Dobrego dnia z Ojcem Pio
CZWARTEK, 25 MAJA 2017: Głupcem jest człowiek, który grzeszy z powodu niedowiarstwa, z braku ufności.

Sekret mesjański

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

O co chodzi w zagadkowym ukrywaniu się Jezusa? Czego dotyczyła tajemnica, którą próbował tak skrzętnie zataić? I, co ważne dla nas, czy ona nadal obowiązuje?

Uważny czytelnik Ewangelii nie powinien pominąć pewnego charakterystycznego szczegółu: podczas swojej publicznej działalności Jezus bardzo często daje jasne i surowe wskazania, by nie mówiono, kim On naprawdę jest. Ta intrygująca „tajemnica”, zwana często „sekretem mesjańskim” – jako że Jezus zdawał się ukrywać swoją prawdziwą tożsamość mesjasza – jest jednym z bardziej intrygujących wątków Ewangelii św. Marka, gdzie ów sekret został mocniej zaznaczony niż u pozostałych ewangelistów.

Jezus, który nie chce być znany
Jezusowe nakazy milczenia nie są bynajmniej jednorodne i byłoby pewnym uproszczeniem traktować je wszystkie jednakowo. Rzeczywiście, Jezus nakazywał milczenie różnym osobom w różnorakich okolicznościach. Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje tych wypowiedzi:

Rozkazy wydawane wypędzanym demonom, aby nie ujawniały Jego tożsamości Syna Bożego, np.: „Wyrzucił wiele złych duchów, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest” (Mk 1,34; por. 3,11-12).

Zakazy kierowane do osób cudownie uzdrowionych, by nie rozpowiadały o doznanych łaskach, np.: „Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów»” (Mk 1,44; por. 5,43; 7,36; 8,26).

Zakazy nakładane na apostołów, aby nie zdradzali innym, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym, np.: „Surowo przykazał [uczniom], żeby nikomu o Nim nie mówili” (Mk 8,30; por. 9,9).

Do tej listy warto dołączyć charakterystyczną powściągliwość Jezusa, który, nauczając w przypowieściach, wspomina uczniom o tajemnicy: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica” (Mk 4,11-12).

O co zatem chodzi w tym zagadkowym ukrywaniu się Jezusa? Czego dotyczy tajemnica, którą próbował tak skrzętnie zataić? I, co ważne dla nas dzisiaj, czy ona nadal obowiązuje?

Zakaz Jezusa kierowany do złych duchów aż tak bardzo nie dziwi i można go sensownie wytłumaczyć tym, że przecież Bóg nie ma i nie chce mieć nic wspólnego ze Złym, jak pisał św. Paweł: „cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem?” (2 Kor 6,14-15). Zatem także świadectwo demonów o Jezusie nie jest Mu potrzebne: wszak On przyszedł na ziemię, aby pokonać Złego na jego terenie, a nie po to, by posługiwać się jego świadectwem. Poza tym dobrze wiemy, że złe duchy mogą wykorzystywać prawdę, a nawet słowo Boże (!), jak w przypadku kuszenia Jezusa na pustyni, tylko po to, aby ostatecznie oszukać człowieka i doprowadzić go do zguby.

Sprawa nieco się komplikuje, kiedy mamy do czynienia z fragmentami Ewangelii, w których Jezus nakazuje podobne milczenie osobom uzdrawianym z różnych chorób. Cóż mogło być złego lub niebezpiecznego w głoszeniu dobrej nowiny o wspaniałym Nauczycielu-Uzdrowicielu, który przychodzi w imię Boże? Swoją drogą, takie nakazy mimo wszystko niekiedy bywały łamane i zdaje się, że sam Jezus się z tym liczył.

W przypadku dwóch wymienionych rodzajów nakazu milczenia nie można mówić o tajemnicy mesjańskiej w sensie ścisłym.

Sedno „sekretu Jezusa” stanowią wypowiedzi, w których zakazuje mówienia o sobie własnym uczniom, tak jakby tylko oni mieli swoiste „elitarne prawo” do poznawania Go, ale już nie przysługiwało im ono do przekazywania tej wiedzy innym. Czy jednak nie o to właśnie chodziło Jezusowi, aby cały świat poznał miłość i moc Boga, który w Nim się najpełniej objawiał? Niewątpliwie tak. Ale prawdopodobnie uczniowie nie byli jeszcze gotowi, aby rzetelnie o Nim świadczyć.

