Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 25 MAJA 2017: Głupcem jest człowiek, który grzeszy z powodu niedowiarstwa, z braku ufności.
Adwent z Ojcem Pio - tydzień 3 - RADOŚĆ (c) Sigurdurwilliam | Dreamstime.com

Adwent z Ojcem Pio - tydzień 3 - RADOŚĆ

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przez cały adwent - od poniedziałku do piątku - publikujemy krótkie refleksje Ojca Pio pomocne w przygotowaniu do spotkania z Tym, który jest Miłością.

Trzeci tydzień adwentu upłynie nam pod znakiem radości. Bóg stał się człowiekiem, aby ubogacić ludzi swoim bóstwem. Niech ta głęboka prawda napełnia nasze serca.

 

DZIEŃ 5. - TYDZIEŃ 3. – RADOŚĆ

Cieszę się, że z radości ducha staracie się służyć Panu, gdyż Bóg nasz jest Bogiem radości.

Wytrwajcie w tym świętym postanowieniu, bo nagroda jest zastrzeżona dla wytrwałych. Jakże krótkie jest nasze życie, a nagroda za to, co czynimy, jest wieczna. Czyńmy dobro, przylgnijmy do woli Bożej. Niech ona stanie się gwiazdą, w której utkwione będą nasze oczy podczas żeglowania, abyśmy mogli dotrzeć do właściwego portu. (Epistolario III)

*** W ostatnim tygodniu adwentu będziemy rozważać z Ojcem Pio o miłości. Zapraszamy w poniedziałek!

 

DZIEŃ 4. - TYDZIEŃ 3. – RADOŚĆ

Oby Pan pozwolił ci zrozumieć, więcej: odczuć – bo daremnie ten, który nie odczuwa wielkiej szczęśliwości duszy spodziewałby się to zrozumieć – że Bóg powołał ją i raczył wynieść tak wysoko. Jest to największa szczęśliwość, jaką dusza może cieszyć się na ziemi.

Upodobania radości tego świata, wszystkie razem wzięte, są tylko marnością, błotem w porównaniu ze wspomnianą szczęśliwością. Dlatego szczęśliwe są te dusze, które zapisano w księdze życia i szczęśliwości! I ty jesteś jedną z nich. Dlaczego więc dręczysz się i niepokoisz z powodu krzyża, który dźwigasz? (Epistolario II)

 

DZIEŃ 3. - TYDZIEŃ 3. - RADOŚĆ

Staraj się w swojej duszy pielęgnować serdeczną ufność do Boga, a gdy spostrzeżesz, że otaczają cię niedoskonałości i nędze, nabierz ducha i ufaj. Zachowaj pokorę, bo to jest cnota nad cnotami. Niech jednak to będzie pokora wielkoduszna i spokojna.

Dochowaj wierności w służbie naszemu Panu, a w tym wszystkim zachowaj synowską i szczerą wolność, nie poddając się ani na chwilę uczuciu goryczy serca.

W sercu zachowaj świętą radość, która - wyrażona w słowach i czynach - przynosi taką pociechę ludziom i dzieciom Bożym, że wielbią Boga stosownie do tego, co powiedział nasz Boski Mistrz (por. Mt 5,16).

We wszystkim zachowaj taki spokój, który nie dopuszcza do duszy żadnego smutku, uczucia goryczy, jakiegoś skrupułu, gdyż Jezus jest duchem słodyczy i daje rozkosz tym, którzy Go kochają (Epistolario III)

 

DZIEŃ 2. - TYDZIEŃ 3. - RADOŚĆ

Staraj się ozdabiać wszystkie swoje rozmowy, także duchowe, szczerością, słodyczą i radością, kierując się słowami Apostoła: "radujcie się zawsze w panu! Jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność" (Flp 4,4-5). (Epistolario III)

 

DZIEŃ 1. - TYDZIEŃ 3. - RADOŚĆ

Żyj radośnie i odważnie - przynajmniej w wyższej części duszy - pośród prób, na które wystawia cię Pan. Żyj radośnie i odważnie, powtarzam, ponieważ anioł przepowiadający narodzenie naszego maleńkiego Zbawiciela i Pana zwiastuje radość, pokój i szczęśliwość ludziom, aby nie było nikogo kto, kto nie wiedziałby, że do przyjęcia tego Dziecięcia wystarczy być człowiekiem dobrej woli. (Epistolario III)

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 11:10

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 105 (3/2017)

Jakie jest miejsce i rola tajemnicy w życiu Kościoła i wierzącego człowieka dowiemy się z nowego „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy o sekrecie mesjańskim i sekretnym życiu małżonków.

Czytaj więcej

    


Matka Boża Fatimska i Ojciec Pio

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng exfoliating your face is key after a summer of sun and sunscreen The centerpiece of the property is the Oasis swimming pool, featuring underwater speakers, massaging water jets, a massive jacuzzi, and almost a thousand starlights at the bottom of the pool.ajanta pharma kamagra uk The Oasis also features a giant glass fountain wall.safe viagra online During the day, the pool area comes alive through the sounds of the water feature.oral jelly kamagra 100mg Masduval stuff now is psychedelic to some extent (if you follow the progression of Cynic music, it no surprise that it become more abstract).nike air max go strong I love them, and the sound they have now.siege social louboutin Then again, the more deviated a band is from the "metal" genre while still being considered "metal", the more I like them (see Cynic, Opeth, Devin Townsend, Atoma.louboutin femme solde )If I may, then, I gonna link a few songs that get my sympathetic nervous system in a tussle.red louboutin shoes .christian louboutin black shoes I right there, dd is 21 months and I am due with 2 in a couple weeks.python louboutin Lifting her up and down, just isn doable right now.christian louboutin shoes black I am getting a little pressure from MIL (who with 9 kids never had 2 in diapers at the same time) and DH, but she just isn ready yet.size 8 in christian louboutin .site louboutin One of the best ways to gain insight in to the wholesaling business if you are new to it is to speak with other wholesalers.christian louboutin leopard More experienced wholesale clothing business owners can represent an invaluable source of information and provide you with insight into the wholesaling business.kamagra buy Just talking to other wholesale clothing business owners can help you save time and money and avoid many common mistakes.buy generic kamagra Here we have another style of hat that if you use in a collection referencing 1920s as inspiration you can draw.kamagra oral jelly 100mg I have done it because, I've done it in silver and I did a gold on top, that just shows for me, to remember to tell you that it's metal. This is going to be like a metal mesh hat, and it's going to be fitted, almost like a stocking hat today, it's fitted to the flappers head, and it's this little cap, kind of like a (I was going to say a yamaka, but that's in the back of the head, so no) it's just, basically if you just look at any picture or if you ever seen a picture in a history book in the 1920s, and it talks about flappers, this is what they wore. Ryerson University School of Fashion offers a Bachelor of Design in Fashion Design. The school is Canada leader in fashion design education and admission to the program is highly competitive. Applicants must submit a portfolio of their fashion design work and meet academic requirements. Nothing really stands out here as above average but there aren't any issues with it either. Being a relatively recent show without much in the way of really active animation to it, I was expecting a bit more out of the transfer but was relatively disappointed. The show has a fair amount of gradients showing up in some of the outdoor late afternoon scenes while the interior scenes usually have a good amount of noticeable noise in the backgrounds..