Dobrego dnia z Ojcem Pio
NIEDZIELA, 30 KWIETNIA 2017: Miejmy zawsze na uwadze, że ziemia jest miejscem walki, a dopiero w niebie otrzymamy nagrodę.
Kajfasz. Człowiek, który stracił twarz © Gemenacom/Dreamstime

Kajfasz. Człowiek, który stracił twarz

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kajfasz. Ostatni arcykapłan Starego Przymierza. Nie wiemy, kiedy się urodził ani kiedy umarł. Jego imię może znaczyć „skała”, ale też „depresja” i „przygnębienie”. Na dramat jego życia popatrzmy w czterech odsłonach.

1. Arcykapłan idealny

Kajfasz znał swoje obowiązki i zadania. Był arcykapłanem. Według Prawa arcykapłan miał pochodzić z rodu Aarona, być głową wszystkich kapłanów i nadzorcą całego kultu. Nosił specjalne szaty: tunikę, efod, kwadratowy pektorał wysadzany dwunastoma drogimi kamieniami, na których wypisane były imiona dwunastu pokoleń Izraela, i turban (mitrę) z napisem: „Poświęcony Panu”. Jedynie on mógł raz w roku, w Dniu Pojednania, wejść do Najświętszego Miejsca w Świątyni, by po ośmiodniowym przygotowaniu złożyć ofiarę za cały naród. Za żonę mógł pojąć tylko dziewicę. Jego funkcja była dożywotnia i dziedziczna. W czasach Jezusa był również głową Sanhedrynu – rady, która mogła wydawać wyroki sądowe.

Kajfasz wiedział, jaki powinien być arcykapłan.

Gdy patrzymy na jego twarz, sumienie nas pyta:
Czy ty znasz swoje obowiązki? Czy zdajesz sobie sprawę, jaki urząd włożono na twoje barki? Czy umiesz jeszcze rozsądzić między tym, co powinieneś, a co jest już tylko twoją zachcianką?

2. Arcykapłan uzależniony
Kajfasz wiedział równie dobrze, że ideał prawdziwego arcykapłana dawno już diabli wzięli. Od lat tacy jak on byli nominowani przez władzę państwową. Nie było mowy o dziedziczności, pochodzeniu z rodu Aarona czy dożywotnim pełnieniu funkcji.

On sam został mianowany na arcykapłana w 18 roku przez Valeriusa Gratusa. Umiał żyć dobrze z władzą rzymską, skoro przetrwał i Gratusa, i Piłata. Utrzymał się na urzędzie osiemnaście lat.

Był związany z rodziną Annasza, w tamtym czasie najbardziej wpływowego człowieka w Izraelu, który nie dość, że sam był kiedyś arcykapłanem (od 6 do 15 roku n.e.), to wyprowadził na to stanowisko także pięciu swoich synów. Kajfasz ożenił się z jego córką i był posłuszny teściowi we wszystkim. Właśnie dlatego – jak pisze św. Jan – pojmanego Jezusa najpierw przyprowadzono na przesłuchanie do Annasza, a dopiero potem postawiono Go przed urzędującym arcykapłanem. Interesy teścia i zięcia tak ściśle były powiązane, że nawet ewangeliści mieli problemy z ustaleniem, co który z nich zrobił. Często więc mówią o nich w liczbie mnogiej – „arcykapłani” (czasem mając na myśli również innych, którzy w przeszłości pełnili tę funkcję).

Gdy zatem czytamy w Ewangelii o arcykapłanach, możemy śmiało uznać, że stoi pośród nich i Kajfasz. Możemy zobaczyć wśród ich twarzy także jego twarz – oburzoną na cuda Jezusa, pytającą, jakim prawem je czyni, zdecydowaną na zgładzenie Łazarza, słuchającą przypowieści o winnicy, przestraszoną tłumów… Możemy dostrzec go wśród innych arcykapłanów, gdy przyjmuje Judasza przed i po zdradzie, wysyła zgraję z mieczami i kijami do Ogrodu Oliwnego, szuka fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, podejmuje uchwałę, by Go stracić, oskarża Go przed Piłatem, oburza się, gdy namiestnik nie znajduje w Nim winy, podburza tłumy i woła: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go!” i „Poza cezarem nie mamy króla”, aż w końcu, pod krzyżem, szydzi i drwi z Umęczonego.

