona jako via crucis, podróż przez czas przemocy, zniszczenia, śmierci. Pod postacią męczenników, zabitych i prześladowanych widać cały XX wiek, świadkowie wiary giną w każdej jego dekadzie. Kardynał Ratzinger wskazuje, że w drodze krzyżowej przez ten wiek papież odgrywa szczególną rolę. W tej żmudnej wspinaczce widać rysy wszystkich papieży XX wieku, uczestniczących w cierpieniach epoki. W tej wizji papież ginie razem z męczennikami.

Przesłanie dla świata
Kiedy Jan Paweł II odczytał tekst trzeciej części po próbie zamachu na swoje życie 13 maja 1981 roku, było dla niego oczywiste, że proroctwo odnosi się również do niego. Wyraził to w stwierdzeniu, że matczyna ręka prowadziła kulę i pozwoliła zatrzymać się mu na progu śmierci. Tu tkwi sedno tajemnicy fatimskiej. Nie ma nieodwołalnego przeznaczenia. Wiara i modlitwa są siłami, które mogą bezpośrednio wpływać na bieg wydarzeń. Mają więcej mocy niż amunicja i armie. Celem całej wizji nie było przedstawienie przyszłości nie do uniknięcia. Odwrotnie. Została dana, aby zmobilizować siły do zmiany zapowiadanego stanu. Przedstawiała zagrożenia, ale jednocześnie możliwe drogi wyjścia.

Kardynał Ratzinger, szkicując teologiczne tło trzeciej tajemnicy, stawia dwa pytania o ostateczny sens objawień. Pierwsze brzmi: skoro można uznać, że treść objawień odnosi się do czasów będących zasadniczo przeszłością, brak w nich apokaliptycznych wizji zaspokajających naszą ciekawość, to co pozostaje? Odpowiedź znamy – zanim wnikliwie przeanalizowaliśmy objawienia – chodzi o wezwanie do modlitwy jako drogi „zbawienia dla dusz” oraz do pokuty i nawrócenia.

Drugie pytanie odnosi się do zdania wypowiedzianego przez Maryję, że na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Co to oznacza? Maryja miała serce otwarte na Boga. Takie serce jest silniejsze niż jakakolwiek broń. Fiat Maryi, słowo jej serca, zmieniło historię świata, ponieważ przyniosło dla niego zbawienie. Zło ciągle ma władzę w świecie, czego doświadczamy nieustannie. Dzieje się tak, ponieważ nasza wolna wola stale oddala się od Boga. Jednak dzięki „tak” Maryi zło nie ma już ostatniego słowa.

Dzieci, które doświadczyły spotkania z Maryją, mogły zostać zignorowane. Historia potoczyła się jednak inaczej. Papież po zamachu mógł zginąć. Także ta historia potoczyła się inaczej. Bóg ukryty czasami objawia się w przebłysku, na moment, widzimy Go przechodzącego, z tyłu. Wybiera ludzi małych, niedocenianych, miejsca ustronne, na uboczu, peryferia. Okazuje się, że to ci ludzie mogą zmienić bieg wydarzeń, to tam dzieją się rzeczy ważne. Te krótkie chwile dają nadzieję, pomimo ogromu cierpienia, iż przez wiarę i modlitwę historia toczy się inaczej.

Andrzej Iwański

Ostatnio zmieniany czwartek, 11 maj 2017 14:10

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 105 (3/2017)

Jakie jest miejsce i rola tajemnicy w życiu Kościoła i wierzącego człowieka dowiemy się z nowego „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy o sekrecie mesjańskim i sekretnym życiu małżonków.

Czytaj więcej

    


Matka Boża Fatimska i Ojciec Pio

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng exfoliating your face is key after a summer of sun and sunscreen The centerpiece of the property is the Oasis swimming pool, featuring underwater speakers, massaging water jets, a massive jacuzzi, and almost a thousand starlights at the bottom of the pool.ajanta pharma kamagra uk The Oasis also features a giant glass fountain wall.safe viagra online During the day, the pool area comes alive through the sounds of the water feature.oral jelly kamagra 100mg Masduval stuff now is psychedelic to some extent (if you follow the progression of Cynic music, it no surprise that it become more abstract).nike air max go strong I love them, and the sound they have now.siege social louboutin Then again, the more deviated a band is from the "metal" genre while still being considered "metal", the more I like them (see Cynic, Opeth, Devin Townsend, Atoma.louboutin femme solde )If I may, then, I gonna link a few songs that get my sympathetic nervous system in a tussle.red louboutin shoes .christian louboutin black shoes I right there, dd is 21 months and I am due with 2 in a couple weeks.python louboutin Lifting her up and down, just isn doable right now.christian louboutin shoes black I am getting a little pressure from MIL (who with 9 kids never had 2 in diapers at the same time) and DH, but she just isn ready yet.size 8 in christian louboutin .site louboutin One of the best ways to gain insight in to the wholesaling business if you are new to it is to speak with other wholesalers.christian louboutin leopard More experienced wholesale clothing business owners can represent an invaluable source of information and provide you with insight into the wholesaling business.kamagra buy Just talking to other wholesale clothing business owners can help you save time and money and avoid many common mistakes.buy generic kamagra Here we have another style of hat that if you use in a collection referencing 1920s as inspiration you can draw.kamagra oral jelly 100mg I have done it because, I've done it in silver and I did a gold on top, that just shows for me, to remember to tell you that it's metal. This is going to be like a metal mesh hat, and it's going to be fitted, almost like a stocking hat today, it's fitted to the flappers head, and it's this little cap, kind of like a (I was going to say a yamaka, but that's in the back of the head, so no) it's just, basically if you just look at any picture or if you ever seen a picture in a history book in the 1920s, and it talks about flappers, this is what they wore. Ryerson University School of Fashion offers a Bachelor of Design in Fashion Design. The school is Canada leader in fashion design education and admission to the program is highly competitive. Applicants must submit a portfolio of their fashion design work and meet academic requirements. Nothing really stands out here as above average but there aren't any issues with it either. Being a relatively recent show without much in the way of really active animation to it, I was expecting a bit more out of the transfer but was relatively disappointed. The show has a fair amount of gradients showing up in some of the outdoor late afternoon scenes while the interior scenes usually have a good amount of noticeable noise in the backgrounds..