Sekret czy misterium?
Należy zaznaczyć, że w ukrywaniu tożsamości przez Jezusa nie chodzi o żaden sekret – On nie bronił dostępu do jakiejś tajemnej wiedzy – ale raczej o misterium (z gr. „tajemnica”), czyli o prawdę, której nie można zrozumieć zwyczajnie, bez odpowiedniego wprowadzenia lub przygotowania. Stąd mówi się czasem o mistagogii, czyli o wprowadzeniu w tajemnicę.

Na czym miałaby polegać „Jezusowa mistagogia”...

Tekst Paweł Paszko OFMCap

Cały artykuł w papierowym wydaniu "Głosu Ojca Pio" [105/3/2017]

Cały artykuł w papierowym wydaniu "Głosu Ojca Pio" [2/104/2017] - See more at: http://www.glosojcapio.pl/zafascynowani-ojcem-pio/swiadectwa/item/500-warczaca-lodowka#sthash.gqA6n7bB.dpuf
Cały artykuł w papierowym wydaniu "Głosu Ojca Pio" [2/104/2017] - See more at: http://www.glosojcapio.pl/zafascynowani-ojcem-pio/swiadectwa/item/500-warczaca-lodowka#sthash.gqA6n7bB.dpuf

PAWEŁ PASZKO – kapucyn, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, specjalizuje się w teologii biblijnej.

Ostatnio zmieniany piątek, 28 kwiecień 2017 15:25

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 105 (3/2017)

Jakie jest miejsce i rola tajemnicy w życiu Kościoła i wierzącego człowieka dowiemy się z nowego „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy o sekrecie mesjańskim i sekretnym życiu małżonków.

Czytaj więcej

    


Matka Boża Fatimska i Ojciec Pio

  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng exfoliating your face is key after a summer of sun and sunscreen The centerpiece of the property is the Oasis swimming pool, featuring underwater speakers, massaging water jets, a massive jacuzzi, and almost a thousand starlights at the bottom of the pool.ajanta pharma kamagra uk The Oasis also features a giant glass fountain wall.safe viagra online During the day, the pool area comes alive through the sounds of the water feature.oral jelly kamagra 100mg Masduval stuff now is psychedelic to some extent (if you follow the progression of Cynic music, it no surprise that it become more abstract).nike air max go strong I love them, and the sound they have now.siege social louboutin Then again, the more deviated a band is from the "metal" genre while still being considered "metal", the more I like them (see Cynic, Opeth, Devin Townsend, Atoma.louboutin femme solde )If I may, then, I gonna link a few songs that get my sympathetic nervous system in a tussle.red louboutin shoes .christian louboutin black shoes I right there, dd is 21 months and I am due with 2 in a couple weeks.python louboutin Lifting her up and down, just isn doable right now.christian louboutin shoes black I am getting a little pressure from MIL (who with 9 kids never had 2 in diapers at the same time) and DH, but she just isn ready yet.size 8 in christian louboutin .site louboutin One of the best ways to gain insight in to the wholesaling business if you are new to it is to speak with other wholesalers.christian louboutin leopard More experienced wholesale clothing business owners can represent an invaluable source of information and provide you with insight into the wholesaling business.kamagra buy Just talking to other wholesale clothing business owners can help you save time and money and avoid many common mistakes.buy generic kamagra Here we have another style of hat that if you use in a collection referencing 1920s as inspiration you can draw.kamagra oral jelly 100mg I have done it because, I've done it in silver and I did a gold on top, that just shows for me, to remember to tell you that it's metal. This is going to be like a metal mesh hat, and it's going to be fitted, almost like a stocking hat today, it's fitted to the flappers head, and it's this little cap, kind of like a (I was going to say a yamaka, but that's in the back of the head, so no) it's just, basically if you just look at any picture or if you ever seen a picture in a history book in the 1920s, and it talks about flappers, this is what they wore. Ryerson University School of Fashion offers a Bachelor of Design in Fashion Design. The school is Canada leader in fashion design education and admission to the program is highly competitive. Applicants must submit a portfolio of their fashion design work and meet academic requirements. Nothing really stands out here as above average but there aren't any issues with it either. Being a relatively recent show without much in the way of really active animation to it, I was expecting a bit more out of the transfer but was relatively disappointed. The show has a fair amount of gradients showing up in some of the outdoor late afternoon scenes while the interior scenes usually have a good amount of noticeable noise in the backgrounds..