Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 30 KWIETNIA 2017: Miejmy zawsze na uwadze, że ziemia jest miejscem walki, a dopiero w niebie otrzymamy nagrodę.
  • 2321

Rejestracja Grupy Modlitwy w San Giovanni Rotondo

Ważnym etapem zakładania i rozwoju Grupy Modlitwy Ojca Pio jest zarejestrowanie Grupy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Grup Modlitwy Ojca Pio, którego siedziba, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu. To nie jest trudne!

Dokonuje się tego poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wyrażoną na piśmie zgodą biskupa ordynariusza miejsca na założenie Grupy Modlitwy Ojca Pio na terenie diecezji. 

Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać tutaj: POBIERZ  

Jak widać, ważne jest, by wcześniej dokonać spośród członków Grupy Modlitwy wyboru zarządu: animatora, jego zastępcy i sekretarza, których imiona i nazwiska należy wpisać na formularzu, obok adresu kościoła i danych kapłana - asystenta duchowego Grupy.

Zgoda biskupa ordynariusza może być wyrażona bądź przez jego podpis i pieczęć na formularzu zgłoszeniowym, bądź w formie osobnego pisma, będącego odpowiedzią na prośbę proboszcza czy rektora kościoła o zgodę na założenie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Wówczas miejsce na podpis biskupa na formularzu zgłoszeniowym pozostawiamy puste i wysyłamy łącznie dwa dokumenty: formularz zgłoszeniowy i kopię pisma od biskupa. 

Pismo do biskupa ordynariusza z prośbą o zgodę na założenie Grupy Modlitwy może mieć przykładową treść:

Czcigodny Księże Biskupie,

widząc ożywiony kult i zainteresowanie dziełem św. Ojca Pio z Pietrelciny, kierując się duszpasterską troską, zwracam się z prośbą o erygowanie przy kościele/parafii ................ Grupy Modlitwy Ojca Pio. W swoim życiu i działalności będzie się ona kierowała Statutem, zatwierdzonym przez kardynała Agostino Casaroli, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 3 maja 1986 roku (N. 160.977/A) oraz Regulaminem, zatwierdzonym przez kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu, pismem z dnia 7 lutego 2012 roku (N. 198.909).

Do pełnienia funkcji asystenta duchowego Grupy Modlitwy Ojca Pio, o którego mianowanie, zgodnie z art. 12 Statutu i art. 14 Regulaminu Grup Modlitwy Ojca Pio proszę, proponuję księdza .......................

Z wyrazami należnego szacunku

ks. ......................  

 

Dokumenty rejestracyjne (formularz zgłoszeniowy i aprobatę biskupa) należy wysłać na adres:

Centro Gruppi di Preghiera "Casa Sollievo della Sofferenza" 

Viale Cappuccini, 172

71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

ITALIA

 

Kontakt telefoniczny i mailowy:

Telefon: +39 0882 410252, + 39 0882 410486 

Fax: +39 0882 452579 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po upływie stosownego czasu Grupa zostanie zarejestrowana, a my powinniśmy otrzymać w odpowiedzi ozdobne Świadectwo Przynależności Grupy Modlitwy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio.

Do centrum w San Giovanni Rotondo wysyłamy też informacje o zmianach w danych Grupy i mniej więcej raz do roku krótkie sprawozdanie z działalności Grupy Modlitwy. Korespondencję tę możemy prowadzić w języku polskim, gdyż w centrum w San Giovanni Rotondo pracuje polka, pani Ewa Warchoł - której bardzo dziękujemy za jej posługę :)

Wzory dokumentów przydatnych w korespondencji z Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo można znaleźć TUTAJ

 

* * *  

 

Fragmenty "Statutu" i "Regulaminu" Grup Modlitwy Ojca Pio mówiące o rejestracji Grup w San Giovanni Rotondo: 

  

STATUT 

Świadectwo przynależności Grup 

Art. 6

Poszczególnym Grupom, które spełniają wymogi co do wystarczającej liczby członków i co do prawidłowego funkcjonowania, Dyrektor Generalny po otrzymaniu aprobaty odpowiedniego ordynariusza diecezjalnego wystawia świadectwo przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy. 

Grupy Modlitwy będą troszczyć się o utrzymanie więzi z Zarządem Generalnym poprzez okresowe relacje oraz podczas ewentualnych pielgrzymek i wizyt w San Giovanni Rotondo. 

 

REGULAMIN 

SIEDZIBA

(por. Statut, art. 1) 

Art.1

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy, zatwierdzone przez kardynała Agostino Casaroli, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości 3 maja 1986 roku podlega Stolicy Apostolskiej.

2. Główna siedziba Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy, z woli Ojca Pio, znajduje się w San Giovanni Rotondo przy Domu Ulgi w Cierpieniu, celem wspierania budowy szpitala, publikacji czasopisma: „La Casa Sollievo della Sofferenza”, a także stworzenia szczególnego punktu odniesienia dla życia i działalności Grup.