Gdy patrzymy na twarz Kajfasza, sumienie nas pyta:
Kto odebrał ci wolność? Z jakiego powodu zostałeś skorumpowany? W jakie układy wszedłeś i dlaczego? Czy potrafisz jeszcze odróżnić to, co robisz ty sam, od tego, co robią inni, posługując się tobą? Kto odciąga cię od ideału twojego „arcykapłaństwa”, któremu być może na imię praca, dom, małżeństwo czy kapłaństwo?

3. Arcykapłan jawny
Są jednak miejsca w Ewangelii, które w stu procentach odnoszą się tylko do arcykapłana Kajfasza.

Po pierwsze – to informacje o jego bogactwie: miał pałac, sługi (z których jeden nazywał się Malchus – to jemu Piotr odciął prawe ucho) i służące (jedna z nich rozpoznała Piotra na dziedzińcu i tak wystraszyła, że wyparł się swego Mistrza).

Po drugie – jego słowa: „Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród»” (J 11,49b-50).

Po trzecie – wydarzenia wielkoczwartkowej nocy, w których Kajfasz zagrał pierwsze skrzypce jako przewodniczący Sanhedrynu – arcykapłanów, starszych z prominentnych rodzin, uczonych w Piśmie. Aby wyrok na Jezusa był ważny, wystarczała obecność dwudziestu trzech osób spośród siedemdziesięciu uprawnionych. Siedzieli w półkolu, by dobrze się widzieć. Po obu stronach ustawiono stoły, przy których zapisywano wszystko, co zostało powiedziane podczas procesu. Pośrodku stanął Jezus, obok Niego – dwaj świadkowie. Z tyłu, za nimi, w trzech rzędach zasiedli na ziemi uczniowie, studenci Prawa.

„Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Jezusa: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? […] Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» […] Wtedy rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?»” (Mt 26,62-63.65).

Historycy sprzeczają się, czy wyrok był prawomocny, czy nie. Jedno jest pewne: ten, który z mocy Prawa ponosił odpowiedzialność za wiarę ludu w jedynego Boga, Boga nie dostrzegł. Obraz wyczekiwanego Mesjasza tak bardzo nie pasował mu do wizerunku Galilejczyka, że Jezusowe wyznanie wziął za kpinę.

Powiedz, Kajfaszu, któż ci tak zasłonił oczy, że nie rozpoznałeś Tego, który podarował ci wzrok? Czy to władza arcykapłańska uderzyła ci do głowy? Czy może teść odebrał ci wolność w rozpoznawaniu prawdy? A może układy, w jakie się uwikłałeś, stały się zasłoną, przez którą nie potrafiłeś rozpoznać już nie tylko Boga, ale i człowieka? Kto ci zasłonił oczy – jedyne, które w czasach Jezusa miały prawo oglądać Święte Świętych Boga Izraela?

Gdy patrzymy na twarz Kajfasza, sumienie nas pyta:
Czy umiesz zobaczyć w człowieku Boga? Czy nie skazujesz go w sprawach tylko Bogu wiadomych? Czy nie rozdzierasz obłudnie szat, udając kogoś innego, niż naprawdę jesteś? Czy i tobie nie poplątały się obietnice mesjańskie? Czy w imię wiary w Boga nie niszczysz drugiego człowieka, który jest niewygodny lub po prostu ci nie pasuje?

4. Arcykapłan fikcyjny
To chyba największy dramat Kajfasza: po śmierci Chrystusa przestaje być arcykapłanem. Jeszcze nie formalnie, jeszcze nie w ludzkiej perspektywie. Ale przecież według Listu do Hebrajczyków od pamiętnej piątkowej godziny na Kalwarii jest już tylko jeden wieczny i nieusuwalny arcykapłan: Jezus z Nazaretu. Kajfasz o tym nie wiedział. Sprawował swą funkcję tak, jakby nic się nie stało, święcie przekonany, że dalej jest najwyższym kapłanem. A po nim jeszcze inni będą nosić miano arcykapłana, aż do zburzenia Jerozolimy, nie wiedząc, że Bóg ma już innego Pośrednika.