Centrum Grup Modlitwy jest centralnym i jedynym organem dla wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio istniejących we Włoszech i na świecie. Zabiega ono o budowanie między Grupami i główną siedzibą trwałych więzi, relacji rodzinnych, dialogu i współpracy, a także spełnia bardzo ważną rolę gromadzenia i rozpowszechniania materiałów, udzielania pomocy o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.

Odnotowuje ponadto dane dotyczące powstawania i zmian w Grupach Modlitwy, a także analizuje okresowe relacje przysyłane przez Grupy rozrzucone w świecie.

  

AGREGACJA GRUP

(por. Statut, art. 6)

Art. 15

1. Mając na uwadze art. 6 Statutu, wskazane jest, aby powstanie Grupy Modlitwy zostało poprzedzone odpowiednim okresem doświadczenia i formacji, celem poznania duchowości i zadań, do których zostało się powołanym.

2. Dyrektor Generalny, po aprobacie ordynariusza miejsca, wystawia świadectwo przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy.

3. Zgodnie z długą tradycją kościelną należy wysoce cenić praktykę pielgrzymowania do San Giovanni Rotondo i innych sanktuariów. Może ona pomóc na nowo odkryć własną wiarę i w niej wzrastać, a także być pewnego rodzaju formą rekolekcji w drodze.

Pobyt w San Giovanni Rotondo, oprócz modlitwy przy grobie Świętego Ojca Pio, powinien być połączony z wizytą w Domu Ulgi w Cierpieniu.

Pielgrzymkę diecezjalną, regionalną i krajową należy przedkładać nad pielgrzymkę pojedynczych Grup.

 

Więcej w tej kategorii: Wzory dokumentów »

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 105 (3/2017)

Jakie jest miejsce i rola tajemnicy w życiu Kościoła i wierzącego człowieka dowiemy się z nowego „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy o sekrecie mesjańskim i sekretnym życiu małżonków.

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng attires choices in your roaring 20s 30s Choosing the wardrobe.next day kamagra uk Based on the film, the Godfather wore two types of suits, a business suit and a tuxedo.can u get viagra on prescription For a party, a business suit will seem generic.chausport air max In 2003 Jay Z and Reebok partnered to create the S.kamagra reviews Carter Collection by Rbk.air max go strong In 2004 Reebok acquired The Hockey Company, snagging an agreement that gives them the exclusive rights to make all on ice jerseys for all the NHL teams.christian louboutin fortune Shop online for men's clothingUsually take time to read their dimensions information and get your own dimensions.basquette louboutin Bear in mind a set of denim jeans bought at a retail store inside the city might not be exactly the same with regards to dimension as a couple of bluejeans made by another leading manufacturer.louboutin over the knee boots As the measurements tend to be similar, each and every manufacturer's dimension information is unique.louboutin male These can be stylish and sleek or cheap and effective.do all christian louboutins have red soles Select some tall enough to keep out snow and slush.python louboutin Carry indoor shoes in a tote or bag.louboutin münchen It certainly takes more than price strategies to win the hearts of China wealthy.christian louboutin white shoes Brands belong to an exclusive few in any society, and it is especially so in China, says Zhang of Wharton.christian louboutin clou noeud Consumers of luxury products are very conscious of their social status and class, and they consume those goods to feel different and sophisticated.kamagra prescription Wear an A line mini dress.kamagra for sale uk Most women wore sleeveless dresses that had an A line cut. This style can easily be purchased at many stores and accessorized to suit the decade. : $2 Running Shoes Rather than pay a gym membership, it saves time and money to go running outside. Trace your feet out on cardboard with a sharpie 2. Cut the shapes out with scissors and even them out by stacking them on top of one another. Though fashion photographs of some of these top models with their smiling faces may seem to suggest the likelihood of a luxurious life, it is the kind of luxury that is hard earned after doing hundreds of fashion shows and shoots. These sessions would have taken a lot of time and effort to get completed. The common masses always envy them when they walk down the ramps. I Scream, You Scream; We All Scream for Ice Cream HomemadeSummertime and HOT temps are here upon us. With the Fourth of July the official start of summer begins. To escape the hot temps of summer everyone is in search of escaping the hot kitchen to prepare meals. But ask anyone what they think of when they hear the word "Trojan," and they're going to tell you about the Trojan horse. The most famous part of the Trojan war story. You know, at the end, when Troy lost. In addition, you will also find advice, support, fun and friendships! We are a very diverse group of women/men and like to talk about everything from A to Z, not just bargains. We welcome everyone to join in on whatever threads interest them. And they obviously has crushes on him, there was a lot of pouting and jealousy..