Prawdziwa tragedia ostatniego arcykapłana Starego Przymierza – żyć w ułudzie, myśląc, że to prawda.

Gdy patrzymy na twarz Kajfasza, sumienie nas pyta:
Czy i ty nie żyjesz w fikcji? Czy jesteś pewien, że twój urząd, święcenia, śluby, przyrzeczenia, piastowane funkcje na pewno są jeszcze prawdziwe? Czy jakiś twój sąd, wyrok albo czyn nie spowodował, że i tobie zostało odebrane dziedzictwo Izmaelowe, pierworództwo Ezawowe, wybranie Saulowe, arcykapłaństwo Kajfaszowe? Czy na pewno jesteś jeszcze tym, za kogo się uważasz? Kapłanem? Mężem i ojcem? Matką i żoną?

ks. Wojciech Węgrzyniak


Fragment książki: „Twarzą w twarz z Ukrzyżowanym. Jerozolimskie kazania pasyjne”, Kraków 2010.
Książkę można zamówić w księgarni e-serafin.pl


KSIĄDZ WOJCIECH WĘGRZYNIAK – uznany kaznodzieja i duszpasterz młodzieży. Jest profesorem nauk biblijnych. Wykłada Stary Testament na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
Ostatnio zmieniany czwartek, 13 kwiecień 2017 13:23

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 105 (3/2017)

Jakie jest miejsce i rola tajemnicy w życiu Kościoła i wierzącego człowieka dowiemy się z nowego „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy o sekrecie mesjańskim i sekretnym życiu małżonków.

Czytaj więcej

    


  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng attires choices in your roaring 20s 30s Choosing the wardrobe.next day kamagra uk Based on the film, the Godfather wore two types of suits, a business suit and a tuxedo.can u get viagra on prescription For a party, a business suit will seem generic.chausport air max In 2003 Jay Z and Reebok partnered to create the S.kamagra reviews Carter Collection by Rbk.air max go strong In 2004 Reebok acquired The Hockey Company, snagging an agreement that gives them the exclusive rights to make all on ice jerseys for all the NHL teams.christian louboutin fortune Shop online for men's clothingUsually take time to read their dimensions information and get your own dimensions.basquette louboutin Bear in mind a set of denim jeans bought at a retail store inside the city might not be exactly the same with regards to dimension as a couple of bluejeans made by another leading manufacturer.louboutin over the knee boots As the measurements tend to be similar, each and every manufacturer's dimension information is unique.louboutin male These can be stylish and sleek or cheap and effective.do all christian louboutins have red soles Select some tall enough to keep out snow and slush.python louboutin Carry indoor shoes in a tote or bag.louboutin münchen It certainly takes more than price strategies to win the hearts of China wealthy.christian louboutin white shoes Brands belong to an exclusive few in any society, and it is especially so in China, says Zhang of Wharton.christian louboutin clou noeud Consumers of luxury products are very conscious of their social status and class, and they consume those goods to feel different and sophisticated.kamagra prescription Wear an A line mini dress.kamagra for sale uk Most women wore sleeveless dresses that had an A line cut. This style can easily be purchased at many stores and accessorized to suit the decade. : $2 Running Shoes Rather than pay a gym membership, it saves time and money to go running outside. Trace your feet out on cardboard with a sharpie 2. Cut the shapes out with scissors and even them out by stacking them on top of one another. Though fashion photographs of some of these top models with their smiling faces may seem to suggest the likelihood of a luxurious life, it is the kind of luxury that is hard earned after doing hundreds of fashion shows and shoots. These sessions would have taken a lot of time and effort to get completed. The common masses always envy them when they walk down the ramps. I Scream, You Scream; We All Scream for Ice Cream HomemadeSummertime and HOT temps are here upon us. With the Fourth of July the official start of summer begins. To escape the hot temps of summer everyone is in search of escaping the hot kitchen to prepare meals. But ask anyone what they think of when they hear the word "Trojan," and they're going to tell you about the Trojan horse. The most famous part of the Trojan war story. You know, at the end, when Troy lost. In addition, you will also find advice, support, fun and friendships! We are a very diverse group of women/men and like to talk about everything from A to Z, not just bargains. We welcome everyone to join in on whatever threads interest them. And they obviously has crushes on him, there was a lot of pouting and jealousy..